Reactie op Guy Tegenbos, De Standaard 17-02

Reactie op Guy Tegenbos, De Standaard 17-02

zaterdag 18 februari 2012 15:13
Spread the love

Geachte mijnheer Tegenbos,

U heeft uw gal gespuid via uw opiniestuk over de actie van de loodsen waar u recht op heeft natuurlijk.U heeft er zeker geen doekjes om gewonden wat u van de vakbonden,hun acties vind.

Tussen de lijnen door heeft u heel goed laten blijken dat naar uw mening zij die geen hogere opleiding genoten hebben niet bij machte zijn de economie in te schatten of te begrijpen.  

Zoals u schrijft: “een klein kind ziet dat we de tak afzagen waarop we zitten” laat u goed merken hoe u over arbeiders,werknemers in het algemeen denkt en met  “ deze stakers zijn hooggeschoolde verstandige en goed geïnformeerde mensen die zeer goed onze economische toestand kennen…” suggereert u duidelijk dat wij werknemers enkel maar bij machten zijn onze job te doen, maar laat de economie en politiek maar over aan hen met hoge diploma’s.

Naar argumentaties vind ik uw artikel echter zwak. Enkel de afgezaagde klassiekers dat economie gegijzeld wordt, hoeveel de schade oploopt en de hinder die men ervan ondervind.

In één zucht maakt u er gretig gebruik van om de ambtenarij, het ambtenarenstatuut en de index aan te vallen en de noodzakelijke hervormen te promoten.

Bent u wel de juiste man om te oordelen van op uw goed geacclimatiseerd en proper kantoor in een aangename werkomgeving, en in het slechtste geval van nine to five werkt of zelf uw uren plant, wat schrijft en wat leest, over mensen die niet over zulke werkomstandigheden beschikken?

Dus daarom bied ik u de volgende denkoefening aan. Niet elke hoogopgeleide komt op een proper postje terecht zoals journalist, accountant,manager,pr,salesmanager of wat dan ook waar je op je 55ste of 60ste zonder probleem  mee kan doorgaan. In tegenstelling daarvan hebben deze hoger opgeleide mensen de logica bevestigd wat het is om te  vertoeven in gevaarlijke en flexibele werkomgevingen. Zoals reeds gezegd, arbeiders rekenen dan ook nog af met zwaar fysiek of repetitief werk.

Het blijft een opiniestuk,  u heeft de waarheid niet in pacht.  U en velen van uw collega’s pretenderen dit wel te bezitten.

Meer en meer komen er gegronde kritieken op onze Vlaamse journalisten,  en  wordt de    eenzijdigheid van de Vlaamse journalistiek aangeklaagd. De mannen van neveneffecten hebben dit in het programma Basta overduidelijk geïllustreerd.

Journalisten hebben de plicht te informeren,maar onze gladde journalisten, van de openbare omroep tot de geschreven pers toe weten heel goed wat te brengen en wat er doodgezwegen moet worden.

Zo streng ze zijn voor vakbonden, zo lief ze zijn voor het libertaire en neoliberale gedachtegoed.Is het uit de liefde voor de voorgenoemde politieke visie dat er  systematisch gezwegen wordt  over de economische wantoestanden,over de graai-economie,de beurzen. Is het daarom dat u  de veroorzakers die ongetwijfeld deze leer met u delen buiten beschouwing laat in de artikels over de crisis, en weet te melden en te herhalen wie er voor moet opdraaien?

In een documentaire van de  Sabina Guzzanti die de Italiaanse media aangeklaagde in raiot ( te vinden op youtube)   werd heel mooi aangetoond dat de Italiaanse journalisten verdomd goed wisten dat Berlusconi de baas was en wat er mocht gezegd worden of niet. Mooi geïllustreerd met de commentaar van een journalist die zei : “ik moet toch ook mijn boterham verdienen”

 Is er hier ook zo een baas, hebben ze allemaal dezelfde politieke en filosofische instelling, is de armoede in de journalistieke opinie uit commercieel belang voortgevloeid, waarbij geschreven wordt zoals er gestemd word? Wat is er aan de hand? Waarom zegt iedereen in de mainstream journalistieke wereld hetzelfde?

Het bestaan van dewereldmorgen.be  is een rechtstreeks gevolg/reactie op de journalistieke eentonigheid en partijdigheid. Anderzijds worden er nog altijd heel veel opinies gevormd en vervormd door onze kranten of duidingsprogramma’s  die passen in het liberaal of Vlaamsgezind gedachtegoed.Terzake bijvoorbeeld kwijt zicht hard van zijn taak dit te promoten. De uitspraak van Kathleen Cools in volle communautaire crisis :”Vlamingen houden zich best vast aan de takken van de bomen…” getuigt volgens mij ook niet van een journalistieke onafhankelijkheid. Kan er bijvoordeel zoals op een pakje sigaretten staat dat het de gezondheid staan, op zulke opinie stukken de vermelding “subjectief” vermeld worden? Of bevoorbeeld zoals er een balkje is van de energieprestatie, een balkje dat aangeeft hoe links of rechts de bedrijfsfilosofie is van de journalistieke onderneming of artikel of schrijver, om maar een voorbeeld te geven.

take down
the paywall
steun ons nu!