Civiele samenleving, Basisgezondheidszorg, Medicijnen -

El Salvador maakt gratis vaccinaties verplicht

maandag 12 maart 2012 14:22
Spread the love

Het parlement van El Salvador heeft vorige week een wet goedgekeurd die gratis en verplichte vaccinaties regelt. Nog geen veertien dagen na de goedkeuring van de wet op de geneesmiddelen… Waar komt deze golf van goed gezondheidsnieuws vandaan?

Verkiezingskoorts
Twee jaar heeft de bevoegde parlementscommissie erover gedaan om acht artikels van het wetsvoorstel op de geneesmiddelen te bespreken. Halverwege januari leek het erop dat er voor de verkiezingen niets meer te verwachten viel. Tot het parlement op 22 februari de wet op de geneesmiddelen onverwachts goedkeurde. Wat zit hier achter? Op zondag 11 maart 2012 vinden er in El Salvador parlementsverkiezingen plaats. Meestal een periode van grote beloften, maar weinig beslissingen. Maar nu tonen de huidige verkozenen dat het ook anders kan. Blijkbaar voelen ze de hete adem van de bevolking in de nek, en laten ze zich van hun beste kant zien.

“Wat een overwinning!”
De vreugde is groot in het kamp van de Burgeralliantie tegen de Privatisering van de Gezondheid, ACCPS, partner van fos. De dag voor de goedkeuring hadden zij nog een druk bijgewoonde persconferentie gehouden. Ze wezen de parlementairen op hun morele verantwoordelijkheid om de woekerwinsten op geneesmiddelen eindelijk aan banden te leggen.

Daags na de goedkeuring uitte ACCPS hun grote voldoening  op een nieuwe persconferentie “Wat een overwinning voor de sociale beweging in ons land. Na 10 jaar strijd, de witte marsen, de straatblokkades, het lobbywerk, de bezoeken bij parlementsleden, enz.  Het werpt nu eindelijk zijn vruchten af. Onlangs nog hebben we een campagne gelanceerd, waarmee we de bevolking opriepen om aan de politieke partijen uitleg te vragen waarom zij gedurende de drie voorbije regeerperiodes een nieuwe wet hebben tegengehouden. Samen met de druk op de media heeft deze campagne gewogen op de standpunten van alle politieke partijen. Zij wisten dat de partij die de nieuwe wet niet zou goedkeuren, de volgende verkiezingen zou verliezen.”

Nauwe banden met farmabedrijven
De wet die nu is goedgekeurd voldoet niet voor 100%, maar beantwoordt toch aan  80 à 90 % van de eisen van ACCPS. De prijzen van de geneesmiddelen waren het grootste pijnpunt. De nieuwe wet bepaalt dat deze niet hoger kunnen zijn dan in de omringende landen. Nu liggen de prijzen voor sommige geneesmiddelen tot 5 keer hoger! Om de handel in minderwaardige geneesmiddelen enigszins te beperken, wordt de ambulante verkoop op straat verboden. Een nieuw controleorgaan vervangt de bestaande structuren. Daardoor worden politici met al te nauwe banden met de nationale farmaceutische industrie aan de kant gezet.

In dit laatste punt ligt meteen ook het grote risico. ACCPS vreest dat een vertegenwoordiger van de rechtse partij GANA deze nieuwe commissie zal mogen leiden. Deze partij staat bekend om zijn nauwe banden met de farmabedrijven.

Gratis vaccinaties
Een uitgebreid vaccinatieplan maakt deel uit van de hervormingsplannen van het ministerie van Gezondheid. Deze nieuwe wet laat verhopen dat de ganse bevolking ingeënt wordt tegen voorkombare ziektes als tetanos, difterie, mazelen, hepatitis, kinkhoest, enz.  Maar de nieuwe wet is vooral een grote stap vooruit omdat ze het ministerie van Gezondheid verplicht om te waken over de uitvoering van het vaccinatieprogramma, middelen ervoor vrijmaakt en vastlegt wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. De minister bepaalt welke vaccinaties verplicht zijn, en deze zullen dan ook gratis aan de bevolking worden toegediend. De openbare gezondheidsdiensten staan in voor de uitvoering, maar de minister kan ook andere gezondheidsdiensten van het land verplichten om hun medewerking te verlenen. Het ministerie is verantwoordelijk voor de aankoop en de verspreiding over heel het land van de vaccins, zodat de programma’s stipt kunnen uitgevoerd worden.

Handel in vaccins die door het ministerie werden aangekocht, is strikt verboden. Deze laatste maatregel mag vanzelfsprekend klinken, maar de praktijk was tot enkele jaren geleden anders. Toen bestonden ook vaccinatieplannen, maar moesten de mensen de vaccins gaan kopen in de apotheken, omdat ze in de gezondheidsdiensten niet meer voorradig waren.

[auteur: Wim Leysens]

Sprekerstoer
Je kan het verhaal van de strijd voor gezondheid in El Salvador uit eerste hand horen van Margarita Posada. Zij is woordvoerster van de Burgeralliantie tegen de Privatisering van de Gezondheidszorg. Haar getuigenis wordt aangevuld door die van Marleen Temmerman (senator en gynaecologe), Dirk Van der Maelen (kamerlid en erevoorzitter fos en tal van anderen.

14 maart: Herdenking Dr Michaël De Witte (Gent)
15 maart: Café Solidarité (Herk-de-Stad)
16 maart: Café Solidarité (Menen)
19 maart: MO*-debat (Brussel)
20 maart: Café Solidarité (Kontich)
21 maart: Café Solidarité (Sint-Niklaas)

take down
the paywall
steun ons nu!