Foster Parents voor Griekse gezinnen

Foster Parents voor Griekse gezinnen

maandag 13 februari 2012 22:08
Spread the love

HOE?

Hoe kan ik solidair zijn en mijn steentje bijdragen aan een natie in nood?

Vertel me dit maar eens. In een tijd waar de telecommunicatie een hoekpilaar is van ons maatschappij, zijn we toch redelijk radeloos als het op echte steunprojecten aan komt. Mensen komen al veel minder snel op straat. Vooral als we zelf geen al te grote nadelinge gevolgen ervaren, gaan we al veel moeilijker uit ons huis komen.

Moeten we perse op straat om daar heel zichtbaar invloed gaan proberen uit te oefenen? De vraag is, op wie? Of hebben onze Griekse broeders meer baat bij een aantal zeer concrete projecten waarbij gestructureerde steun hun een hart onder de riem kan steken? Wat zou men ervan vinden om aan peer-to-peer solidariteit te doen. Concreet steun bieden aan 1 welbepaald gezin. Een gezin dat heel herkenbaar is voor ons eigen gezin.

Hoe krijgen we hier een een kanaal opgezet met Griekse jongeren en arbeidende generaties?

Ik vraag me oprecht af waar we Griekse jongeren kunnen vinden die bereid zijn om hun relaas van het verhaal te vertellen? Waar vinden we fora waarop zij hun visies en bezorgdheden uitwisselen? Vinden we bereidwillige getuigen uit de arbeidende Griekse bevolking die ook een licht weten te werpen op hoe zij hun politiek landschap zien? We proberen hier onze mening te vormen over hoe slecht de Griekse bevolking er aan toe is. Maar veel is gestoeld op veronderstellingen. Weinigen weten daadwerkelijk hoe de Griekse bevolking tegen hun problematiek aankijken.

Hoe krijgen we een beter inzicht in wat er echt is misgelopen in de Griekse economie?

Hebben we bloggers op deze website die een inzicht hebben in de geschiedenis van de afgelopen eeuw bij de Grieken? Mensen met een opleiding in de economische geschiedenis. Men zoekt toch ergens een bredere context rond hun problematiek nu, zodat we de situatie beter en gedetailleerder kunnen vatten.

?Hoe ziet de huidige Griekse wetgeving er uit? 

Er zouden twee economische circuits bestaan. Een zwarte en een officiele. Hoe corrupt is de wetgeving? Hoe liggen de machtsverhoudingen. Heeft een slechte wetgeving De economische situatie zo uitgehold? Wat is de actieve bijdrage van de Griekse bevolking in het onstaan van deze economische crisis.

Hoe ligt het politiek landschap er bij??

Welke partijen en sociale partners staan er momenteel aan het stuur? Spreken we over een linkse of rechtse regering. is er een opositie en hoe sterk is deze?

take down
the paywall
steun ons nu!