Jeugdkamp van het Fórum Social Temático in Porto Alegre, januari 2012 (foto: Globo.com.br)
Opinie, Nieuws, Wereld, Economie, Samenleving, Politiek, Wereld Sociaal Forum, Porto Alegre, Brazilië, Kapitalisme, WSF, Systeemcrisis, Rio+20, Thematisch sociaal forum, FST2012 -

Thematisch Sociaal Forum van Porto Alegre roept op tot verzet tegen de systeemcrisis

Tussen twee sessies van het Wereld Sociaal Forum (WSF) in kan een thematisch forum samengeroepen worden door deelorganisaties van het WSF. De Brazilianen vonden het nodig om zo'n thematisch forum te houden om zich goed voor te bereiden op Rio+20, de bijeenkomst van de regeringsleiders en van een 'top van de volkeren' voor de planning van een duurzame ontwikkeling, beide in juni dit jaar.

dinsdag 21 februari 2012 18:30
Spread the love

Het thema van dit thematisch sociaal forum, dat van 24 tot 28 januari 2012 werd gehouden in het Zuid-Braziliaanse Porto Alegre, was: ‘Crisis van het kapitalisme, sociale en ecologische rechtvaardigheid’ met als agenda van de deelgroepen:

a) ethische en filosofische fundamenten, subjectiviteit, dominantie en emancipatie;
b) mensenrechten, rechten van de volkeren, territoria en verdediging van  Moeder Aarde;
c) productie, distributie en consumptie: toegang tot de rijkdom, het algemeen belang en transitie-economie;
d) politieke actoren, de architectuur van de macht en de democratie.

Naar het schijnt, is het vooral een Braziliaanse aangelegenheid geworden. Van deelnemers uit andere continenten heb ik geen gegevens kunnen vinden. Over de openingsmars zijn de opinies verdeeld; de inschatting gaat van 10.000 tot 30 à 40.000 deelnemers.

De Wereld Sociale Fora willen een ruimte blijven waar iedereen zijn zeg kan doen en het zal nooit een algemene verklaring de wereld insturen. Maar tijdens die fora stellen de nieuwe sociale bewegingen (waar ook de inheemse volkeren aan deelnemen) wel een verklaring op. Hier volgt nu de vertaling van die verklaring uit het Spaans.

Thematisch Wereld Sociaal Forum van Porto Alegre, 24-28 januari 2012

Verklaring van de Algemene Vergadering van de Sociale Bewegingen, Porto Alegre, Brazilië

Wij volkeren van alle continenten zijn samengekomen in de Algemene Vergadering van de Sociale Bewegingen in het Sociaal Forum met als thema: ‘Crisis van het kapitalisme, sociale en ecologische rechtvaardigheid’. Wij vechten tegen de oorzaken van een systeemcrisis die tot uiting komt in economische, financiële, politieke, voedsel- en milieucrisis, die het voortbestaan ??van de mensheid in gevaar brengt. De belangrijkste uitdaging van de sociale bewegingen over de hele wereld is de dekolonisatie van de onderdrukte volkeren en de strijd tegen het imperialisme.

Wij zijn hier samen in een grote diversiteit, om gezamenlijk de agenda’s en gezamenlijke acties tegen het kapitalisme, het patriarchaat, het racisme en alle vormen van discriminatie en uitbuiting samen te stellen. Daarom herbevestigen wij onze gemeenschappelijke standpunten voor de strijd die we in onze vergadering in Dakar in 2011 vastgelegd hebben: strijd tegen de multinationals, strijd voor het klimaatrechtvaardigheid en voedselsoevereiniteit, strijd voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, strijd voor de vrede, tegen de oorlog, het kolonialisme, de bezetting en de militarisering van onze territoria.

De volkeren van de hele wereld lijden nu onder de gevolgen van de verscherping van een diepe crisis van het kapitalisme, waarin de actoren (banken, multinationals, mediaconglomeraten, internationale instellingen en de overheden die in hun dienst staan) proberen hun winst te vergroten door een interventionistisch en neokoloniaal beleid: oorlogen, militaire bezetting, vrije handelsovereenkomsten en neoliberale ‘bezuinigingsmaatregelen’, privatisering van goederen, loonsverlagingen, uitholling van rechten, groei van de werkloosheid en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen.

Dit soort beleid heeft een grote invloed op de rijkste landen in het Noorden; het doet de migratie toenemen en ook de gedwongen verplaatsingen van mensen, het verlies van huisvesting, de schuldenlast  en de sociale ongelijkheid.

De uitsluitingslogica van dit model dient alleen om een ??kleine elite te verrijken, zowel in het Noorden als in het Zuiden, ten koste van de overgrote meerderheid van de bevolking. De verdediging van de soevereiniteit en van het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren, van de economische rechtvaardigheid, van het milieu en van de vrouwen is de sleutel om tegen de crisis in te gaan en haar te overwinnen door de versterking van de rol van een vrije staat die in dienst staat van de volkeren.

De opwarming van de aarde is het resultaat van het kapitalistische systeem van productie, distributie en consumptie. Multinationals, financiële instellingen, regeringen en de internationale organisaties in hun dienst willen hun uitstoot van broeikasgassen niet verminderen. Ze willen ons nu een ‘groene economie’ opleggen als oplossing voor de milieu- en voedselcrises.

Maar daardoor wordt het probleem alleen maar groter, wat als gevolg heeft dat heel het leven gecommercialiseerd, geprivatiseerd en gefinancialiseerd wordt. Wij verwerpen alle valse oplossingen voor deze crises, zoals agrobrandstoffen, geo-industrie en koolstofmarkten, die slechts nieuwe vermommingen zijn van hetzelfde systeem.

De realisatie van Rio+20, in de maand juni van dit jaar in Rio de Janeiro, versterkt de centrale plaats van de strijd voor ecologische rechtvaardigheid. Dit gaat in tegen het kapitalistische ontwikkelingsmodel. De poging tot ‘vergroening’ van het kapitalisme is een waarschuwing aan de sociale bewegingen. Die moeten het verzet versterken en een leidende rol opnemen in het opbouwen van echte alternatieven voor de crises.

We klagen het geweld tegen vrouwen aan dat regelmatig gebruikt wordt als een instrument van controle over hun leven en hun lichaam. Bovendien dient de versterking van de exploitatie van hun werk om de effecten van de crisis te verzachten en de stabiele winstmarges van bedrijven te verzekeren.

We vechten tegen de handel in vrouwen en kinderen, en tegen de gedwongen relaties en raciale vooroordelen. We verdedigen de seksuele verscheidenheid, het recht op genderzelfbeschikking en we vechten tegen homofobie en seksistisch geweld.

De imperialistische machten maken gebruik van militaire bases in het buitenland om conflicten te bevorderen, om de controle over en de plundering van de natuurlijke hulpbronnen te organiseren en dictaturen in vele landen te installeren. We verwerpen het valse discours ter verdediging van de mensenrechten dat vaak dient om militaire bezettingen te rechtvaardigen.

We klagen de aanhoudende schending aan van de mensenrechten en de democratie in Honduras, in het bijzonder in Bajo-Aguan, de moord op vakbondsleden en sociale activisten in Colombia en de criminele blokkade tegen Cuba die al meer dan 50 jaar duurt. We vechten voor de vrijlating van de 5 Cubanen die illegaal gevangen zitten in de Verenigde Staten, de illegale bezetting van de Falklandeilanden door Groot-Brittannië, en de martelingen en militaire bezettingen gepromoot door de Verenigde Staten en de NAVO in Libië en Afghanistan.

Wij veroordelen het proces van neokolonialisme en militarisering in het Afrikaanse continent en de aanwezigheid van Africom. We vechten ook voor de eliminatie van alle nucleaire wapens en tegen de NAVO.

Wij betuigen onze solidariteit met de strijd van de volkeren van de wereld tegen de roofzuchtige logica van de multinationale mijnbouwbedrijven, en vooral de strijd van de mensen van Famatina in Argentinië. We verwerpen de criminalisering van sociale bewegingen.

Het kapitalisme heeft het leven van vele mensen verwoest. Daarom ontstaan er elke dag gevechten voor sociale rechtvaardigheid en het elimineren van de effecten  van het kolonialisme en voor een behoorlijke kwaliteit van leven voor iedereen.

Op ieder van die strijdterreinen is de ??strijd voor de juiste ideeën essentieel, vooral in de acties voor de democratisering van de media, nu gecontroleerd door grote conglomeraten, en tegen de privécontrole van de intellectuele eigendom. We moeten zorgen voor de ontwikkeling van onafhankelijke media die van strategisch belang zijn in onze strijd.

In dit historisch proces engageren wij ons in de strijd voor ‘waardig werk’ en voor landbouwhervorming. Dit is de enige manier om te zorgen voor een serieus  gezinsinkomen voor de kleine boeren en voor de inheemse volkeren. Het is ook een essentiële stap naar voedselsoevereiniteit en ecologische rechtvaardigheid.

Wij bevestigen opnieuw ons engagement in de strijd voor stedelijke hervormingen met eerlijke participatieve en democratische processen. Wij strijden voor een andere integratie die gebaseerd is op de logica van de solidariteit en van de versterking van de processen zoals UNASUR en ALBA.

De strijd voor de versterking van onderwijs, wetenschap en openbare technologieën ten dienste van het volk en ook de strijd voor de ‘traditionele kennis van het volk’ wordt dringender naarmate de commercialisering en privatisering ervan verder woekert. Wij betuigen onze solidariteit en steun aan de strijd van de Chileense, Colombiaanse en Porto Ricaanse studenten die de waarden van het algemeen belang blijven verdedigen.  

Wij herhalen dat de volkeren deze crisis niet moeten betalen. Er is geen oplossing voor deze crisis binnen het kapitalistische systeem!

Voor deze zware agenda moeten we ons goed coördineren en massaal mobiliseren.

We laten ons inspireren door de geschiedenis van onze strijd en de vernieuwende kracht van bewegingen zoals de Arabische lente, de Occupy Wall Street-beweging, de  verontwaardigden (indignados) en de strijd van de Chileense studenten.

De Algemene Vergadering van de Sociale Bewegingen roept alle krachten en alle actoren van alle landen op om gecoördineerde acties te organiseren over de hele wereld. We willen onze bijdrage leveren voor de emancipatie en het zelfbeschikkingsrecht van onze volkeren. Zo versterken wij de strijd tegen het kapitalisme.

Wij roepen iedereen op om de internationale vergadering voor de mensenrechten en voor de solidariteit met Honduras te versterken en het Sociale Forum voor een vrij Palestina op te bouwen. Zo versterken we de wereldwijde beweging voor boycot, desinvestering en sancties tegen de staat Israël en zijn beleid van apartheid tegen het Palestijnse volk.

Laat ons van 5 juni 2012 een wereldwijde actiedag tegen het kapitalisme maken. Wij roepen ook op voor de ‘top van de volkeren’ voor sociale en ecologische rechtvaardigheid en ter verdediging van het algemeen belang, tegen de commercialisering van het leven en tegen de ‘top van de regeringsleiders’ van Rio+20 in.

Als we vandaag vechten, is de toekomst is van ons!

Porto Alegre, 28 januari 2012 – Vergadering van Sociale Bewegingen

(Vertaling uit het Spaans: Toon Mondelaers)

take down
the paywall
steun ons nu!