Psychologische bijstand voor 5000 jongeren

Psychologische bijstand voor 5000 jongeren

vrijdag 10 februari 2012 11:06
Spread the love

Als 5000 jongeren psychologische bijstand nodig hebben omdat ze de vrijheid krijgen hun eigen studietraject uit te stippelen dan stemt dit tot nadenken.Vrijheid als stressfactor.

Moet dit gezien worden als pleidooi tegen te veel vrijheid? Moeten we als mens nadenken over de vrijheid die we nastreven?
Het woord ‘vrijheid’ en het bijvoeglijk naamwoord ‘vrije’ worden te pas en te onpas misbruikt om de illusie van verbetering of vooruitgang te creëren.

Vrije markteconomie, persvrijheid, vrij verkeer van mensen en goederen, Vrije Universiteit, vrij onderzoek, etc…
We zijn behept door het begrip maar vatten zelden de volledige draagwijdte ervan.

‘Vrijheid’ heeft namelijk één heel belangrijke implicatie. Het vereist ‘verantwoordelijkheid’. Men zou in alle gevallen waar men de woorden ‘vrij’, ‘vrije’ of ‘vrijheid’ gebruikt deze moeten vervangen door de woorden ‘verantwoordelijk’, ‘verantwoordelijke’ of ’verantwoordelijkheid’. Dit zou ons doen beseffen dat dit hoogste goed een inspanning vereist en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Als we echte vrijheid willen kennen zullen we ook echte verantwoordelijkheid aan de dag moeten leggen. Dat is voor die 5000 studenten niet anders. Hopelijk maken de psychologen hen dit duidelijk.

take down
the paywall
steun ons nu!