Charles Picqué krijgt een drilboor overhandigd om zich te verzetten tegen het Vlaamse betondenken.

Opinie, Nieuws, België, Lokaal, Mobiliteit, Opinie, Brussel, Verbreding ring Brussel -

Picqué wil geen bredere Brusselse ring

“Brussel, verzet u tegen het betondenken!” Vanochtend vroegen activisten aan de Brusselse regering om zich uit te spreken tegen een mogelijke verbreding van de ring. De minister-president van het Brusselse Gewest, Charles Picqué (PS), steunt de plannen van de Vlaamse regering alvast niet.

donderdag 16 februari 2012 19:15
Spread the love

Vertegenwoordigers van Greenpeace, Bral vzw, Fietsersbond Brussel en Inter-Environnement Bruxelles voerden donderdag actie aan het Brusselse parlement om het betonbeleid van de Vlaamse regering aan de kaak te stellen. Ze overhandigden een symbolische drilboor aan de de minister-president van het Brussels Gewest, Charles Picqué. Zo wijzen ze op de toename van verkeer én van uitstoot die een bredere ring zou veroorzaken.

Het plan is in totale tegenspraak met het streven naar een betere luchtkwaliteit én de Brusselse doelstelling om de verkeersdruk in de hoofdstad met 20 procent te doen dalen. Dat heeft Picqué gelukkig ook begrepen. Voor de camera’s uitte hij zich als een tegenstander van de verbreding, die “indruist tegen de ambities om van Brussel een leefbare stad te maken”. Een officieel standpunt van het Brusselse gewest is er nog niet.

Bottlenecks

“Wij verwachten van de Brusselse regering dat zij zich verzet tegen een verbreding van de ring en onomwonden pleit voor structurele en duurzame oplossingen zoals rekeningrijden”, verduidelijkt Joeri Thijs van Greenpeace. “Nog meer verkeer op de Brusselse ring – wat het onvermijdelijke gevolg is van extra rijstroken – dreigt op termijn de hoofdstad dood te knijpen.”

Tijdens de spits is vandaag meer dan de helft van het verkeer op de RO gerelateerd aan Brussel. Als het verkeer op de de ring nog toeneemt met 30 procent, zet dat automatisch meer druk op de bottlenecks in de binnenstad, met nog meer verkeersellende tot gevolg.

Echte oplossingen

Uit het milieueffectenrapport (MER) is opnieuw gebleken hoe zeer de Vlaamse regering die extra rijstroken op de ring wil. “Op basis van manipulatieve methodes schuift dit rapport de verbreding van de RO als beste oplossing naar voor”, zegt Thijs. “Nochtans is het zonneklaar dat een alternatief scenario – zonder nieuwe infrastructuur en mét  rekeningrijden, beter openbaar vervoer en fietssnelwegen – op alle vlakken beter scoort dan extra rijstroken.”

Het MER is op een zodanig manipulatieve wijze opgesteld, dat het Brussels Gewest het zonder aarzelen naar de prullenmand kan verwijzen. “Het mobiliteitsprobleem in en rond de hoofdstad verdient beter dan het kortzichtige betonbeleid van de Vlaamse regering. We hebben échte oplossingen nodig”, besluit hij.

Joeri Thijs

Joeri Thijs is medewerker bij Greenpeace Belgium.

take down
the paywall
steun ons nu!