Nieuws, Wereld, Milieu, Energie -

Ontginning schaliegas veroorzaakt luchtvervuiling

Fraccen, de ontginning van het controversiële schaliegas, blijkt niet alleen een gevaar voor het grondwater. Uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat in de omgeving van de boorputten ook de lucht vervuild wordt en dat omwonenden een hoger risico lopen op kanker en andere gezondheidsaandoeningen.

donderdag 22 maart 2012 19:29
Spread the love

Fraccen is een proces waarbij schaliegas gewonnen wordt uit gesteente, door onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de bodem te pompen. De techniek is wereldwijd aan een steile opmars bezig, maar is ook erg controversieel. Steeds meer studies duiden op de nadelen, zoals grondwatervervuiling en risico op aardbevingen.

Wetenschappers van de Colorado School of Public Health voegen nu ook luchtvervuiling toe aan dat lijstje. Ze maten drie jaar lang de luchtkwaliteit in de omgeving van boorputten en publiceren hun bevindingen in de volgende editie van Science of the Total Environment.

“Tot nog toe lag de nadruk grotendeels op grondwatervervuiling”, zegt hoofdonderzoekster Lisa McKenzie in een persbericht. “Maar uit onze data blijkt dat het belangrijk is om het ook over luchtvervuiling te hebben in de dialoog over schaliegasontginning.”

Kankerrisico

De wetenschappers ontdekten tijdens de metingen verschillende koolwaterstoffen waaronder  benzeen, ethylbenzeen, tolueen en xyleen. Van sommige van die stoffen, zoals benzeen, staat vast dat ze kankerverwekkend zijn. De onderzoekers berekenen een hoger kankerrisico voor inwoners in de directe nabijheid van een boorput.

Maar de wetenschappers maken zich niet alleen zorgen over de carcinogene stoffen. “Uit onze resultaten blijkt dat ook niet-kankergerelateerde gezondheidsrisico’s groter zijn voor omwonenden in de directe nabijheid van de bron”, stelt het rapport. “De grootste risicio’s treden op in een relatief korte, maar intense uitstoot.” Op dat moment worden chemicaliën uitgestoten die irriterend zijn voor het zenuwstelsel of de longen. Ze kunnen hoofdpijn, irritatie aan de ogen, een zere keel en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!