Nieuws, Samenleving, België, Stampmedia, Diversiteit, Pascal Smet, Jeugdbeleid, Chiro, Jeugdbeweging, Watmet -

Eigen jeugdbeweging voor allochtone jongeren?

De Vlaamse jeugdbewegingen trekken te weinig allochtone jongeren aan. Daarom denkt Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet (SP.A) aan een aparte allochtone afdeling binnen de bestaande jeugdbewegingen. Chirojeugd Vlaanderen ziet zo'n oplossing niet zitten. De Scouts reageren niet afwijzend, maar pleiten voor nuancering.

dinsdag 7 februari 2012 18:05
Spread the love

Chirojeugd Vlaanderen is geen voorstander van een aparte afdeling voor allochtone jongeren. De Chiro wil diversiteit creëren binnen haar huidige vorm. Hans Bouwen, directeur van Chirojeugd Vlaanderen, zegt wel dat de Chiro haar eigenheid zal moeten loslaten.

“Voor een jeugdbeweging is het voldoende dat jongeren zichzelf organiseren en zelf verantwoordelijkheid opnemen, zolang dat maar gebeurt binnen een bepaald waardenkader”, vindt Bouwen. De bekende Chirokleren zijn bijvoorbeeld niet langer verplicht en elk lid bepaalt zelf of hij meegaat op bivak.

Eigen initiatieven

De vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen staat minder sceptisch tegenover het voorstel van minister Smet. Ze nuanceert wel het concept van ‘een aparte afdeling’. Ze pleit niet voor een afsplitsing binnen de Scouts, maar wel voor initiatieven vanuit de allochtone gemeenschap zelf.

De vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen vraagt dat de allochtone gemeenschap zelf werk maakt van een eigen jeugdbeweging. Zodra die er is, wil de vzw optreden als partner en samenwerken waar mogelijk. Ze vindt dat de traditionele jeugdbewegingen moeten inzien dat de huidige inspanningen niet volstaan en dat er initiatieven van buitenaf nodig zijn.

Het voorstel van de vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen vindt steun bij Chirojeugd Vlaanderen. De Chiro verklaart bereid te zijn initiatieven vanuit de allochtone gemeenschap te steunen en op te treden als partner. Ze benadrukt wel dat op lokaal niveau zulke initiatieven reeds bestaan en dat er werk moet worden gemaakt van een nationale koepel.

Nood aan visie

Het kabinet van Pascal Smet zegt open te staan voor initiatieven vanuit de allochtone gemeenschap. Met zijn oproep wilde de minister het debat aanzwengelen en overleg openen met de mensen in het veld. “Het is van belang dat we exclusief voor die bepaalde groep gaan werken met inclusieve bedoelingen”, zegt Jeroen Janssens, woordvoerder van de minister.

Op de vraag of de jeugdbewegingen kunnen rekenen op meer financiële middelen voor hun diversiteitsbeleid, reageert Janssens terughoudend. “Voor we kunnen praten over een budget, moeten we een visie ontwikkelen in overleg met de mensen in het veld. We moeten er in ieder geval alles voor doen om de allochtone jongeren mee op de trein te krijgen”, verklaart de woordvoerder.

Ons-kent-ons

In een onderzoek uit 2010 haalt de Katholieke Hogeschool Mechelen een ander probleem aan: de sterke ‘ons-kent-ons’-mentaliteit. Autochtone kinderen wier ouders ooit in een jeugdbeweging zaten, zullen sneller toetreden. Die mentaliteit ontbreekt in de allochtone gemeenschap.

Aan dit probleem wordt gewerkt, zegt Chirojeugd Vlaanderen. Ze startte in het verleden reeds met projecten die de jeugdwerking dichter bij de allochtone kinderen en hun ouders moesten brengen.

Hans Bouwen vindt dat zulke projecten zeker hun nut hebben. “In de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is het nog steeds niet evident om als vrijwilliger in de leiding van een jeugdbeweging te stappen”, voegt hij er nog aan toe.

© 2012 – StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!