Amerikaanse Joodse geestelijken tegen aanval op Iran
Opinie, Nieuws, Politiek, Kernwapens, Israël, VS, Iran, Benjamin Netanyahu, President Barack Obama, Oorlog tegen Iran, Joodse rabbijnen, Jewish Voice for Peace -

Amerikaanse Joodse geestelijken tegen aanval op Iran

16 Amerikaanse rabbijnen hebben er in een open brief bij president Barack Obama op aangedrongen niet toe te geven aan oorlogophitsers die een oorlog willen beginnen tegen Iran. Tevens vragen ze aan de landen in de regio, dus ook aan Israël, zich te ontdoen van hun kernwapens.

donderdag 8 maart 2012 19:10
Spread the love

Ze noemen het hypocriet van Israël dat het land van Iran zaken eist waarin het zelf niet toestemt, zoals de internationale controle van zijn kernarsenaal door het International Atomic Energy Agency (IAEA). Israël weigert zelfs lid te worden van het Non-Proliferatieverdrag tegen de verspreiding van kernwapens.

Bij de ondertekenaars zijn ook zes vrouwelijke rabbijnen en twee leerling-rabbijnen. Zij vormen samen de Rabbijnse Raad van de Amerikaanse organisatie Jewish Voice for Peace. Deze verzet zich tegen de invloed van het American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), de grootste pro-Israël-lobby in de Amerikaanse politiek.

Hier volgt de volledige tekst (vertaald uit het Engels): 

Joodse verklaring over een eventuele aanval tegen Iran (5 maart 2012)

“Wij, ondergetekende Amerikaanse Joodse geestelijken, zijn diep bezorgd over berichten dat de Israëlische eerste minister Netanyahu, tijdens een ontmoeting op het Witte Huis, zal eisen van president Obama, dat ofwel de Verenigde Staten Iran aanvallen, ofwel dat Israël dit zal doen.”

“We verwelkomen het vooruitzicht niet van een nucleair bewapend Iran. We roepen alle militaire machten in de regio – Israël inbegrepen – zich te ontdoen van hun kernwapens en af te zien van enige oorlogszuchtige bedoelingen. De staat Israël weigert zijn eigen kernwapens te erkennen of zich te onderwerpen aan internationale controle. We vinden dat het hypocriet is van Israël dat het land eist van Iran, wat het zelf weigert te aanvaarden.”

“De meeste burgers van de staat Israël zijn tegenstander van de militaire dreigingen tegen Iran door eerste minister Nethanyahu. Zij vrezen de gevolgen van een aanval op Iran. Als Joodse leiders geloven ook wij dat het pad van de wijsheid naar de verwezenlijking van vrede en stabileit in de regio via dialoog en verbintenis loopt en niet kan worden bereikt met oorlogsdaden. We roepen de regering van de Verenigde Staten op om de belangen van het volk van Israël en van Iran te beschermen.”

“Negen jaar nadat de Verenigde Staten een oorlog begonnen tegen Irak, die algemeen wordt beschouwd als slecht uitgevoerd en als ongerechtvaardigd, zou Israël de Verenigde Staten ertoe brengen zichzelf te verwikkelen in een nieuwe oorlog, ditmaal tegen Iran. Wij geloven dat Joden en andere Amerikanen geen steun zullen verlenen aan nog meer roekeloze avonturen in het Midden-Oosten.”

“In dit verkiezingsjaar roepen wij president Obama op om niet toe te geven aan oorlogsophitserij. Als Joodse leiders kunnen wij een oorlogsdaad van Israël tegen het volk van de Islamitische Republiek Iran niet ondersteunen. De Bijbel leert ons: ‘bakesh shalom v’rodfehu’ (‘betracht vrede en zet ze voort’).”

“Wij dringen aan bij president Obama op aan om bij zijn standpunt te blijven en zijn macht als voornaamste partner van Israël aan te wenden om Israël te leiden naar het pad van vrede en gerechtigheid”.

Ondertekenaars:

Cantor Michael Davis, Evanston, Illinois
Rabbijn Jeremy Milgrom, Re’ut, Israël
Rabbijn Rebecca Lillian, Malmö, Zweden
Rabbijn Rachel Barenblatt, Lanesboro, Massachussets
Rabbijn Brant Rosen, Evanston, Illinois
Rabbijn Rebecca Alpert, Philadelphia, Pennsylvania
RabbijnJulie Greenberg, Philadelphia, Pennsylvania
Rabbijn Margaret Holub, Albion, California
Rabbijn Shai Gluskin, Philadelphia, Pennsylvania
Rabbijn Zev-Hayyim Feyer, Claremont, California
Michael Ramberg, student-rabbijn, RRC, Philadelphia, Pennsylvania
Rabbijn Joseph Berman, Jamaica Plain, Massachussets
Alana Alpert, student-rabbijn, Hebrew College, Boston, Massachussets
Rabbijn Lynn Gottlieb, Stony Point, New York
Rabbijn Howard Cohen, Bennington, Vermont
Rabbijn Brian Walt, West Tisbury, Massachussets
Rabbijn David Mivasair, Vancouver, British Columbia, Canada
Rabbijn Eyal Levinson, Israël

(vertaling uit het Engels door Frank Roels)

take down
the paywall
steun ons nu!