Nieuws, Samenleving, Lokaal, Brugge, Watmet, Occupy Brugge, Wegwerpmaatschappij -

Occupy Brugge voert actie tegen wegwerpmaatschappij

BRUGGE - Occupy Brugge wil vragen oproepen bij het helse consumptiedenken dat tegenwoordig de norm lijkt te zijn voor een geslaagd leven. Enkele mensen van Occupy Brugge trokken op de laatste zaterdagmiddag van de koopjes naar de winkelstraten. Ze stonden op straat met affiches waarop onder meer stond: "Bent u ook een slaaf van reclame?" of "Koopt u ook voor de vuilnisbelt?"

zondag 29 januari 2012 19:25
Spread the love

Veerle van Occupy Brugge vertelt: “We leven in een samenleving die wordt beheerst door consumptiedrang. Reclame houdt ons voor dat we gelukkiger, mooier, socialer worden als wij maar hebben wat ze willen dat we hebben, producten worden niet duurzaam gemaakt, maar met het oog op snelle vervanging, vernieuwing.”

Behalve de pertinente vraag of dit ons wel zo gelukkig maakt, creëert ongebreidelde consumptie ook ongelijkheid, ongebreideld egoïsme, en een enorme afvalberg die onze hele leefomgeving dreigt te verstikken, en de schandvlek van onze tijd lijkt te worden …

We houden allemaal van democratie, inspraak en een rechtvaardige wereld, we zien ons zelf graag als kritische burgers. Maar is dit nog het geval wanneer wij kopen? Willen wij nog weten of onze producten op een ethische manier tot stand komen? In hoeverre dragen we met ons consumptiepatroon bij aan de groeiende ongelijkheid, schendingen van elementaire mensenrechten, de afvalberg, de vernietiging van ons leefmilieu?

Occupy promoot een mentaliteit van duurzaamheid. Kleren zijn herstelbaar, elektrische apparaten zouden dat ook kunnen zijn als we stoppen met gehoor te geven aan de reclamedruk om steeds weer nieuwe te kopen …

Occupy Brugge wil dit onder de aandacht brengen, vragen stellen

Ondanks het kille weer bleven veel mensen even staan om dit fenomeen gade te slaan. Hoewel weinig, was er natuurlijk afwijzing. “Waar houden jullie je mee bezig”, lacherig doen. Het viel mij op dat men eigenlijk reageerde op het feit dat wij onze vragen openlijk op straat brachten, en helemaal niet op de bedenkingen zelf. Het komt mij voor dat die mensen de problemen niet ontkennen, maar er zelf geen zeg in willen hebben, of denken dat ze hier geen stem in hebben.

Vaker werd een duim uitgestoken, een ‘Doe zo voort, helemaal mee eens!’ Vragen om uitleg in het Engels, Frans, Nederlands, Brugs, Antwerps … Een kind vraagt aan zijn moeder ‘wat dat is, wegwerpmaatschappij?’

Er zal over gesproken worden in diverse huiskamers. Opvallend is dat er geen leeftijdsverschillen waren in de positieve reacties. Veel jongeren zijn blijkbaar minder kortzichtig dan men nogal eens aanneemt, ouderen vinden het hoopgevend dat er weer een cultuur van weerbaarheid ontstaat.

Anderhalf uur stonden we daar te kleumen, en toch waren we enthousiast en tevreden. Een standpunt innemen, openlijk vragen stellen, werkt bevrijdend. De apathie achter je laten, en gewoon een steen leggen in een rivier …

Als het aan ons ligt worden het een massa stenen!

Didier Eeckhout

Didier Eeckhout werkt mee met Occupy Brugge.

take down
the paywall
steun ons nu!