(Foto: Ali Salmi, Mechelen)
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Zuid-Afrika, Cavaria, Allochtonen, Apartheid, Sharpeville, Merhaba, Holebi's en transgenders, Yves AERTS, Homofoob geweld, Internationale Dag tegen Racisme, Mikpunt -

Holebi’s en transgenders tegen racisme

De voorbije maanden vonden verschillende incidenten van homofoob geweld plaats. Soms leek het alsof holebi's en allochtonen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. De leden van de holebi- en transgenderkoepel çavaria namen zaterdag 17 maart unaniem stelling tegen racisme. Dit naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme van 21 maart.

woensdag 21 maart 2012 12:30
Spread the love

“Als minderheidsgroepen begrijpen we elkaar”, zegt çavaria-woordvoerder Yves Aerts. “We kennen de mechanismen van uitsluiting en afwijzing, het gereduceerd worden tot je anders zijn, het beoordeeld worden vanwege je identiteit. En vanuit dat inzicht vinden we het logisch dat we opkomen tegen racisme en elke andere vorm van discriminatie, en meestrijden voor openheid en respect voor iedereen.”

Unanieme veroordeling racisme

De Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen kwamen het voorbije weekend bijeen voor de algemene vergadering van hun koepelorganisatie çavaria. De groepen Mikpunt, de groep die de homofobie van het Vlaams Belang in kaart brengt, en Merhaba, actief voor de belangen van allochtone holebi’s en transgenders, riepen de aanwezigen op elke vorm van racisme en xenofobie uitdrukkelijk te veroordelen, naar aanleiding van de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie van 21 maart. En met succes, zo bleek uit de unanieme steun voor dit initiatief.

Samen tegen discriminatie

De voorbije jaren hebben ook allochtonengroeperingen regelmatig hun steun aan de holebi- en transgenderstrijd laten blijken. Tijdens een protestactie tegen homofoob geweld in Antwerpen vorig jaar, nam Naima Charkaoui van het Minderhedenforum het woord:”Wij willen heel duidelijk maken dat we tegen alle vormen van geweld en haat zijn en dat wij in die zin eigenlijk bondgenoten zijn van de holebitransgenderbeweging.”

Ook recent, toen de spanning tussen de holebi- en transgendergemeenschap en de allochtone gemeenschap leek te stijgen naar aanleiding van enkele uitingen van homofoob geweld, liet de allochtone gemeenschap weten dat ze dit geweld veroordeelde.

Çavaria steunt de allochtone gemeenschap door op deze dag uitdrukkelijk elke vorm van racisme en xenofobie te veroordelen. Op vele terreinen zoals de arbeidsmarkt, de media, het onderwijs en de woningmarkt worden mensen gediscrimineerd wegens hun afkomst en/of hun seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Holebi’s, transgenders en allochtonen hebben er alle belang bij om samen op te komen tegen racisme, homofobie en transfobie.

Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie

Op 21 maart, Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie, herdenken we de slachtoffers van de strijd tegen discriminatie en racisme. Op 21 maart 1960 verzamelde zich in Sharpeville, een zwarte township in Zuid-Afrika, een menigte om vreedzaam te demonstreren tegen de zogenaamde pasjeswetten van de apartheid. De politie opende het vuur op de manifestanten en doodde 69 demonstranten. Na de afschaffing van de apartheid in 1994 zou Zuid-Afrika de eerste staat ter wereld worden die de rechten van holebi’s en transgenders inschreef in de grondwet.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!