Nieuws, Wereld, Pakistan, Polio -

Pakistan en Afghanistan vormen front tegen polio

PESHAWAR — Pakistan en Afghanistan werken samen om tegen eind dit jaar de laatste broeihaarden van polio op hun grondgebied uit te roeien. Daarvoor rekenen ze onder meer ook op de taliban.

maandag 13 februari 2012 15:01
Spread the love

Polio is bijna van de aardbol verdwenen maar in Pakistan en Afghanistan steekt de gevaarlijke ziekte nog altijd de kop op. Van de acht nieuwe gevallen die dit jaar al werden gemeld, kwamen er zeven uit Pakistan en één uit Afghanistan. Vorig jaar liet Pakistan met 198 gevallen het hoogste aantal van de hele wereld optekenen, gevolgd door Afghanistan met 80 gevallen.

Beide landen hebben al vaak vruchteloos geprobeerd de ziekte uit te roeien. Polio of kinderverlamming kan het zenuwstelsel aantasten  en tot verregaande verlamming of misvormingen leiden.

Aandacht voor het grensgebied

Nu hebben de twee buurlanden met hulp van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een gezamenlijke campagne opgezet. Die is onder meer gericht op kinderen in het grensgebied tussen de twee landen. Volgens Jawad Khan van de WHO steken elke dag ongeveer tienduizend kinderen samen met hun ouders de lange grens tussen de twee landen over. Vroeger ontsnapten daardoor veel kinderen aan vaccinatiecampagnes in één van de twee landen.

Dit jaar zullen Pakistan en Afghanistan hun vaccinatiecampagnes in het grensgebied op elkaar afstemmen. Op die manier zullen ook kinderen die net dan de grens oversteken, hun dosis krijgen. Het gaat om grootschalige acties. Pakistan en Afghanistan ondernamen de voorbije jaren ongeveer dertien vaccinatiecampagnes per jaar. Die mikten in Pakistan op 20 miljoen en in Afghanistan op 11 miljoen kinderen.

Volgens Khan zijn er langs de 2400 kilometer lange grens nu ook 18 punten waar vaccinaties worden toegediend, een verdubbeling in vergelijking met de voorbije jaren.

Pakistaanse beleidsmakers willen ook Afghaanse vluchtelingen deporteren die weigeren hun kinderen te laten vaccineren. Volgens Mian Iftikhar Hussain, de informatieminister van de grote provincie Khyber Pakhtunkhwa die aan Afghanistan grenst, zijn er al zes gezinnen om die reden het land uitgezet.

Impotentie en onvruchtbaarheid

De meeste Afghaanse vluchtelingen in de provincie geloven geruchten dat het poliovaccin door de VS is aangemaakt om moslims impotent en onvruchtbaar te maken. “Naar schatting 30.000 van de 70.000 Afghaanse kinderen die we vorig jaar in Khyber Pakhtunkhwa wilden vaccineren, konden we niet behandelen omdat hun ouders zich ertegen verzetten”, zegt Akbar Shah, een Pakistaanse gezondheidswerker. Volgens hem verzetten ook de ouders van 17.000 Pakistaanse kinderen in de provincie zich tegen de vaccinatie.

In Afghanistan kregen volgens Noor Wali van het ministerie van Volksgezondheid meer dan 100.000 kinderen geen vaccin.

Volgens Shah heeft de Pakistaanse overheid religieuze leiders in de grensstreek gevraagd de ouders van Pakistaanse en Afghaanse kinderen aan het verstand te brengen dat de vaccins veilig zijn. Ongeveer duizend geestelijken hebben informatiesessies bijgewoond en zijn klaar om ouders op te zoeken die zich verzetten tegen vaccinatie.  Wali zegt dat ook in Afghanistan geestelijken ouders zullen bezoeken om hen te overtuigen.

Taliban

Een van de grootste problemen is dat ook de machtige taliban zich in beide landen tegen de vaccinaties kanten. Volgens de taliban is de maatregel “onnodig”. “In Afghanistan proberen we nu de steun van de taliban voor de campagne te verwerven”, zegt Wali. “Onze teams zullen de taliban informeren over het belang van de vaccins om kinderen te beschermen tegen misvormingen en verlammingen.” In Pakistan zullen ook de geestelijken die de campagne steunen, op de taliban inpraten.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!