Sofie Devocht: "Wij krijgen te maken met jongeren die hun hele leven al veel vertrouwen zijn kwijtgeraakt."
Nieuws, Armoede, Antwerpen, Jongeren, Lokaal, Stampmedia, Jeugdwerk, Kansarmoede, Jeugdwelzijnswerk -

Jeugdwerk in Antwerpen in de bres voor kansarme jongeren

Antwerpen verjongt en verarmt. Meer dan 30 procent van de Antwerpse bevolking bestaat vandaag uit kinderen en jongeren onder de 25 jaar. Tegelijk worden almaar meer kinderen en jongeren geconfronteerd met armoede en sociale uitsluiting.

zaterdag 10 maart 2012 10:35
Spread the love

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht willen de jeugdwerkorganisaties in Antwerpen de politieke partijen hiervan bewust maken. Antwerpen heeft nood aan een sterk jeugdbeleid, in samenwerking met de verschillende jeugdwerkorganisaties. ‘Uit de marge’, het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, organiseerde op 1 maart een gezamenlijk studiemoment met haar lokale partners Kras Jeugdwerk, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, JES vzw en Recht-Op Jongeren.

Güler Turan, Antwerps jeugdschepen, opende de dag. “Meer dan 20 procent van de kinderen in deze stad groeien op in een kansarm gezin. Deze kinderen lopen vaak schoolachterstand op, waardoor ze later met moeilijkheden geconfronteerd worden om een job te vinden. Voor de maatschappelijk kwetsbare jeugd in Antwerpen is jeugdwerk heel belangrijk. Zij moeten een leuke en kwaliteitsvolle vrije tijd aangeboden krijgen en ze moeten actief betrokken worden in de beleidsvorming.”

Vertrouwen

“In jeugdwerk is het heel belangrijk om te werken op vertrouwen”, zegt Sofie Devocht van Recht-Op Jongeren. “Wij krijgen te maken met jongeren die hun hele leven al veel vertrouwen zijn kwijtgeraakt: in andere mensen, in organisaties en in de samenleving. Het is een behoorlijke investering om hun vertrouwen te winnen. Wij proberen dit te verwezenlijken door op een open en respectvolle manier dingen samen te doen en oprecht geïnteresseerd te zijn in wat zij vertellen. Wij willen de jongere leren kennen in zijn geheel, door bijvoorbeeld op huisbezoek te komen en ook de ouders te ontmoeten.”

Ook volgens Bob Jacobs van Kras Jeugdwerk is vertrouwen essentieel. “Jongeren kunnen al op jonge leeftijd bij ons terecht. Wanneer ze gedurende lange tijd bij ons actief zijn, kunnen ze de werking eigen maken en zijn ze vanaf 16 jaar sneller bereid om als vrijwilliger bij ons te werken. Onze activiteiten zijn heel laagdrempelig omdat we zoveel mogelijk jongeren willen aanspreken.”

Jongeren een stem geven

Devocht vindt het belangrijk om jongeren en beleidsmakers met elkaar in contact te brengen. Recht-Op Jongeren maakten in april 2011 een reis naar Straatsburg om daar hun stem te laten horen in het Europees parlement. “De rol van jeugdwerkers is om momenten te creëren waar jongeren hun gedacht kunnen zeggen, ze moeten het gevoel krijgen dat ze gehoord worden. Zo hebben onze jongeren ook een bezoek gebracht aan een congres van leraren in opleiding, om daar duidelijk te maken wat zij belangrijk vinden in het onderwijs.”

Ook Filip Balthau van JES vzw benadrukt dat het belangrijk is om jongeren een stem te geven. Hij haalt een ander voorbeeld aan: “Onze jongeren in Deurne spreken vaak af op het plein. Dit werd door buurtbewoners te snel als overlast gezien. De jongeren hebben dan een presentatie voorbereid over hoe zij het plein en het samenleven in de buurt willen verbeteren. Daarmee zijn ze naar de burgemeester getrokken.”

Diversiteit

Jongeren in armoede met een andere etniciteit hebben het extra moeilijk. Zij krijgen te maken met dubbele vooroordelen. Ellen Van Doren van Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad betreurt dit. “We moeten gewoon meegaan met de tijd: diversiteit is realiteit, deal with it.”

© 2012 – StampMedia – Katrijn Leemans, foto: Boumediene Belbachir

take down
the paywall
steun ons nu!