Op de informatie-avond voor werkenden in Antwerpen donderdagavond daagden enkele tientallen geïnteresseerden op
Nieuws, Economie, België, Lokaal, ACV, Antwerpen -

“Besparingen Di Rupo zijn niet rechtvaardig verdeeld”

Waarom staken op 30 januari, wat zijn de gevolgen van de besparingen van de regering Di Rupo en ... zijn er wel andere alternatieven? Dit en andere vragen probeert het ACV te beantwoorden op de tientallen regionale informatiesessies in heel Vlaanderen voor zowel werkende als niet werkende leden, militanten en geïnteresseerden.

zondag 29 januari 2012 12:57
Spread the love

Wim Verhoeven van het ACV viel al meteen met de deur in huis met een slide van een groepsfoto van de nieuwe regering met als titel ‘Sinterklaasregering’. “Inderdaad”, zegt Verhoeven, “de nieuwe regering is een Sinterklaasregering. Ze geeft heel veel cadeaus, maar niet voor de werknemers en de werklozen. We zijn niet tegen besparingen, maar we vinden de huidige saneringen die op tafel liggen onrechtvaardig.”

Aan de hand van concrete cijfers en tabellen toont Verhoeven de gevolgen van de besparingen. “De cijfers liegen er niet om: de besparingen zijn het zwaarst voor de werkenden en niet werkenden van alle generaties. De vrouwen, de ouderen, de jongeren, de alleenstaanden, weduwen, … Ook via fiscale weg treft men vooral de werknemers terwijl de vennootschappen en de allerhoogste inkomens vrijuit gaan. Als het fiscaal beleid van de overheid rechtvaardig zou gevoerd worden, dan zou dit algauw 23 miljard euro opleveren”, aldus Wim Verhoeven.

Het ACV zal daarom tijdens de stakingsdag actie voeren voor rechtvaardige fiscaliteit. En het ACV beschikt over een aantal concrete voorstellen voor de regering: het heffen van belastingen op inkomens hoger dan één miljoen euro met een vrijstelling van woonst; een belasting van 20 procent op bedrijven die meer dan 10 miljoen euro winst maken. “Nu betalen deze bedrijven via allerlei achterpoorten bijna niets. Terwijl de werkenden rond de 30 procent afdragen op hun loon”, aldus Verhoeven.

“Daarenboven doet de overheid aan contractbreuk tegenover haar burgers. Tijdens het spel verandert ze de spelregels. Er zijn heel veel gewone mensen die in een bepaalde langetermijn-formule zijn gestapt omdat er een bepaalde regeling was. Ze zien plots dat de voorwaarden veranderd worden. Daarnaast is er een hele groep van mensen die door de nieuwe maatregelen nu uit de boot vallen”, stelt Verhoeven.

Tijdens de slideshow waren er talrijke tussenkomsten en vragen vanuit het publiek. Er heerst vooral veel onduidelijkheid, zo bleek. Een man die al veertig jaar werkt en van plan was om op brugpensioen te gaan op zijn 58-ste is plots onzeker over de gevolgen voor zijn pensioen.

Een andere arbeider-militant verweet de vakbond dat ze te laat is met haar reactie op de plannen van Di Rupo. “We hadden eerder moeten staken.” Verhoeven verwees naar de betoging van 2 december en voegde eraan toe dat alleen al de pensioennota van Van Quickenborne 1600 pagina’s telde en in een recordtempo door het parlement is gejaagd.

Er waren ook een aantal kwade reacties. Een militant uitte zijn frustraties over de media en het gebrek aan objectieve informatie over de gevolgen van de geplande hervormingen. “Het wordt op mijn bedrijf alsmaar moeilijker om de jongeren te overtuigen van wat er op het spel staat en dit mede door de negatieve pletwals van de media”, benadrukte hij.

De avond werd afgesloten met de nadruk op het feit dat ook de vakbond bewust is van de noodzaak om te besparen. “Maar dan moet iedereen rechtvaardig en evenwichtig bijdragen aan deze besparingen”, aldus Wim Verhoeven.

Het ACV heeft een website opgezet die de gevolgen van de besparingen voor de verschillende doelgroepen concretiseert en een website met alternatieven voor de regering:  www.degevolgen.be en www.dealternatieven.be

take down
the paywall
steun ons nu!