Verslag, Nieuws, België, Algemene staking, Dossier seksisme -

De regering-Di Rupo bespaart: u kunt maar beter geen vrouw zijn

Het is een onderbelicht aspect van dit haastig in elkaar gestoken regeerakkoord, maar de hervormingen in de werkloosheid, pensioenen en tijdkrediet treffen vrouwen extra hard.

zondag 29 januari 2012 16:37
Spread the love

Stel u ging als moeder van drie kinderen halftijds werken omdat het loon van uw echtgenoot dat toeliet. Het plotse overlijden van uw man zal uw gezin niet in armoede storten. Er is immers nog altijd het overlevingspensioen als u zelf niet meer verdient dan 21.600 euro per jaar.

Dat overlevingspensioen verdwijnt nu en wordt vervangen door een tijdelijke “overgangsuitkering”.  Nadien rest enkel nog een mogelijke werkloosheidsuitkering. Een overlijden van een partner kan dus voortaan ook financieel zeer ingrijpend zijn.

Boven de 65 jaar verdwijnt het overlevingspensioen op termijn zelfs helemaal. Dat is een zeer ingrijpende maatregel die er voor zorgt dat de huisvrouw (of -man) definitief tot het verleden behoort. Aangezien hij of zij geen eigen pensioen heeft, moest een huisman/vrouw rekenen op het overlevingspensioen bij het overlijden van de partner. Dat kan nu niet langer.

Het is niet de enige maatregel die vrouwen zwaar treft. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd bij de langdurige werklozen. Zij zullen de snelle daling van de uitkeringen tot ver onder de armoedegrens extra voelen.

Alleenstaand en werkloos

Stel dus dat u alleenstaande moeder bent en werkloos. Na 20 maanden kom je mogelijk al op het absolute minimum van 1.069,38 euro per maand. Bovendien moet je elke job aanvaarden binnen een straal van 60 kilometer, ook als je geen eigen auto hebt en ook als dat betekent dat je voortaan 12 uur per dag van huis bent. Probeer dan maar eens kinderopvang te zoeken. De meeste opvangplaatsen zijn maar open tot 18u.

Brugpensioen is een mannenzaak. Dat komt niet alleen doordat het overwegend mannen zijn die nachtarbeid doen of in de bouw werken (onder bepaalde voorwaarden brugpensioen vanaf 56 jaar).

Vrouwen hebben het ook heel moeilijk om aan de strenge loopbaanvoorwaarden te komen voor brugpensioen. Om daar iets aan te doen werd in de tijd van het Generatiepact beslist om bepaalde periodes waarin niet gewerkt werd toch mee te tellen. De regering wil die gelijkstellingen nu herzien, lees ‘afbouwen’.

Bovendien worden de loopbaaneisen verstrengd. Voor het brugpensioen vanaf 60 jaar moet je voortaan 40 jaar gewerkt hebben. Voor vervroegd pensioen vanaf 60 zelfs 42 jaar. Het zijn vooral vrouwen die een gat hebben in hun loopbaan en voor wie de poort naar het brug- of vervroegd pensioen nu helemaal vergrendeld wordt. 

Gelukkig is er nog het tijdkrediet dat toelaat even (vol- of deeltijds) de arbeidsmarkt te verlaten zonder dat dat gevolgen heeft voor de loopbaan. Alleen wordt dat tijdkrediet nu ook aan banden gelegd. Opnieuw zijn het de vrouwen die daar de grootste slachtoffers van zullen zijn.

Eén lichtpunt: er komt een parlementair initiatief om de loonkloof tussen mannen en vrouwen weg te werken. Alleen is net die ene maatregel die wel positief kan zijn voor vrouwen totaal niet uitgewerkt.

Meer informatie over de gevolgen van de besparingen van de regering-Di Rupo vindt u op:

http://www.degevolgen.be/ van het ACV
en http://www.abvv.be/web/guest/regeringsmaatregelen

take down
the paywall
steun ons nu!