Kleinschalige waterzuivering
Nieuws, Milieu, België, Lokaal, Drinkwater, Waterzuivering, Riolering, Bierbeek, Rietvelden, RWZI, Milieuambtenaar Karel Rausch, ArgusMilieu -

Bierbeek voorziet alle afgelegen huizen van individueel waterzuiveringssysteem

De gemeente Bierbeek heeft, op één uitzondering na, alle huizen die wegens hun ligging niet kunnen aangesloten worden op riolering voorzien van een individuele waterzuiveringsinstallatie of rietveld en realiseert daarmee een primeur in Vlaanderen.

donderdag 26 januari 2012 18:50
Spread the love

Op één uitzondering in deelgemeente Lovenjoel zijn bovendien alle riolen van Bierbeek aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

“Sinds de start in de jaren negentig heeft Bierbeek aan afgelegen woningen 149 kleine waterzuiveringsinstallaties geplaatst en vijf rietvelden aangelegd. Eén rietveld met 35 aangesloten woningen is het werk van Aquafin. In februari zullen nog eens vijf installaties worden geplaatst. Daarna blijven nog enkele woningen over met oudere bewoners waar we wachten op andere bewoning”, aldus milieuambtenaar Karel Rausch.

Bierbeek betaalt de volledige kost van de zuiveringsinstallatie ten belope van 8.000 euro en neemt ook de onderhoudskosten op zich. Het krijgt per installatie een Vlaamse subsidie van 2.500 euro. De bewoner moet wel de energiekosten betalen die geraamd worden op 45 euro per jaar.

“In ruil krijgt hij evenwel een vrijstelling van de bovengemeentelijke bijdrage in de afvalwaterzuivering uit de waterfactuur en die is nagenoeg even groot”, aldus Rausch.

Rausch is tevreden over de werking van de installaties waarin het afval bacteriologisch wordt afgebroken. Het gezuiverde water vloeit weg en het resterende slib wordt naar een RWZI gevoerd.

“Het aantal defecten is zeer beperkt. We werken telkens met een aanbesteding, maar van de 149 waterzuiveringsinstallaties werden er 120 door hetzelfde bedrijf geleverd. Het onderhoud vergt wel wat werk, want bepaalde onderdelen moeten om de 5 jaar vervangen worden. We onderzoeken of we dit onderhoud niet kunnen uitbesteden”, aldus de milieuambtenaar.

take down
the paywall
steun ons nu!