Pensioen'rechten' blijken in de praktijk veel te vaak het tegenovergestelde te doen van datgene waarvoor 'rechten' bedoeld zijn. In plaats van te emanciperen, muilkorven en verlammen ze de werkmens vijfenveertig jaar lang. Ze ketenen hem aan bloedeloze dagelijkse rituelen.
Na zijn pensionering krijgt de werkmens dan een beduimeld ticket om met zijn stramme lijf in een gammel Ryanair toestel naar een overbevolkt heet pokkestrand te vliegen, waar hij met lauw bier de herinnering kan wegzuipen aan een nooit begonnen leven.

zijn pensioenrechten rechten?

maandag 2 april 2012 10:35
Spread the love

Pensioen’rechten’ blijken in de praktijk veel te vaak het tegenovergestelde te doen van datgene waarvoor ‘rechten’ bedoeld zijn. In plaats van te emanciperen, muilkorven en verlammen ze de werkmens vijfenveertig jaar lang. Ze ketenen hem aan bloedeloze dagelijkse rituelen.
Na zijn pensionering krijgt de werkmens dan een beduimeld ticket om met zijn stramme lijf in een gammel Ryanair toestel naar een overbevolkt heet pokkestrand te vliegen, waar hij met lauw bier de herinnering kan wegzuipen aan een nooit begonnen leven.

take down
the paywall
steun ons nu!