Interview, Nieuws, Cultuur, België, Armoede, Reclame, Gent, Consumptie, Gent, Middenklasse, Berber Verpoest, Video-installatie, Imaging poverty -

Video-installatie in het centrum van Gent confronteert met armoede

GENT - Berber Verpoest verraste zaterdag de shoppende voorbijgangers in het centrum van Gent met zijn video-installatie ‘Imaging Poverty’. Op tien tv-schermen op de Korenmarkt werden video's van bedelaars vertoond. Verpoest tracht de shoppers op die manier te confronteren met de plaats in de samenleving die de koopkrachtige middenklasse mensen in armoede geeft. Een interview met Berber Verpoest.

woensdag 15 februari 2012 11:35
Spread the love

Wat is de opzet van uw installatie?

Berber Verpoest: “Ik wil aankaarten dat de stedelijke centra zich meer en meer op mensen met koopkracht en geld richten. De centra worden voor die mensen zo aangenaam mogelijk gemaakt. Dat vind ik op zich een goede zaak, maar dat heeft ook een keerzijde. Mensen die het moeilijk hebben, kunnen veel moeilijker deelnemen aan het leven in het centrum van de stad en ze worden letterlijk en figuurlijk naar de buitenkant van de stedelijke samenleving geduwd. Ik vind het nodig dat daar eens bij stil gestaan wordt.”

“In de periode van vrieskou krijgt de tijdelijke opvang van mensen in armoede heel wat aandacht, maar verder dan dat ‘tijdelijke’ gaat het eigenlijk niet. Er moet meer structureel nagedacht worden over welke plaats je hen biedt. De groep mensen die in armoede leeft, groeit meer en meer. Dat is dus een hele groep mensen die men afschrijft of buitensluit. Door deze video-installatie hier te zetten, wil ik deze problematiek onder de aandacht brengen door de voorbijgangers er op een zachte manier mee te confronteren.”

Waarom wilt u door het medium televisie de confrontatie zachter maken?

“Ik geloof niet dat ik hier moet staan roepen om mijn punt over te brengen. Ik ben zelf ook deel van de samenleving die armen steeds meer aan de kant schuift. Het is niet mijn bedoeling om de voorbijgangers eens goed met de neus op de feiten te drukken en aan te praten wat ze allemaal verkeerd doen.”

“Ik wil gewoon dat ze erover nadenken. De televisieschermen zijn een symbool voor de manier waarop we doorgaans met problemen in de samenleving omgaan. De televisie zorgt ervoor dat wat we zien plots wel interessant is, waardoor we er sneller over gaan nadenken. Wanneer we op een directe manier met iets geconfronteerd worden, willen we er liever niets mee te maken hebben.”

Ziet u uw werk als kunst?

“Ik noem mezelf zeker geen kunstenaar, maar ik ben ook geen die hard activist. Ik vind de combinatie van de twee wel interessant. Je gaat me niet zien schilderen of beeldhouwen, maar ik wil wel iets maatschappelijk relevants maken. Door aan een gewichtige problematiek een ‘kunstzinnige’ draai te geven, probeer ik het onderwerp eigenlijk toegankelijker te maken voor de passanten.”

Denkt u dat uw werk iets zal veranderen?

“Ik geloof niet dat ‘Imaging Poverty’ hier en nu concreet iets gaat veranderen. De publieke ruimte hangt, hier op de Korenmarkt, vol met reclame van Pizzahut, Quick … Ik vind het belangrijk dat er in die publieke ruimte ook plaats is om zoiets als dit project te doen.”

“Ik wil dat de voorbijgangers niet enkel geconfronteerd worden met de reclame en andere op consumptie gebaseerde dingen, maar ook met de armoedeproblematiek. Op die manier denk ik wel dat ik iets verander door mijn video-installatie hier te zetten en ik hoop dat zoiets in de toekomst meer zal gebeuren.”

take down
the paywall
steun ons nu!