“Mexico laat vrouwelijke slachtoffers geweld aan lot over”
Nieuws, Wereld, Mexico -

“Mexico laat vrouwelijke slachtoffers geweld aan lot over”

MEXICO-STAD — De Mexicaanse overheid laat vrouwelijke slachtoffers van geweld aan hun lot over. Dat besluit een groep organisaties in een rapport voor de Verenigde Naties. De vrouwen krijgen geen toegang tot justitie, de daden blijven onbestraft en van preventie is geen sprake, stelt het rapport.

donderdag 15 maart 2012 16:05
Spread the love

‘De regering van Mexico liegt’ – stelt de titel van het rapport omwonden. Zeven niet-gouvernementele organisaties hebben het opgesteld voor het VN-Comité voor de Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen. Dat comité van 23 onafhankelijke experts zal het rapport in juli analyseren, samen met dat van de Mexicaanse overheid.

Het comité gaat na of landen de VN-Conventie voor de Eliminatie van Alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (Cedaw) respecteren. Het had Mexico een reeks aanbevelingen gedaan en die zijn maar gedeeltelijk opgevolgd, zeggen de zeven ngo’s.

Geweld neemt toe

Het document heeft het onder meer over geweld tegen vrouwelijke journalisten, vrouwenhandel en de gevolgen voor vrouwen van de gemilitariseerde strijd tussen de overheid en drugsmaffia’s.

“Het geweld neemt elke dag toe”, zegt Irma Ochoa, directeur van Arthemisas por la Equidad, een van de zeven ngo’s.
De studie ‘Femicide in Mexico’ van VN-Vrouwen, regering en parlement becijferde dat van 1985 tot 2009 34.176 vrouwen zijn vermoord, met een stijging sinds 2005.

Discriminatie door rechters

“De autoriteiten zijn hun verplichting niet nagekomen om met de nodige zorgvuldigheid vrouwen toegang tot justitie te geven”, stelt het rapport. Vrouwen die slachtoffer zijn van discriminatie en geweld moeten eerst “een reeks wettelijke obstakels overwinnen.”

Equis, een andere ngo, onderzocht 35 vonnissen van de laatste tien jaar. “We hebben vastgesteld dat rechters discriminerend optreden, vooral door stereotiepen te hanteren”, zegt María Castañeda, projectcoördinator van Equis. “Slechts één uitspraak gebruikt of vermeldt een internationale mensenrechtenstandaard.”

Castañeda merkt ook op dat “de getuigenis van het slachtoffer niet naar waarde wordt geschat, vooral niet in gevallen van verkrachting, en dat onderzoeken en beschermingsmaatregelen tekortschieten.”

De Mexicaanse overheid beschikt ook niet over degelijk cijfermateriaal over de toepassing van de Mexicaanse wet die het geweld tegen vrouwen moet verminderen. “De wet blijft dode letter”, zegt Ochoa. “De huidige straffeloosheid beloont het geweld. We willen het Comité daarom aanbevelingen doen om het aantal misdaden tegen vrouwen te verminderen en het geweld tegen vrouwen te elimineren.”

take down
the paywall
steun ons nu!