Vlaamse regering mist visie op technologie
Microsoft, MIC, Open-source, Vendor-lockin, Microsoft-bias, Microsoft Trained Brain Syndrome -

Vlaamse regering mist visie op technologie

dinsdag 13 maart 2012 20:36
Spread the love

Op 19 maart wordt in Kortrijk en Genk simultaan de start van een MIC ( Microsoft Innovation Center) door de lokale politici gevierd. Het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse regering en Microsoft werd op 14 juni 2011 door Kris Peeters (Minister-President en minister van Economie van de Vlaamse Regering) ondertekend. Deze centra zullen focussen op technologie voor de gezondheidszorg en e-health-toepassingen.

In België zijn reeds twee dergelijke centra operationeel: Bergen (Wallonië) en Etterbeek (Brussel). Gezien het ontbreken van dergelijke centra in “eigen” land, was het voor de Vlaamse regering een noodzaak om eveneens met dergelijke “Innovation Centers” uit te pakken. Een Vlaamse naam, bv. Innovatie Centrum” was blijbaar te min voor de Vlaamse beleidsmensen. Ik zal verder aantonen dat het  samenwerkingsverband met Microsoft getuigt van het ontbreken van een toekomstvisie van de Vlaamse regeringsleiders. En als de visie ontbreekt, dan is dat natuurlijk een open doelkans voor de goed geoliede lobby-machine van deze mastodont.

Eerst en vooral, is het vreemd dat slechts met één welbepaald technologiebedrijf scheep gegaan wordt. Dit houdt in dat de Vlaamse regering een overduidelijke voorkeur laat blijken voor Microsoft (de redenen zijn ons niet bekend). Dat houdt in, gezien de steun van de overheid, dat andere technologieën (bv. Linux, Apple, Google, …) benadeeld worden. Het begrip “vrije” markt is blijkbaar een loos begrip geworden. Daar het steenrijke Microsoft geen hulp nodig heeft om zijn strategische doeleinden waar te maken, is het duidelijk dat de Vlaamse regering de loopjongen voor de technologiereus gaat spelen. In een tijd van besparingen voor de werkende klasse, is er nog geld en middelen veil om één van de kapitaalkrachtigste bedrijven ter wereld bij te gaan staan.

Het Microsoft Innovation Center  heeft volgende doelstellingen: Het sensibiliseren van Microsoft-producten, informatie verlenen over Microsoft-producten en de vorming over Microsoft-producten inrichten. Het verstekken van adviezen over  Microsoft-producten en het begeleiden van bedrijven om Microsoft-producten te gaan gebruiken. Het begeleiden van startende ICT-ondernemingen die prioritair activiteiten willen ontwikkelen op het vlak van e-health met behulp van Microsoft-producten. Het is overduidelijk dat dergelijke activiteiten door de Vlaamse regering gesteund dienen te worden. In essentie gaat de Vlaamse overheid nu deel uitmaken van de Microsoft-lobby-machine.

Wat zou een goed en gewenst overheidsbeleid in deze materie kunnen zijn? Eerst en vooral is het wenselijk dat de ontwikkelde technologie de ganse gemeenschap ten goede komt. In het huidige geval komen de ontwikkelingen slechts het bedrijf Microsoft ten goede en kan het bedrijf door middel van patenten de anderen (dank zij de Vlaamse overheid!) gaan hinderen. Dit houdt in dat bepaalde producten – dank zij de Vlaamse overheid – duurder kunnen gaan worden, omdat de producenten die niet van de goodwill van de Vlaamse regering konden genieten, patentrechten en royalties mogen gaan betalen.

Een goed overheidsbeleid zou het investeren in en het aanmoedigen van het gebruik van open-source (open bron) dienen te zijn. Open-source staat voor een ontwikkeling waaraan iedereen mag meewerken. Open-source staat voor een ontwikkeling die iedereen mag inzien. Open-source staat voor een ontwikkeling die iedereen vrij mag gebruiken. De open-source-ontwikkelingen komen iedereen ten goede en stimuleren bovendien het leren samenwerken en het delen van informatie. In geval van open-source wordt de technologie een deel van het gemeenschappelijke patrimonium, in plaats dat het bezit wordt van één enkel bedrijf, dat naar willekeur kan beslissen of de anderen  toegang tot de technologie krijgen.

Open-source zorgt voor een eerlijke concurrentie en zorgt er voor dat iedereen een kans krijgt. Open-source maakt de mens niet afhankelijk van een bedrijf. Open-source vermijdt de typische vendor-lockin, waardoor beheerders zich genoodzaakt zien steeds bij hetzelfde bedrijf aan te gaan kloppen. Met open-source komt de ROI (Return on Investment) rechstreeks in de samenleving terecht.

In plaat van te kiezen voor het algemeen welzijn, heeft de Vlaamse regering gekozen om een steenrijk bedrijf te bevoordelen, heeft ze gekozen het ICT-monopolie van Microsoft te bestendigen en heeft ze gekozen om open-source-technologie een hak te zetten. De bevolking zal er niet beter van worden, maar dat is vanzelfsprekend van geen enkel belang voor deze hielenlikkers van het groot kapitaal.

take down
the paywall
steun ons nu!