‘Weest volmaakt’

‘Weest volmaakt’

maandag 13 februari 2012 18:08
Spread the love

Toen ik het artkel op de voorpagina van “De Morgen” las waarbij Pedro Brugada pleit voor een strenger optreden van de overheid tegen rokers die medische hulp nodig hebben moest ik terugdenken aan een spreuk die boven de deur van een klooster hing. ” Weest Volmaakt”

Dit in steen gehouwen gebod had me telkens weer gechoqueerd, want ik vind volmaaktheid nauwelijks nastrevenswaardig. Volmaaktheid is niet alleen onbereikbaar, het is tevens ongedefiniëerd. Bijgevolg is dergelijke spreuk niets anders dan een manier om schuldgevoelens bij mensen op te wekken.

De bedenker van dit Katholieke gezegde wist immers dat niemand ooit de ‘volmaaktheid’ zou bereiken en bijgevolg verzekerde de Kerk zich van de penitentie van mensen die dit opgezadelde schuldgevoel wensten af te kopen.

Dr Brugada pleit dus voor een penalisering van de rokers die medische hulp nodig hebben tengevolge van hun roken.
Vooreerst: het is niet omdat het verband tussen roken en hart- en vaat ziekten genoegzaam gekend is dat men in de geneeskunde met 100% zekerheid kan stellen dat bij een individu een bepaalde ziekte met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het gevolg is van een welbepaald gedrag. Zo zullen er rokers zijn die nooit hart-en vaatziekten of longkanker krijgen terwijl er niet-rokers zijn die dat dan weer wel krijgen.
Een tweede opmerking is dat als men optreedt tegen rokers men dat ook voor vele andere ongezonde levensgewoontes moet doen.

Het is namelijk evenzeer bekend dat te veel vet en te weinig groenten en fruit eten, te veel zout gebruiken, te veel alcohol drinken, te weinig sport doen, te veel stress hebben en zo verder, aanleiding geven tot ernstige en vaak dodelijke kwalen, waaronder ook hart-en vaatziekten. Waarom zou de overheid dus slechts één groep moeten straffen.
Ten derde zou ik Brugada willen vragen wat hij met die maatregel beoogt? Denkt hij nu werkelijk dat er hierdoor uiteindelijk minder mensen zullen gaan roken?  Het is gekend dat straffen niet noodzakelijkerwijs aanzetten tot verandering van ongewild gedrag, opvoeding des te meer.

Ten vierde: wie en hoe gaan we ongewild gedrag controleren?

Brugada mag dan al een gerenomeerd specialist zijn, er bestaat ook nog zoiets als gezond verstand .
Omdat  Brugada er zelf in geslaagd is te stoppen met roken vindt hij dat iedereen dat maar moet kunnen. Het getuigt van weinig inlevingsvermogen. Het is bovendien verschrikkelijk paternalistisch.

Waar Brugada eigenlijk voor pleit is een  maatschappij waarbij we nauwgezet door de overheid in de gaten worden gehouden of we wel conform de door hen opgelegde normen leven.

Hoe ver staan we dan nog van een ” Brave New World”.
De aanklacht die Brugada maakt tegen de rokers is bovendien al zo oud als de straat. Ze is al duizend keer weerlegd geworden. Ik begrijp dan ook geenszins dat deze man met zo’n kromme redeneringen een forum krijgt op de eerste pagina van een krant, tenzij het was om de draak met hem te steken.

Ik hoop dat Brugada veel loopt, fietst, op zijn voeding let en niet meer dan 2 glazen alcohol per dag drinkt. Ik hoop dat hij vervolgens ook bereid is, dit stelselmatig te laten controleren. Mededogen zou een elementaire competentie moeten zijn van artsen. Blijkbaar faalt Brugada hierin.

take down
the paywall
steun ons nu!