Nieuws, Samenleving, Politiek, Armoede, Antwerpen, Jongeren, Lokaal, Stampmedia, Antwerpen, Ieders Stem Telt -

Kwetsbare groepen willen op politieke agenda wegen

ANTWERPEN - Verschillende sociale organisaties lanceren een campagne voor Antwerpenaren die minder makkelijk rondkomen. 'Ieders stem telt' bevat twaalf initiatieven die hun leven moet verbeteren.

vrijdag 17 februari 2012 12:30
Spread the love

De afgelopen maanden hebben verschillende belangenorganisaties gevraagd aan hun achterban waar de pijnpunten liggen. Hun behoeftes zijn opgenomen in een brochure. “De brochure bezorgen we aan alle politieke partijen om onze standpunten op de politieke agenda te krijgen”, zegt Rudi Smis van Samenlevingsopbouw Antwerpen-stad vzw, een van de deelnemende organisaties.

Twaalf broodnodige voorstellen

De twaalf voorstellen vertalen de bekommernissen en de noden van kwetsbare groepen in de samenleving. Een van de thema’s is een beter sociaal woonbeleid. Diane Moras van het Antwerps Platform Generatiearmen vraagt om meer sociale woningen die betaalbaar blijven.

Een ander thema is het voorkomen van de afsluiting van gas, water en elektriciteit. Steeds meer gezinnen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen waardoor deze basisbehoeften in gevaar komen. De middenveldorganisaties zeggen dat dit minimumvoorwaarden zijn voor een menswaardig bestaan. Ze willen dat de stad dit altijd waarborgt.

Moras wil een betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. “Velen weten niet dat ze recht hebben op het Omnio-statuut. Dat moet veranderen.” Dit statuut zorgt voor een voorkeurtarief bij geneeskundige verzorging.

Jongeren

Volgens Bob Jacobs van Kras Jeugdwerk heeft de jeugd steeds minder ruimte in de stad om te interageren met elkaar. “De stad is steeds drukker bevolkt en de tolerantie daalt. Wij vragen dat de politie jongeren voldoende ruimte laat. We pleiten voor een betere communicatie tussen beide groepen”, aldus Jacobs. Hij wil ook een betere begeleiding van leerlingen in het secundair onderwijs om een juiste studiekeuze te maken.

© 2012 – StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!