Alexander De Croo en de groei
Vermogensbelasting, Economische groei, Alexander De Croo, Indexsprong -

Alexander De Croo en de groei

vrijdag 27 januari 2012 18:21
Spread the love

Hoe demagogisch kun je zijn? ‘Een vermogensbelasting is slecht voor de groei en zeker in moeilijke tijden geen goed idee’ Dat is de stelling van Alexander De Croo. Bijgevolg zal het geld dat in februari moet gevonden worden als het van de Open VLD afhangt zeker niet van de rijksten in ons land moeten komen. Deze kunnen dus alvast opgelucht ademhalen. Ze ontspringen voor de tweede maal de dans. Waar moet het geld dan wel vandaan komen? Blijkbaar van een indexsprong: dat zou niemand voelen en dus pijnloos zijn en het brengt in één klap een gigantische besparing met zich mee.

Wie een goed inkomen heeft vindt het (terecht) allicht niet leuk om geen indexverhoging te krijgen. Wie van een karig loon of een uitkering moet leven wordt echter nog maar eens dieper in de armoede geduwd. Voor die groep is het behoud van de index het verschil tussen moeilijk of nog net rondkomen en helemaal niet meer rondkomen. Wat dat betekent weten ook onze politici goed genoeg: dat is op het einde van de maand alleen nog boterhammen eten of zelfs honger lijden omdat de kinderen nog zouden kunnen eten, dat is de verwarming uitzetten omdat men de gasrekening niet meer kan betalen, dat is de schoolrekeningen niet meer kunnen betalen omdat men geen geld meer heeft. Allemaal zogezegd onschuldige gevolgen van ‘een keer de index overslaan’. We weten ook dat het niet bij één keer zal blijven. Wat als er volgend jaar en het jaar daarop weer een gat dreigt en er snel moet worden bijgestuurd? Dan gaan we nog een keer of twee een ‘sprong maken’.

Terug naar Alexander de Croo. Dat van die vermogensbelasting en de economie. Is dat wel juist? Het is vrij zeker dat het verhogen van veel belastingen de groei zal aantasten: als men de BTW verhoogt zullen veel dingen duurder worden waardoor veel mensen minder zullen uitgeven en dus de groei zal vertragen, als men de belasting op uitkeringen en lonen optrekt zullen gewone mensen koopkracht verliezen en zal dat allicht wegen op de gezinsuitgaven en dus op de groei. Dat zou inderdaad niet slim zijn (en ook niet rechtvaardig). Is het dan zo veel beter om te besparen? Dat leidt echter met even veel zekerheid naar lagere groei. Zelfs Standard & Poors zijn het daarmee eens. Als commentaar bij de ratingverlagingen van een groot aantal Europese landen schreven ze dat alleen maar besparen een zelfvernietigende strategie is: alleen besparen leidt tot minder groei, minder groei leidt tot minder belastinginkomsten en dus regelrecht naar nog grotere tekorten in de staatskas. Dat is een doodlopende straat: er zijn ook stilaan voldoende voorbeelden in Europa dat dit klopt (Griekenland, Ierland en Portugal om er maar enkele te noemen).

Hoe zit het nu met onze vermogensbelasting? Wel dat lijkt vanuit economisch oogpunt (en uiteraard ook vanuit rechtvaardigheidsoogpunt) de beste oplossing: Het verhogen van belastingen op grote vermogens leidt er allicht niet toe dat rijken op slag minder zullen kopen en uitgeven. Het effect op de uitgaven van de gezinnen zal dus quasi nihil zijn. Misschien zal er minder geïnvesteerd worden? Daar heeft Warren Buffet (grote Amerikaanse belegger) al zijn licht op laten schijnen: Waarom zouden rijken niet meer beleggen en investeren omdat ze een beetje meer belastingen betalen? Als ze stoppen met investeren brengt hun geld helemaal niets meer op.Zolang er grote winsten te halen zijn zal er volop geïnvesteerd worden.

Kortom: als onze regering echt bekommerd is om onze economische groei én toch de schuld wil verkleinen: dan is een vermogensbelasting één van de beste manieren om dat te bereiken.

take down
the paywall
steun ons nu!