De religie van de markt

De religie van de markt

zaterdag 18 februari 2012 23:04
Spread the love

De mensheid wordt zot. We verliezen verdorie uit het oog dat menselijk welzijn belangrijker is dan een allesoverheersende, ontastbare en door ons met almacht bedachte entiteit.

De inzichten van de verlichting gaan kapot. Humanisme lijkt volledig verdwenen in het geldende wereldbeeld. De zogenaamde ‘markt’ heeft de plaats van god ingenomen: deze nieuwe god heeft daarenboven geen last van het juk van de ‘algoedheid’. Hij is gewoon almachtig en meer niet. Tenminste, zolang de mens, die net als in het verleden deze godheid gemaakt heeft, die macht toestaat. Het probleem is dat we ons humanisme verliezen en vergeten dat we die macht kunnen intrekken. Door de herauten van het kapitalisme wordt de markt als een onontkoombare wetmatigheid afgedaan. Net zoals de priesters god als een vaststaand fenomeen, als het ware een natuurkracht zagen.

Als ik niet moet geloven in een allesoverheersende entiteit (en er is nog steeds godsdienstvrijheid in ons land), dan moet ik niet geloven in de allesoverheersendheid en onontkoombaarheid van de markt. Of zelfs in het bestaan ervan.

Aan zij die reageren dat dit waanzin is, zeg ik één ding: vergelijk deze situatie met die van de middeleeuwen, waarin iemand zou wagen over god te zeggen wat ik over de markt zeg. Men beschouwde god toen evengoed als vaststaand. En de ontkenning klonk evenzeer als waanzin.

Het voornaamste dat ik u wil meegeven met deze boodschap, is dat u dringend de markt in vraag moet stellen zoals wij als mensheid god in vraag stelden tijdens de Verlichting.

take down
the paywall
steun ons nu!