Foto KVS (Danny Willems)
Verslag, Nieuws -

Keffiyeh/Made in China: voorbij de cliché’s

Een team van de KVS trok in 2007 naar de bezette Westelijke Jordaanoever om er theater- en dansworkshops te geven aan Palestijnen. Na enkele jaren resulteerde deze samenwerking in de voorstelling ‘Keffiyeh/Made in China’. Vijf Belgen en vijf Palestijnen stonden de afgelopen week op de Brusselse scène om wederzijdse clichés en vooroordelen te doorprikken.

maandag 2 april 2012 17:49
Spread the love

In ‘Keffiyeh/Made in China’ vormt de Arafatsjaal het startpunt van een humoristisch, aangrijpend en herkenbaar verhaal over de stereotypen die er tussen bevolkingsgroepen leven. Zo zien Palestijnen Belgische meisjes als bier drinkende, kort geklede blondines en hebben Belgen het typische beeld van stenen gooiende Palestijnse jongeren en gesluierde vrouwen.

Deze show kaart de thematiek van het hokjesdenken aan, maar ook de moeilijkheid om hiervan af te stappen. Door het tonen van situaties die herkenbaar zijn voor iedereen, ongeacht achtergrond of afkomst, trachten de makers een meer genuanceerde visie te bekomen bij het publiek. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in de scène waarbij een koppel in een rij staat te kibbelen.  Zij stonden te wachten aan een checkpoint, maar het kon evengoed een wachtrij in de Delhaize geweest zijn.
 

Deze voorstelling is een primeur, in die zin dat KVS, Palestina voor de eerste keer in het centrum van zijn werking zet. Hildegard De Vuyst, KVS-dramaturge en coördinator van PASS, bespreekt de noodzaak van een focus op Palestina: “KVS vindt het belangrijk theater te maken op plaatsen waar dat niet meteen evident is. Bovendien kunnen we het Israëlisch-Palestijns conflict niet zomaar naast ons neerleggen. Verschillende Arabische bevolkingsgroepen wonen namelijk in Brussel, en hebben een unieke en symbolische band met de regio.”

Aha-erlebnis

Uniek aan deze uitvoering is dat de tekst geschreven is door een schrijversduo van Palestijnse en Belgische afkomst. De Palestijnse auteur Dalia Taha schrijft met een uitzonderlijke compactheid en werd zelfs door wijlen Mahmoud Darwish bejubeld. Taha beschrijft de Palestijnse samenleving, los van een politiek oordeel. De Belgische auteur Joris Van Den Brande putte inspiratie uit zijn eigen ervaringen in bezet Palestijns gebied. Zo beschrijft hij in de ondervragingsscène de absurde vraagstellingen en het gevoel van ontreddering tijdens lange ondervragingen bij het binnen- of buitengaan van Israël.

De samenwerking van de twee auteurs liet toe de blikken te kruisen doorheen sterke verhaallijnen en dialogen. Er werd immers vanuit een Palestijns perspectief geschreven, maar ook vanuit het oogpunt van een Belgische Palestinaganger. Op die manier kan er zowel voor een Palestijns als voor een Westers publiek  een ‘aha-erlebnis’ ontstaan. Want de verschillende Arabische bevolkingen in Brussel ontvangen via hun satellietzenders ander nieuws en bijgevolg andere boodschappen van het conflict dan degene die Westerse media de wereld instuurt. In ‘Keffiyeh/Made in China’ daagt men beide perspectieven uit om op die manier elkaar beter te begrijpen.
 

Keffiyeh/Why not ‘Made in Palestine’?

De Arafatsjaal was ooit hét symbool van de strijdende Palestijn, maar vandaag is deze betekenis zo goed als verloren gegaan. “De initiële titel van de voorstelling was ‘Keffiyeh’”, zegt de Palestijnse danser en student marketing Yazan Eweidat, “maar de Palestijnse acteurs vonden dat de Arafatsjaal niet meer praat over de Palestijnen. Omwille van de lagere productieprijs en de aantrekkelijkere kleurencombinaties worden de meeste keffiyehs tegenwoordig in China vervaardigd. We hebben jammer genoeg niet veel ‘Made in Palestine’ in Palestina.”

‘Keffiyeh/Made in China’ liep tot zaterdag 31 maart in KVS, nu gaat de voorstelling in Palestina op toernee.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!