Nieuws, Samenleving, België, Antwerpen, Jan Blommaert, Stampmedia, Nederlands, Verdraagzaamheid, Anderstaligen, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw, Ineke van de Craats -

Meer tolerantie voor anderstaligen

ANTWERPEN - Op donderdag 9 februari vond de studiedag plaats 'Willen is kunnen? Als het Nederlands leren vastloopt' rond taalverwerving bij nieuwkomers. Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw pleit voor meer tolerantie tegenover anderstaligen.

vrijdag 10 februari 2012 11:55
Spread the love

De studiedag begon met een schets van de doelgroepen die het Nederlands als een obstakel ervaren. Vervolgens kwam Ineke van de Craats, universitair docent aan de Universiteit van Nijmegen, aan het woord. Ze besprak de risicofactoren die het leren van Nederlands stagneren. Nadien besprak Jan Blommaert, professor sociolinguïstiek aan de Universiteit van Tilburg, het belang van de kennis van het Nederlands tegenover de meertalige realiteit. Vier verschillende workshops vervolledigden het programma.

10 voor taal

Het initiatief ging uit van Samenlevingsopbouw Antwerpen-stad vzw, het Huis van het Nederlands Antwerpen en andere organisaties die werken aan inburgering en taalverwerving voor nieuwkomers. Ze pleiten voor een gevarieerder aanbod van de Nederlandse taalverwerving.

Ze doen ook een oproep om de toekenning van sociale grondrechten niet meer te laten afhangen van het taalniveau. Mensen die beroep doen op een sociale tussenkomst van de overheid moeten de Nederlandse taal beheersen. Ze moeten bewijzen dat ze zich inzetten om het te leren. Wanneer dat niet lukt, zijn er soms ernstige gevolgen. Ze krijgen bijvoorbeeld geen uitkering of vinden geen huurwoning.

Motivatie

Meestal weten we niet waarom mensen falen op een taaltest. Tegenvallende resultaten kunnen uiteenlopende redenen hebben, bijvoorbeeld problemen in het gezin, gezondheidsproblemen of onregelmatige werktijden. Mensen met goede moed en inzet krijgen niet altijd waar ze zo hard voor knokken.

R. volgt al vier jaar Nederlandse lessen in een traject voor analfabeten die traag leren. Het lukt haar niet om vooruitgang te boeken. Haar motivatie liegt er nochtans niet om. Ieder jaar volgde ze trouw de lessen. Sinds de school twee jaar geleden aangaf dat de lessen haar niet langer hielpen, volgt ze wekelijks een gespreksgroep met Nederlandstaligen om met de taal in contact te blijven.

Ze hoort bij de 10 procent van de tweedetaalverwervers die een nieuwe taal moeilijk aangeleerd krijgt. De meeste wonen al jaren in België of kwamen naar hier via gezinshereniging. De grootste groep bestaat uit 45-plussers. Ze hebben nauwelijks een opleiding genoten, waardoor Nederlands leren in een klas moeilijk is. Zelfs een praatje over het weer verloopt moeizaam.

Denk mee

Voor veel mensen ligt de lat dus te hoog om aanspraak te kunnen maken op een sociale uitkering of huurwoning. Samenlevingsopbouw Antwerpen nodigt iedereen uit om creatief na te denken over de uitbouw van een gevarieerder aanbod voor taalverwerving. Volgens haar is de tolerantie ten aanzien van anderstaligen er sterk op achteruitgegaan. Samenlevingsopbouw hoopt dat dit snel verandert.

© 2012 – StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!