Rik Torfs & de ampersand-partij

Rik Torfs & de ampersand-partij

vrijdag 24 februari 2012 10:31
Spread the love

Toog- en kerkelijk recht filosoof Rik Torfs, die destijds als wit konijn werd binnengehaald bij de CD&V (met ampersand!) laat van zich horen met kritiek op zijn partij als zou deze onvoldoende “ballen” hebben. Ik glibberde bijna onder het dashbord van mijn wagen toen ik deze lispelende kwezel op de radio deze open deur hoorde intrappen.

Laat mij eerst even duidelijk stellen: ik moet die man niet. Mensen die Kerkelijk recht hebben gestudeerd en dat nadien zelfs onderwijzen aan anderen verdienen niet au serieux te worden genomen. “Professor Kerkelijk Recht”:  een grotere ‘contradictio in terminis’ ken ik niet.

Ik vermoed dat Torfs reeds in zijn studententijd de opportunist was zoals we hem vandaag de dag kennen. Rik was eigenlijk graag pater geworden, een Trappist als het even kon. Torfs heeft echter last van zijn hormonen. Getuige hiervan de flauwe seksistische en seksueel getinte grapjes, een Chiro leider waardig, die deze mentale dwerg op prepensioen nog steeds meent te moeten maken in allerlei TV optredens. 130.000 voorkeur stemmen moet je natuurlijk op één of andere manier verdienen en dat deed Rik met brio.

*zucht*
Het volk krijgt de leiders die het verdient.

Opportunist zijnde, wilde hij zijn religieuze ambities niet zo maar opbergen en verkoos dus niet te kiezen voor een celibatair leven. Bovendien was in die tijd masturbatie nog een doodzonde en al zeker voor priesters waardoor het voor hem onmogelijk was in te treden zonder eerst zijn handen af te hakken.

Deze man zou dus de CD&V wel eens een lesje leren en hen uiteindelijk de ogen openen voor het probleem waarmee ze nu al zo lang kampten? Het is schrijnend en hilarisch tegelijk dat zo’n kwezel zich nu pas realiseert, dat zijn partij weinig ‘guts’ zou hebben.

Ik had veel zin de man op te bellen en in de hoorn te schreeuwen: “Dat ze geen kloten hebben, is nu net één van hun basisprincipes!” Of hoe vertaalt u anders de wollige beeldspraak die zo’n partij nu al sinds jaar en dag gebruikt?

Wat vindt u trouwens van de 4 V’s die de waarden van de partij moeten voorstellen?
Verzorgen , Verbinden, Vooruitzien en Versterken.
Dat kan toch geen ernstig mens menen.
En nu komt zo’n Kerksmurf vertellen dat het probleem van die partij een gebrek aan moed is!!
Mocht ik niet net een aanval van buikgriep overwonnen hebben ik had me alras weer op de pot gezet en mijn darmen leeggescheten.
Torfs is dus de zelfverklaarde oproerkraaier van de partij?
De luis in de pels? 
Je kon hem bijna zelfgenoegzaam horen gniffelen.
Hij is een typisch product van de Jezuïeten: schijnheilig, gespeeld minzaam maar met een vilein karakter.
Hoe pathetisch kan een partij worden wanneer men dergelijke figuren gaat binnenhalen?

Zijn voorzitter Wouter Beke, ook al geen toonbeeld van daadkracht, had een ongedwongen gesprek van twee uur met hem. Zo vertelde Torfs ons toch.
Ik kon me de situatie levendig voorstellen: de snotneus Beke, die de Professor even de levieten zou lezen. Ik vermoed dat Beke bijzonder zenuwachtig was.

Sommigen menen dat de Kerkkabouter nu bijt in de hem destijds uitgestoken hand omdat hij binnen afzienbare tijd toch van plan is de politiek vaarwel te zeggen.
Ik kan het niet harder hopen!
De bijdrage van dit wit dwergkonijn aan de politiek in Belgie is nihil te noemen.
Ik zou warempel gelovig worden en bidden op mijn blote knieën dat men voor eens en voor altijd deze enge man van ons weghoudt en hem opsluit in de kelders van KUL waar hij op een gouden troon met rood pluchen kussens de rector kan wezen voor al diegenen die menen dat de term katholiek en universiteit samengaan.
 

take down
the paywall
steun ons nu!