Nieuws, Samenleving, België, Gent, Ugent, Vooruit, Paul Verhaeghe, We Strike Back -

Paul Verhaeghe over inleveren voor of tegen het neoliberalisme

Paul Verhaeghe over inleveren voor of tegen het neoliberalisme
vrijdag 3 februari 2012 12:35

Paul Verhaeghe sloot ‘We Strike Back’ in Vooruit af met een lezing. Hij nam hiervoor volgende vragen als vertrekpunt: ‘Kunnen we denken in en aan alternatieven, waarin economie terug economie wordt, en onderwijs, opvoeding, zorg en relaties weer hun eigen plaats kunnen en mogen innemen? Dat vraagt een andere inlevering dan wat er nu geëist wordt. Een waardoor we ons beter zullen voelen.’

De neoliberale economie, stelt professor Paul Verhaeghe, produceert ADHD-individuen die van de ene job en partner naar de andere hoppen, met als gevolg een steeds groter wordende groep mensen die zich mislukt voelt.

Professor Paul Verhaeghe doceert psychodiagnostiek en psychoanalytische therapie aan de UGent.

take down
the paywall
steun ons nu!