#30J -

“Grève générale, contre le capital!”: verslag van een stakingsdag

maandag 30 januari 2012 21:29
Spread the love

Vanochtend met veel goesting vroeg opgestaan voor de “algemene staking”. De voorbije dagen was de staking hét gespreksonderwerp, echter vooral in het kader van een overweldigend propaganda-offensief van het regime. De grote vraag was dan ook: wie zal vandaag het werk neerleggen en de straat op trekken?

Omstreeks 7u30 aangekomen op de campus van de ULB. Alle toegangen waren reeds geblokkeerd door stakingspiketten van personeel en studenten. Bovendien werden de deuren van de gebouwen vergrendeld met kettingen. Ik sluit aan bij één van de piketten.

De voormiddag verloopt rustig. Door de lesvrije week geen studenten. De enkele werkwillige personeelsleden die ondanks de staking van het openbaar vervoer op de universiteit aankomen, komen voor piketten en vergrendelde deuren te staan.

Ook in de directe omgeving wordt er gestaakt: er zijn stakingspiketten voor supermarkten zoals Colruyt, bij Renault op de Pleinlaan en bij de MIVB aan de depots van Delta en Buyl.

Op de campus zijn de stakingspiketten samengesteld uit zowel personeel als studenten. Allen zijn ze het slachtoffer van de besparingen van een regime dat geld zoekt om de crisis die veroorzaakt werd door het financiële kapitalisme te betalen. Concreet gaat het om een verhoging van de pensioenleeftijd en een aanval op de werkloosheidsuitkeringen. Dit is niet alleen onrechtvaardig, maar leidt de samenleving bovendien naar een sociale en economische ramp. Een rechtvaardig alternatief voor het kapitalisme dringt zich op.

Positief nieuws van de dag is dat een deel van de bevolking staakt en dat de beweging krachtig genoeg is om zo de economie plat te leggen. Een groot probleem blijft echter dat nog heel wat mensen niet door het heersende kapitalistische discours heen lijken te zien en passief blijven (of zelfs vijandig staan). Zo is het weinig bemoedigend om te zien dat maar enkele tientallen ULB-studenten de straat optrekken voor een dergelijke staking.

Om 14u afspraak op het Vossenplein voor een links-libertaire betoging. Met een 100-tal jongeren vertrokken voor een goedgeluimde optocht: spandoeken, slogans zoals “grève générale, contre le capital!”, graffiti-boodschappen, flyers voor voorbijgangers, vuurwerk,…

De politie was echter van in het begin aanwezig in burger en vanaf de Hallepoort volgen ook een tiental politievoertuigen ons Sint-Gillis in. Ook komt een politiewagen met een camera op het dak provocerend voor de betoging rijden.

Tussen het Sint-Gillisvoorplein en de Bareel van Sint-Gillis grijpt de oproerpolitie plots in. Zonder enige waarschuwing stappen agenten in gevechtsuitrusting uit de voertuigen waarop ze van achteren inlopen op de betogers. Matrakken dwepen door de lucht en er vallen een 15-tal arrestaties.

Het is niet de eerste keer dat jongeren die in Brussel de straat op trekken om in opstand te komen tegen dit onrechtvaardig en repressief kapitalistisch systeem zo hardhandig worden aangepakt. Deze keer werden de betogers zelfs juridisch aangehouden onder beschuldiging van “rebellie” en werden ze geslagen in het politiecommissariaat. Op dit moment worden nog steeds mensen vastgehouden.

Met een dergelijke afloop is het moeilijk om dit verslag positief te eindigen. Het regime lijkt de touwtjes stevig in handen te hebben door het gebruik van de media als een effectief propaganda-instrument en de meest gepolitiseerde en strijdvaardige tegenstanders worden hard aangepakt.

Maar het is vooral hoopgevend om te zien dat er ook heel wat mensen zijn die dit niet zomaar ondergaan en het werk neerleggen en de straat op trekken. Het verzet van vandaag levert wellicht alvast resultaten op in het temperen van de besparingen, maar de strijd moet verder gaan dan de reactionaire vakbondsbureaucratieën aan tafel brengen en het gelimiteerd denken in termen van sociale verwezenlijkingen. Laten we verder toewerken naar een revolutionaire algemene staking!

take down
the paywall
steun ons nu!