Nieuws, Lokaal, Antwerpen, Staking 30 januari, ACV Antwerpen, Actiedag ACV, Onrechtvaardige fiscaliteit, Een sociaal Europa -

Actiedag 30 januari 2012 bij ACV-Antwerpen

ANTWERPEN - ACV-Antwerpen voerde actie om de alternatieven die zij voorstelt voor de begroting onder de aandacht te brengen. ACV legt de nadruk op rechtvaardige fiscaliteit. Met een fietsactie wilde zij dit symboliseren. ACV-militanten bezochten symbolen van (on)rechtvaardige fiscaliteit in de stad. Ze trokken al fietsend naar o.a. werkgeversorganisaties, het diamantcentrum, de Boerentoren.

maandag 30 januari 2012 16:20
Spread the love

Met deze vakbondsactie, waaraan meer dan 250 fietsers deelnamen, wilden ze onder meer duidelijk maken dat als vennootschappen en grootbeleggers een faire belasting zouden betalen, reeds een groot stuk van de inspanningen om het begrotingstekort onder controle te krijgen, is geleverd.

Bovendien heeft het ACV alternatieven voor de onrechtvaardige en onevenwichtige besparingen. Meer uitgebreid vind je die op www.dealternatieven.be met de thema’s:
· beter werk,
· toegang tot werk,
· een eerlijk en goed inkomen,
· rechtvaardige fiscaliteit en sterke regulering van de financiële wereld,
· een sociaal Europa en een duurzame groei.

take down
the paywall
steun ons nu!