Het gesloten beroep van apotheker
Griekenland -

Het gesloten beroep van apotheker

zondag 26 februari 2012 17:21
Spread the love

Eén van de voorwaarden die werden gesteld in de eerste leenovereenkomst met Griekenland, en die nog eens wordt herhaald in de tweede, is het openstellen van de gesloten beroepen. Een heel aantal beroepscategorieën in Griekenland zijn gesloten: de betekent dat het aantal mensen die het beroep uitvoeren, beperkt is en dat de meesten enkel het beroep kunnen uitvoeren door een vergunning te kopen. Vaak heeft de regering die vergunning reeds decennia geleden uitgereikt. Normaal gezien moest iemand die zijn beroepsactiviteiten stop zetten, zijn vergunning terug inleveren, maar dat is nooit gebeurd. De vergunning werden gewoon doorverkocht tot nu, met de nodige winst, zodat het nu vaak tienduizenden euro’s kost om een dergelijke vergunning vast te krijgen.

Daar staat natuurlijk wel wat tegenover: de prijzen in de gesloten beroepscategorie worden bepaald door de beroepsvereniging. De beroepsvereniging ziet er op toe dat alles tot op de letter wordt gevolgd. Weinig concurrentie dus in deze beroepsgroepen.

Neem nu het voorbeeld van de apothekers. Dat is een gesloten beroepsgroep die door dat feit hebben verkregen dat ze een bepaald percentage winst maken op de spullen die ze verkopen. Ze hebben ook verkregen dat ze bijvoorbeeld het alleenrecht hebben om bepaalde producten te verkopen, zoals babyvoeding. Dat privilege is onlangs opgeheven.

De apotheken in Griekenland hebben specifieke openingstijden. Maandag en woensdag van 8u tot 14u, op dinsdag, donderdag en vrijdag gaan ze nog eens open van 17u tot 20u. De rest van de tijd moet je op zoek naar welke apotheken langer open blijven in je buurt. Een groep van apotheken neemt daarbij een beurtrol over.

Nu deze beroepsgroep moet worden opengesteld, zal het winstpercentage dat de apothekers krijgt, naar beneden gaan. Prettig is dat niet voor hen, en er wordt al op gereageerd. De apotheken geven namelijk medicijnen aan sterk verlaagd tarief,  aan mensen die bij bepaalde ziekenkassen zijn verzekerd, mits voorlegging van een doktersvoorschrift. Daarna vragen ze het verschil terug bij die ziekenkassen. Omdat heel wat van die ziekenkassen krap bij kas zitten, zijn heel veel apothekers al maanden niet meer betaald. Met als gevolg dat ze nu medicijnen aan de volle prijs verkopen aan verzekerden van die bepaalde ziekenkassen. De modale (zieke) Griek betaalt (nog maar eens) de rekening.

Een voorbeeld van hoe sterk een beroepsvereniging hier invloed kan uitoefenen, zagen we eerder deze week in Karditsa, een provinciestad niet ver van de wereldberoemde Meteora-kloosters. Onlangs is de wet gestemd dat het beroep van de apothekers wordt vrij gemaakt en dat elke apotheker zijn openingsuren mag verlengen, indien hij dat wenst. Een apotheker uit Karditsa dus, besloot om langer open te blijven. Dat was niet naar de zin van de apothekersvereniging die haar een boete van 80.000 euro oplegde. Hoezo, zult u denken? Volgens de beroepsvereniging was de wet betreffende de openingsuren nog niet bekrachtigd door het locale bestuur. Indien onze apotheker haar zaak opnieuw langer wenst open te houden, zal de beroepsvereniging de politie op haar afsturen.

Dit is maar één voorbeeld dat het er op wijst dat de regering alle voorwaarden van de leenovereenkomst van vorige week misschien wel in een wet kan gieten, maar of die wetten dan nog ooit zullen worden uitgevoerd, is een heel ander paar mouwen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!