Midden-oosten, Nieuws, Wereld, Politiek, Koerden, Oorlog, Syrië, Imperialisme, Moslimbroeders, Arabische liga, Bashar al-Assad, Soennieten, Sjiieten, Golfstaten, Wist je dat, Syrische oppositie, Burgeroorlog Syrië, Snc -

Wist je dat het scenario voor de oorlog tegen Syrië is uitgetekend?

De oorlogsopbouw tegen Syrië, inclusief propaganda, gaat in crescendo. Het gestook krijgt meer en meer een religieus karakter en het land dreigt af te stevenen op een falende staat, made in USA.

zondag 26 februari 2012 22:49
Spread the love

– Je weet misschien nog dat Sarkozy in 2008 president Assad een warm onthaal heeft gegeven in Parijs. Maar wist je ook dat de journalisten van Figaro van hun directie instructies hadden gekregen om niets te schrijven over politieke gevangenen in Syrië?

– Wist je dat de Franse journalist die op 11 januari om het leven kwam in Homs, gedood werd door een mortier afgeschoten door de rebellen? Dat staat zwart op wit te lezen in het officieel rapport van de Arabische Liga.[1]

– Wist je dat men ten aanzien van Syrië een tweesporenstrategie volgt? Westers staten oefenen diplomatieke druk uit, sturen clandestien speciale militaire eenheden ter plaatse en verlenen humanitaire bijstand. De regionale landen – Turkije en enkele golfstaten – bewapenen en versterken de gewapende rebellen.[2]

– Wist je dat het scenario ook al klaar ligt? Eerst een ‘bevrijd gebied’ creëren o.l.v. Turkije, vervolgens de oppositie beter bewapenen en omkaderen, en tenslotte buitenlandse grondtroepen sturen, om te beginnen in het ‘bevrijd gebied’. Aldus een voormalig topman van de CIA. Na Somalië, Afghanistan, Irak en Libië – allemaal landen waar het Westen meende ‘orde op zaken te moeten stellen’ – dreigt Syrië nu de volgende falende staat te worden.[3]

– In tegenstelling tot Khadafi zet president Assad geen luchtmacht in tegen de rebellen. Wist je dat hij dit niet doet en ook geen andere zware oorlogswapens gebruikt onder druk van Rusland?

– We wisten al dat er een contingent van 600 Libische paramilitairen o.l.v. Al Qaeda in Syrië opereert. Maar wist je ook dat er een gelijkaardig contingent vanuit Irak zich daarbij komen vervoegen is?

– Wist je dat de oorlog in Syrië (als opstap naar die tegen Iran) een kwalijk religieus/geopolitiek tintje krijgt, ’t is te zeggen soennieten tegen sjiieten? Turkije, de Golfstaten en Al Qaeda zijn soennitisch. Iran is sjiietisch en de Alawitische minderheid, waartoe president Assad behoort eveneens. Het is geen toeval dat de gebieden die onder controle staan van de rebellen soennitisch zijn. Na invasie van Irak zijn de sjiieten daar aan de macht gekomen, waardoor de golfstaten sterk aan macht hebben ingeboet. Qatar en Saoedi-Arabië willen die machtspositie kost wat kost terugwinnen en van Syrië een soort vazalstaat maken om dan Iran de genadeslag te kunnen toebrengen. En niet vergeten, in Bahrein werd de sjiietische rebellie met tanks neergeslagen door de soennitische golfstaten.[4] 

– Wist je dat heel wat Syrische rebellenleiders een naam hebben die verwijst naar ‘soennitische’ overwinning? Dat de preken in de moskees in rebellengebied de regering omschrijft als een ‘satanische horde’? En dat bij een commentaar op een YouTube film over een door de rebellen gevangen genomen kapitein te lezen staat dat hij eerst verkracht zou worden vooraleer ritueel te worden geslacht als een ‘ongelovig dier’?[5]

– Wist je dat er willekeurige wraakacties worden ondernomen tegen de Alawitische minderheid? Zo gebeurt het dat als er aan rebellenzijde iemand omkomt er dan ook iemand van Alawiten vermoord wordt om dat te wreken. Ook worden ze gekidnapt om ze dan te ruilen tegen gevangengenomen rebellen. De Libanisering van het conflict wenkt.

– Wist je dat de VS de Syrische oppositie heimelijk heeft gesteund. Dat bracht Wikileaks aan het licht. Het gaat hier over de Syrian National Council (SNC), de zogenaamde regering in ballingschap.

– De SNC wordt op dit moment door meer dan tien landen erkend. Maar wist je dat deze groep in het binnenland op weinig steun kan rekenen? Zelfs het hoofd van het rebellenleger heeft erover geklaagd dat de SNC gedomineerd wordt door samenzweerders en verraders. De Koerden van hun kant – negen procent van de bevolking – zijn gechoqueerd omdat de SNC het Koerdisch zelfbeschikkingsrecht niet wil erkennen. De SNC wordt gedomineerd door Moslimsbroeders. Na de machtsovername van de Islamisten in Egypte, Tunesië en Libië, dreigt dit nu ook in Syrië te gebeuren.[6]

Citaat van de week:

“Tegen beter weten in wordt het simplistische verhaal volgehouden van een vreedzaam volk dat massaal en met doodsverachting in opstand komt tegen een tiran die reageert met massamoord. Wat niet in die baseline past, wordt genegeerd.”
Jef Lambrecht
 

Leestip:

Syrie : Une libanisation fabriquée – Compte-rendu de mission d’évaluation auprès des protagonistes de la crise syrienne’, Parijs, januari 2012.

In deze rubriek brengt veellezer Marc Vandepitte markante feiten, cijfers of quotes van over heel de wereld die in de andere media weinig of geen aandacht kregen, maar zeker het vermelden waard zijn om de chaotische wereld van vandaag te begrijpen.

Lees ook:

Wist je dat het Westen zich klaarmaakt voor een militaire interventie in Syrië?’

‘Wist je dat Europa zich klaarmaakt om Griekenland te dumpen en de Syrische milities te bevoorraden?’

‘Wist je dat Al Qaeda wel degelijk opereert in Syrië?’

‘Wist je dat oorlog in Syrië (en mogelijk Iran) dichterbij komt en dat democratie in Israël in gevaar is?’

Bronnen:

[1] “In Homs, a French journalist who worked for the France 2 channel was killed and a Belgian journalist was injured. The Government and opposition accused each other of being responsible for the incident, and both sides issued statements of condemnation. The Government formed an investigative committee in order to determine the cause of the incident. It should be noted that Mission reports from Homs indicate that the French journalist was killed by opposition mortar shells.”, ‘League of Arab States Observer Mission to Syria’, 27 januari 2012, p. 6.
Een Russische journalist geeft ook een heel ander relaas dan wat de Franse pers daarover heeft gebracht. ‘Le fiasco des barbouzes français à Homs’, 17 januari 2012.
[2] ‘Where harsh realities meet’, Financial Times, 22 februari 2012, p. 7; ‘Wist je dat het Westen zich klaarmaakt voor een militaire interventie in Syrië?’, 17 februari 2012.
[3] “The assistance should begin with establishing a haven for the opposition and the military personnel who defect from the regime, as in northern Iraq in 1991. (…) Ankara would have to play a critical role in planning, and ultimately in maintaining and supplying the zone. (…) The west should arm the opposition and work with military defectors to organise more effective resistance. If that fails to deter the regime’s brutality and more deaths occur, the west should consider putting a limited number of “boots on the ground”, beginning with the ‘liberated’ zone.” Nakhleh E., ‘Syria intervention is only a matter of time’, Financial Times, 24 februari 2012, p. 9.
[4] The Economist, 11 februari 2012, p. 23.
[5] “Comments posted below a YouTube video of an Alawite tank commander captured by the Free Syrian Army, for instance, proposed that he should be sodomised before being ritually slaughtered as an “infidel animal”. Many of the rebel army’s local brigades carry names associated with Sunni triumphalism. Mosque sermons in rebel areas habitually describe government forces as satanic hordes.”, The Economist, 11 februari 2012, p. 23.
[6] “Even the head of the Free Syrian Army has complained that the exiled opposition groups are dominated by plotters and traitors.”, ‘The long road to Damascus’, The Economist, 11 februari 2012, p. 22-4; ‘China Steps Up in Syria’, 17-19 februari 2012,

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!