Europa’s probleem is inderdaad simpel

Europa’s probleem is inderdaad simpel

maandag 13 februari 2012 14:18
Spread the love

Pascal Lamy, topman van het Wereldhandsfonds (WTO) liet in een interview met NRC handelsblad, overgenomen in de zaterdagkrant van de Standaard, het volgende optekenen: ‘Het probleem met Europa is, helaas, vrij simpel. Het heeft een laag groeipotentieel, een verouderende bevolking en een zeer goed sociaal systeem. Er zijn ruwweg drie oplossingen om uit deze verstrengeling te komen: structurele hervormingen, immigratie of het sociaal vangnet beperken.’

Lamy’s analyse laat twee zaken buiten beschouwing:

(1) dat we niet met zijn allen kunnen blijven groeien, willen we de planeet leefbaar houden; de ontwikkelde landen moeten allicht naar zero-groei streven, binnen afzienbare tijd (behalve als ze zouden slagen in de-coupling van economische groei en ecologische schade);

(2) herverdeling is blijkbaar niet aan de orde. Nochtans, als de koek niet verder groeit, en naar alle waarschijnlijkheid zelfs afkalft in Europa de komende decennia, zou je kunnen denken dat we met redistributie een stuk van de sociale impact kunnen opvangen. 

Maar dat is blijkbaar ‘out of the box’ voor Lamy. Hij ziet meer heil in het ‘structureel hervormen’ van de dienstensector, zodat ze meer op de Amerikaanse gaat lijken; blijkbaar zou die laatste een procent meer productiviteitsgroei per jaar hebben.  Structurele hervormingen, om verder te kunnen blijven groeien, blijft helaas het mantra van de Davos-elite. Ook al zouden ze beter moeten weten, gezien de informatie waarover ze beschikken. En ook al komt het buiten beschouwing laten van ‘rechtvaardiger verdelen’ stilaan als een boemerang terug in hun gezicht, zoals de trojka op dit ogenblik in o.m. Griekenland en Portugal ondervindt.
 

take down
the paywall
steun ons nu!