Nieuws, België -

Joods Actueel zuigt beschuldigingen van antisemitisme uit de duim

Joods Actueel trekt ten strijde tegen iedereen die een kritisch geluid durft te laten horen over Israël. Nu DeWereldMorgen.be zelf in het vizier komt van Joods Actueel, merken wij dat de redactie van Joods Actueel er daarbij niet voor terugschrikt om een verhaal volledig bij elkaar te verzinnen in een poging om hun beschuldigingen van antisemitisme hard te maken.

maandag 20 februari 2012 13:41
Spread the love

“De term ‘antisemitisme’ naar ieders hoofd slingeren is nergens voor nodig”, suste Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel onlangs toen hem en zijn collega’s verweten werd alle kritiek op Israël gelijk te stellen met antisemitisme.

Mooi principe, alleen blijft Joods Actueel er consequent tegen zondigen. En in een poging de beschuldigingen van antisemitisme hard te maken, wordt er al eens een loopje genomen met de waarheid. Op 14 februari nam Joods Actueel DeWereldMorgen.be in het vizier.

In een artikel wordt beweerd dat de redactie van DeWereldMorgen.be “ongehinderd anti-Joodse commentaren toelaat”. Er werd klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, maar daar schoten ze – aldus Joods Actueel – pas in actie toen minister Joke Schauvliege er zich half januari ging mee moeien.

Het Centrum zou toen besloten hebben dat één bepaalde commentaar niet door de beugel kon. De redactie zou daar toen van op de hoogte gebracht zijn, waarna de commentaar verwijderd werd. Joods Actueel baseert zich naar eigen zeggen op mailverkeer tussen het Centrum en het kabinet.

Het klinkt overtuigend, alleen heeft Joods Actueel het verhaal uit de duim gezogen. Zo blijkt toch nadat we alle betrokken partijen aan de telefoon kregen.

Er werd inderdaad klacht ingediend bij het Centrum voor een commentaartje onder een artikel met de zinsnede: “Wat de Joden doen met het Pelestijnse volk is nog 1000 keer erger dan de holocoust!” (sic).

Die bewuste commentaar werd op 5 september 2011 op de website geplaatst. Het Centrum stelt enkele dagen na de klacht (rond half september dus) vast dat de redactie van DeWereldMorgen.be de bewuste commentaar uit eigen beweging al had verwijderd. Het Centrum besluit daarop om geen contact op te nemen met de redactie.

Het Centrum behandelde de klacht dus wel degelijk al in september, maar gaf er verder geen gevolg aan omdat DeWereldMorgen.be de commentaar zelf al gewist had omdat hij indruiste tegen de regels van de website.

Dat het Centrum pas in beweging kwam na aandringen van het kabinet Schauvliege en dat de commentaar half januari nog online stond, is volledig verzonnen door de redacteur van Joods Actueel.

Ook Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen heeft ondertussen in een mail bevestigd (die eveneens aan Joods Actueel gericht was) dat er “geen contact was tussen het Centrum en GetBasic vzw (de vzw achter DeWereldMorgen.be, nvdr) met betrekking tot de klacht”. “Het Centrum heeft GetBasic met andere woorden niet aangemaand om de betreffende tekstinhouden te verwijderen van De Wereld Morgen. De organisatie GetBasic deed dit uit eigen initiatief”, aldus het Agentschap.

Wat de redactie van Joods Actueel niet belette om te volharden in de boosheid. “Na onderzoek is de redactie van mening dat het oorspronkelijk artikel gebaseerd was op concrete informatie en derhalve correcte informatie verschafte”, aldus Joods Actueel na de mail van het Agentschap.

Schade toebrengen

Een beschuldiging van antisemitisme vinden wij een zwaarwichtige zaak. Dat Joods Actueel een verhaal bijeen verzint om die beschuldiging hard te maken, is onaanvaardbaar en brengt de strijd tegen antisemitisme schade toe.

Wat de beweegredenen zijn van Joods Actueel wordt duidelijk in een mail van Joods Actueel-medewerker Rudi Roth aan “het Kabinet Schauvliege, de kabinetschef van de Minister-President, andere ministers van de Vlaamse regering en Vlaamse parlementsleden”.

Rudi Roth verstuurde de mail op 14 februari. Hij schrijft daarin:

“Op deze pagina https://www.dewereldmorgen.be/blogs/eric-hulsens/2012/02/13/het-venijn-van-ayaan-hirsi-ali-ontdekt-de-christianofobie wordt Ayaan aangevallen door een zekere Eric Hulsens Deze persoon is bevriend met Abou Jahjah en Luk Vervaet, beide Hezbollah aanhangers en verbonden met een door Iraanse, Soedaneze en Hezbollah parlementariers opgerichte NGO (zie hier hun vorige exploiten: http://lvb.net/item/6873 en http://lvb.net/item/6880)”

Roth gaat verder:

“De site van De Wereld Morgen is het eigendom van een VZW, Get Basic, die door ministre Joke Schauvlieg van de Vlaamse regering elk jaar gesubsidieerd wordt voor een 160.000 euro van het sociaal-cultureel fonds De Wereld Morgen, waar de moderatoren alle commentaren lezen en degene die hen politiek niet aanstaan of met argumenten komen waaretegen geen verweer is gewoonweg censureren op een staliniistische wijze, werd reeds verscheidene keren betrapt om antisemtische teksten niet te verwijderen.” (sic)

Roth vindt het niet nodig om in te gaan op de inhoud van het blogartikel van Eric Hulsens, maar begint meteen over vermeende vriendschapsbanden met bepaalde personen. Roth vindt het niet kunnen dat er ergens kritiek verschijnt op “Ayaan” en doet daarom meteen een persoonlijke aanval op de auteur.

Het gaat Roth en Joods Actueel dus niet om antisemitisme (anders zou Roth wel ingaan op de inhoud van het artikel). Het gaat er in dit geval om nieuwssites en organisaties die soms al eens een mening verspreiden waar Joods Actueel het niet mee eens is, schade toe te brengen.

Dat blijkt trouwens ook uit het feit dat Joods Actueel nooit contact met ons opnam. Als JA zou vinden dat onze aanpak van de commentaarfunctie problemen oplevert, dan hadden ze dat ook met ons kunnen bespreken. Wij hebben daar nooit enig signaal over ontvangen.

take down
the paywall
steun ons nu!