Vrij Internet voor iedereen: graag meer debat over ACTA

maandag 20 februari 2012 18:48
Spread the love

Animo ondersteunt het verzet tegen het ACTA-verdrag en roept op het protest verder te zetten opdat het verdrag zowel in het Belgische als in het Europese parlement naar de prullenmand wordt verwezen.

Animo ondersteunt het verzet tegen  het ACTA-verdrag. In naam van de bescherming van intellectuele eigendom wordt ons zonder enig democratisch debat een verdrag opgedrongen waarbij het evenwicht tussen de belangen van de houders en de gebruikers van intellectuele eigendomsrechten ver te zoeken is. Animo roept op het protest verder te zetten opdat het verdrag zowel in het Belgische als in het Europese parlement naar de prullenmand wordt verwezen.

Het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak, of kortweg ACTA) is een multilateraal verdrag, ondertekend door de EU en 22 van EU-lidstaten waaronder België, de Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Korea, Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland, Marokko met als doel internationale standaarden in te stellen ter bescherming van het intellectueel eigendomsrecht. Pas na goedkeuring in het nationale en Europese parlement zou het verdrag in werking kunnen treden.

De onderhandelingen voor het verdrag werden reeds in 2007 in alle geheimhouding aangevat tussen vertegenwoordigers van de industrie en de verdragstaten. Tot op vandaag  worden de concrete teksten en uitwerking zorgvuldig afgeschermd van de buitenwereld, waardoor elk publiek debat buiten spel wordt gezet. Daarenboven werd het verdrag slechts onderhandeld door een select clubje van geïndustrialiseerde landen, buiten de Wereldhandelsorganisatie en de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom om. Nochtans reiken de mogelijke gevolgen van het verdrag veel verder dan de grenzen van de huidige verdragstaten, met een indirecte invloed die tot in de ontwikkelingslanden zal worden gevoeld.

De tekst van het verdrag bulkt van de vage juridische termen, waardoor de reikwijdte van het verdrag zich niet beperkt tot het bestrijden van de commerciële piraterij. De poorten worden opengezet voor een directe inmenging van private bedrijven in de persoonlijke levenssfeer van elke individuele burger. De three-strike bepaling – waarbij na een louter vermoeden van 3 inbreuken je internet kan worden afgesloten zonder tussenkomst van de rechter – mag dan al onder protest zijn afgevoerd, nog steeds worden internet providers verplicht alle uitgewisselde informatie te inspecteren op straffe van aansprakelijkheid. De internetproviders worden verplicht bij elk vermoeden de identiteit van de overtreders prijs te geven, en zelfs douanecontroles van MP3-spelers, mobiele telefoons en laptops worden overwogen. Naast een hoge kostprijs en een onnodig zware belasting van de internetverbindingen betekent dit een ongeziene inbreuk in de privacy. Animo verzet zich tegen dergelijk verregaande inperking van de internetvrijheid, en ziet niet in hoe private ondernemingen zich ongestraft de rol van internetpolitie kunnen toeëigenen. Daarnaast kan het verdrag onder meer  een sterke belemmering vormen voor de verspreiding van generische geneesmiddelen.

Tussen 11 en 14 juni staat de ratificatie van het verdrag op de agenda van Europese parlement. Animo verwijst het ACTA-verdrag in zijn geheel naar de prullenmand. Onderhandelingen een moderne democratie onwaardig resulteerden in een lobbyistenverdrag waarbij de grondrechten van individuele gebruikers worden opgeofferd voor de winsten van een verouderd businessmodel. Animo pleit voor een vrij internet, tegen censuur en het criminaliseren van private gebruikers. Animo roept dan ook op gehoor te geven aan de miljoenen proteststemmen op internet en op straat, en het ACTA-verdrag te verwerpen.

Floris Tack, Nationaal bestuurslid Animo

take down
the paywall
steun ons nu!