Ruime meerderheid Amerikaanse Joden blijft Obama steunen
Obama, Nieuws, VS, USA, Barack Hussein Obama -

Ruime meerderheid Amerikaanse Joden blijft Obama steunen

WASHINGTON — Ondanks zijn meningsverschillen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, is een sterke meerderheid van de Amerikaanse Joden van plan bij de verkiezingen in november opnieuw voor Barack Obama te stemmen. Dat blijkt uit een opinieonderzoek dat gisteren werd gepubliceerd.

woensdag 4 april 2012 18:48
Spread the love

Meer dan zes van de tien (62 procent) Amerikaanse Joodse kiezers is van plan op Obama te stemmen, blijkt uit een onderzoek onder meer dan duizend Joodse kiezers. Het onderzoek werd eind februari en begin maart uitgevoerd door het Public Religion Research Institute (PPRI). Negenentwintig procent van de respondenten zegt van plan te zijn op Obama’s Republikeinse concurrent te gaan stemmen.

Als de cijfers bewaarheid worden, betekent dat een substantiële erosie van de Joodse steun aan Obama vergeleken met de verkiezingen in 2008. In dat jaar stemde 78 procent van de Joodse kiezers op hem.

De huidige cijfers zijn echter opvallend consistent met die uit een Gallup-onderzoek op een vergelijkbaar moment in de verkiezingscampagne van 2008. In april van dat jaar zei 61 procent van de Joden van plan te zijn op Obama te gaan stemmen. Tweeëndertig procent had een voorkeur voor de Republikein John McCain.

Iran

“Er wordt gespeculeerd over Joodse kiezers die overstappen naar de Republikeinen, maar op grond van de huidige stand van zaken lijkt het Joodse stemgedrag niet veel te verschillen van vorige verkiezingen”, zegt Daniel Cox, onderzoeksdirecteur van PPRI.

Joodse kiezers zijn voor het merendeel liberaal en Democratisch qua politieke oriëntatie, blijkt uit het onderzoek. Ze maken slechts 2 procent van de nationale bevolking uit, maar in sommige ‘swing states’, waarvan niet op voorhand duidelijk is of ze door een Republikein of Democraat worden gewonnen, kan hun stemgedrag van groot belang zijn. Het onderzoek suggereert ook dat Joden zich meer dan gemiddeld betrokken voelen bij onderwerpen zoals sociale rechtvaardigheid en buitenlands beleid.

Op de vraag welke kwestie bij de komende verkiezingen voor hen het belangrijkste is, noemde 51 procent van de respondenten de economie. Vijftien procent noemde de groeiende kloof tussen arm en rijk, 9 procent gezondheidszorg. Zeven procent vond het begrotingstekort het belangrijkste onderwerp. Nationale veiligheid en Israël scoorden allebei 4 procent. Slechts 2 procent noemde Iran als belangrijkste onderwerp.

Palestijnse staat

Dat de Joodse kiezers zo weinig belang hechten aan Israël en Iran is opvallend. De meeste Republikeinse presidentskandidaten hebben juist op deze twee terreinen in het afgelopen jaar geprobeerd een wig te drijven tussen Obama en zijn Joodse aanhangers.

Deze tactiek lijkt wel de bemiddelde, rechtse Joodse donoren aan te trekken en aan te slaan bij de omvangrijke evangelisch-christelijke achterban van de Republikeinen, maar niet bij het overgrote deel van de Joodse kiezers. Dat wil niet zeggen dat zij het per se oneens zijn met de Republikeinen als het om Israël en Iran gaat. Bijna zes van de tien respondenten (59 procent) zegt dat de Verenigde Staten militaire actie moet ondernemen om te voorkomen dat Iran een atoomwapen krijgt, als diplomatie en economische sancties niet werken. Een kleine meerderheid (53 procent) zegt achter de stichting van een Palestijnse staat te staan.

Deze kwesties zijn echter maar voor weinig Joodse kiezers bepalend als het gaat om een keuze voor een Republikeinse of Democratische kandidaat.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!