Opinie, Nieuws, België, Dossier:vluchtelingen - Roby Guns

Mensen zonder papieren, dat zijn geen mensen zonder rechten

Wat zegt het Oxford Manifest over migranten? De 23 asielzoekers aan de Vrije Universiteit Brussel zijn al meer dan 80 dagen in hongerstaking. De media hebben eindelijk de weg naar dit verhaal gevonden, maar de liberale politici blijven opvallend stil. Zij die het hardst roepen in het parlement zijn niet bang van demagogie en om tegen elkaar op te bieden.

woensdag 4 april 2012 11:05
Spread the love

In tegenstelling tot Etienne Vermeersch sta ik niet achter het migratiebeleid van de huidige regering. “Wat kan een minister anders doen dan de wet te respecteren?” vroeg hij zich af in Terzake. Als ethicus zou ik een ander verhaal brengen, want ethiek is nuance, contrasten scheppen en moeilijke afwegingen maken. Een wet is niet statisch, maar veranderlijk naargelang onze maatschappelijke realiteit. En laat net het parlement bevoegd zijn om wetten te màken en de regering om deze wetten uit te voeren.

Hongerstaking is geen chantage

Het ontbreken van een volledig migratiebeleid gaat blijven leiden tot schrijnende situaties als deze. Achter zo’n wanhoopsdaad zit meer achter. Het blijft de vrije keuze van deze mensen zonder papieren om in hongerstaking te gaan. Het recht om over hun eigen leven te beslissen hebben ze. De vraag is wat leidt hen tot zo’n keuze? Een harde realiteit. Dagelijks uitgebuit worden door huisjesmelkers die hen illegaal een onderdak verschaffen en werkgevers die hen illegaal in dienst nemen. Het kan ook niet anders want zonder papieren kan je nergens legaal wonen en werken.

Als je deel wil uitmaken van de samenleving moet je er aan bijdragen. Deze mensen zijn bereid om bij te dragen aan de samenleving. Geef hen die kans door hen een (tijdelijke) werk- en verblijfsvergunning te geven. Dit kan via economische regularisatie en het zal hen ook helpen bij hun integratie in de maatschappij.

Wat ik nog erger vind, is dat we bereid zijn oorlogen te voeren in verschillende landen om de waarden en normen van de universele rechten van de mens te gaan verdedigen. Maar in eigen land niets doen om zo’n schrijnende situatie te voorkomen. De regering moet haar beleid herzien.

Wat? Manifest van Oxford?

Dat moet liberalen bekend in de oren klinken. In deze tekst staan de principes opgesomd die de fundamenten vormen van het liberalisme van na de Tweede Wereldoorlog. Hier staat te lezen dat respect voor de individuele mens de ware hoeksteen is voor de samenleving. De staat is louter het instrument van onze samenleving.

De staat moet de fundamentele mensenrechten respecteren. Economische vrijheid is zo een recht. Ieder mens heeft het recht om hun leven te verbeteren door middel van te werken. Een continue verbetering van de arbeidsvoorwaarden en van de huisvesting en werkomgeving van arbeiders is noodzakelijk. Deze verbetering kan er komen via de procedures van economische regularisatie. Kan je daar als liberaal tegen zijn?

Het gaat om mensen zonder papieren, dat zijn geen mensen zonder rechten.

Daarom neem ik donderdag deel aan deze betoging uit protest tegen het huidig migratiebeleid.

Roby Guns is student politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en actief bij Jong VLD.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!