Vasten gaat niet alleen over onthouding van voedsel. (foto: Flickr – Don Pedro de Carrion de los Condes)
Nieuws, België, Jongeren, Stampmedia, Religie, Vegetarisme, Vasten -

Jongeren die vasten, bestaat dat nog?

De vasten is volop aan de gang. Deze periode inspireert veel mensen om wat soberder te leven. Initiatieven als 'Dagen Zonder Vlees' krijgen veel aandacht. Maar hoe zit het met mensen die nog vasten om religieuze redenen? Zijn jongeren daar nog mee bezig?

maandag 12 maart 2012 08:42
Spread the love

Alexia Leysen heeft met ‘Dagen Zonder Vlees’ een heleboel mensen kunnen mobiliseren om veertig dagen lang minder vlees te eten. De bedoeling is om collectief te besparen op onze ecologische voetafdruk. Maar oorspronkelijk vastten mensen om religieuze redenen. Christenen vasten traditioneel veertig dagen voor het Paasfeest. Pasen wordt tegenwoordig vooral met chocolade gevierd. Voor christenen is het het belangrijkste feest van het jaar.

“Kerstmis is het bekendste christelijke feest en krijgt ook de meeste aandacht, terwijl Pasen voor ons de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis is. Met Pasen wordt gevierd dat Jezus terug opstond uit de dood. Als je dan vast, leef je naar Pasen toe. Anders is Pasen een feest dat vergeten wordt”, zegt Judith Verduijn (21), student dierengeneeskunde en lid van de protestantse studentenvereniging Ichthus Antwerpen. Ichthus is een studentenvereniging die actief is in heel Vlaanderen. Haar leden komen wekelijks samen en organiseren discussieavonden en allerlei ontspanningsactiviteiten.

Vermist op Facebook

Verduijn is momenteel aan het vasten. “Vasten betekent iets opgeven voor God. Dat kan van alles zijn. Meestal vlees, maar dat eet ik sowieso niet veel. Ik wilde dus iets relevanter opgeven, iets waar ik wel veel mee bezig ben. Daarom heb ik er voor gekozen om mijn Facebookaccount af te sluiten en geen chocolade meer te eten. Ik vast omdat ik het mooi vind om iets concreet te doen voor God, om iets terug te kunnen geven.”

Esther de Fijter (23) studeert voor vertaler en verzorgt de communicatie van Ichthus Antwerpen. Zij vastte vorig jaar door van Facebook af te zien en niet naar de radio te luisteren. “Je kiest iets waarvan je merkt dat het te veel plaats inneemt in je leven. Ik luisterde vroeger constant naar de radio, bij alles wat ik deed. Toen ik dat stopzette, heb ik rust leren waarderen. Maar ik besef nu ook beter dat ik muziek echt nodig heb: ik word er vrolijk van.”

Tijd zinvol besteden

Vasten betekent niet alleen dat je iets laat. De bedoeling is dat je de tijd die door het vasten vrijkomt ook zinvoller gaat invullen. “Je moet niet alleen vasten om iets niet te doen, bijvoorbeeld geen vlees of snoep meer eten. Dat is niet vasten maar diëten. Je moet ook iets kiezen waar je juist meer mee bezig kunt zijn. Ik wil de tijd die door mijn Facebookvasten vrijkomt meer met God doorbrengen en mijn relatie met Hem uitdiepen”, zegt de Fijter. Verduijn wil tijdens de vasten meer in de Bijbel lezen en meer bidden.

Amra Dorjbayar (24) is student sociologie en lid van de katholieke gemeenschap Sant’ Egidio in Antwerpen. Hij was oorspronkelijk boeddhist, maar heeft zich vijf jaar geleden bekeerd tot het katholicisme. “Het katholicisme heeft mij aangetrokken omwille van de praktijk, niet omwille van de theorie. Het belangrijkste in het christendom is je naaste liefhebben en armen helpen. Dat heeft mij aangezet om mij te bekeren. Op mijn negentiende heb ik het Heilig Vormsel gekregen.”

Ook Dorjbayar is aan het vasten. “Vasten is een periode waarin we ons minder focussen op onszelf. Dingen waaraan je verslaafd bent, laat je los om jezelf te bevrijden. Je kan aan allerlei dingen verslaafd zijn: alcohol, snoep, internet… Die dingen beletten je om je tijd beter te besteden, aan je naasten of aan armen.”

“Vasten betekent niet alleen je onthouden van bepaalde dingen, maar ook je tijd beter invullen. Ik probeer nu bewuster te zijn van de noden van de mensen, mij in te zetten voor anderen en meer met mijn geloof bezig te zijn”, zegt Dorjbayar.

Ga en vermenigvuldig u

De Fijter was vroeger niet met religie bezig. Haar ouders wezen haar op het bestaan van de christelijke studentengroep. “Ik had er toen niet echt zin in maar ik kende hier niemand in Antwerpen en ben dan toch maar eens gaan kijken. Ik vond het heel leuk en mijn vooroordelen werden bijgesteld. Sindsdien kom ik elke dinsdag naar de bijeenkomsten en nu zit ik zelfs in het bestuur. Het heeft mij goed gedaan dat ik bij Ichthus terechtkon toen ik tot geloof kwam. Daarom vertel ik er in mijn omgeving ook gewoon openlijk over.”

“Het geloof geeft mijn leven een diepte, alsof het leven zonder God tweedimensionaal is en met God driedimensionaal. Volgens mij zijn veel jongeren op zoek naar zin in het leven, naar invulling, en die zouden ze misschien bij God wel kunnen vinden. Ik wil er niet over zwijgen”, zegt de Fijter.

Ook Dorjbayar wil graag andere jongeren inspireren. “Ik denk dat het de taak is van elke christen om je geloof naar buiten te brengen en niet te verbergen. In onze gemeenschap proberen wij niet echt jongeren aan te trekken maar we doen wel veel vrijwilligerswerk met armen, kinderen en bejaarden, en dat trekt veel jongeren aan. Als je veel lijden ziet in de wereld, is het normaal dat je daar iets aan wil doen.”

Ichthus Antwerpen komt elke dinsdagavond samen, Sant’Egidio organiseert elke vrijdag een jongerengebed. Op 27 maart organiseert Ichthus Antwerpen het theaterstuk Marcus met Broadwayacteur Bruce Kuhn.

© 2012 – StampMedia – Katrijn Leemans

take down
the paywall
steun ons nu!