Wie macht heeft krijgt lekkers, wie geen macht heeft krijgt niets

Wie macht heeft krijgt lekkers, wie geen macht heeft krijgt niets

donderdag 16 februari 2012 13:37
Spread the love

Een beetje “sociale economie” om over na te denken…

Over solidariteit gesproken!

Het indexdebat gaat niet over loonkosten maar over de individualisering van de loonvorming, zo blijkt uit een interview met De Croo. Volgens hem is volgend voorstel aanvaardbaar:

“Indexeren van de lage lonen en niet of minder indexeren van de hogere lonen want de mensen met hogere lonen kunnen zelf hun koopkracht behouden door via individuele onderhandeling een loonsverhoging te bekomen.”

Klinkt velen als aanvaardbaar in de oren.
Maar, laat je niet vangen.
Waarover gaat het eigenlijk ?
Niet zozeer over de loonkost…
Lees verder:

Indien dit gebeurt krijgt iedereen een loonsverhoging:
de enen via het afgesproken indexeringssysteem,
de anderen via individuele onderhandeling met de werkgever.

Vanuit het standpunt van de loonkost verandert er niets ten opzichte van het huidig systeem van indexeren.
Wat is er veranderd?

Voor de hogere lonen wordt de loonvorming geïndividualiseerd. Daarover gaat het!
De werkgevers willen de loonvorming zelf terug in handen hebben en zo de markt laten spelen.

Wie macht heeft krijgt lekkers, wie geen macht heeft krijgt niets.

Over solidariteit gesproken!?

(Herbeluister het standpunt van A. De Croo via de website www.acwherent.net)

take down
the paywall
steun ons nu!