Nieuws, Wereld, Bolivia, Duurzame ontwikkeling, Lithium, Rio+20, FRDO -

Oscar van de Duurzame Ontwikkeling voor film over Lithium in Bolivia

Oscar van de Duurzame Ontwikkeling voor film over Lithium in Bolivia
dinsdag 28 februari 2012 21:41

“Wat nodig is, blijkt mogelijk, dus waar wachten we op?” Het bon mot van Theo Rombouts van de christelijke arbeidersbeweging is wel heel toepasselijk. Bolivia, het op één na armste land van Zuid-Amerika, vindt het nodig zèlf uit één van zijn grondstoffen – lithium – waarde te puren. Het lichtste metaal kan dienen om batterijen te maken voor elektronische apparaten en elektrische voertuigen. Bolivia houdt het project in eigen beheer. Of dat mogelijk is, dat is een ander paar mouwen. Tot nu toe houdt het land kranig de aanbiedingen van multinationale bedrijven af. Maar vooral Zuid-Korea blijft pushen om de lithium-uitbating in handen te krijgen. Die druk kan het lithium-project doen ontaarden, van een gedurfd nationaal project, in een cadeau voor een buitenlandse exploitant.

Theo Rombouts, vandaag de voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO), beet de spits af tijdens een Rio+20-zitting van de FRDO. Rio+20 staat voor de conferentie van de Verenigde Naties die eind juni plaatsvindt, twintig jaar na de conferentie van Rio de Janeiro waar de mondiale actie voor ‘duurzame ontwikkeling’ plechtig in gang is gestoken. “Steeds meer mensen maken duurzame keuzes in hun leven”, aldus Rombouts, “Tegelijk is er ook heel veel niet gebeurd. Hoewel er een sterker apparaat is voor milieubeleid, is de staat van het milieu bar slecht. Hoewel wereldwijd heel wat mensen een verbetering zagen in hun sociale positie, is de kloof tussen arm en rijk toegenomen. Klimaatverandering en grondstoffenschaarste zijn sociaal-ecologische uitdagingen die naar het hart van maatschappijmodel gaan. Ze wijzen ons er op dat onze gangbare ontwikkeling niet volhoudbaar is”.

Tijdens deze zitting reikte de FRDO ook zijn persprijzen uit voor radio- en tv-reportages die ‘duurzame ontwikkeling’ dichter bij de publieke opinie brengen. In de categorie ‘Beeld – Nederlandstalige reportages’ werd de prijs gedeeld door de Canvas-reportage ‘Het Nieuwe Zoet’ (over de alternatieve zoetstof stevia) en ‘Lithium, een vloek of een zegen voor Bolivia’ van Greet Brauwers, van DeWereldMorgen.be, en mezelf. Prins Filip overhandigde de Trofee FRDO Persprijs Duurzame Ontwikkeling. De jury van de persprijs (met daarin onder andere vertegenwoordigers van de chemiegroep Solvay en Inter-Environnement) zei over onze Lithium-film het volgende: “Deze video besteedt zowel aandacht aan economische, sociale en milieu-aspecten, en bevat de Noord-Zuiddimensie die een wezenlijk onderdeel is in een duurzame ontwikkelingsbenadering. Ook voor de participatie van lokale groepen is er aandacht. De jury waardeert dat verschillende stemmen aan bod komen in de reportage”.

Van een Belgisch ingenieur in het lithium-project van Bolivia hebben we gehoord dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking Bolivia ooit geholpen heeft om de lithium-productie op gang te trekken. Die samenwerking dateert van rond 1990. Het zou goed zijn moest België ze hervatten. België heeft techniche expertise in huis die Bolivië kan gebruiken. Wat nodig is, moet mogelijk zijn. Waar wachten we op?

take down
the paywall
steun ons nu!