Bezwaarschrift tegen RUP Sion-Site

Bezwaarschrift tegen RUP Sion-Site

maandag 23 januari 2012 11:10
Spread the love

De bewoners van het Looks, die zo’n goede samenwerking met de stad hadden bij de heraanleg van hun wijk, hebben een bezwaarschrift ingediend bij de Gecoro. Ze kunnen zich niet vinden in het RUP dat de stad voorlopig heeft vastgesteld.

De bezwaren in de brief aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) tegen het ruimtelijk uitvoeringsproject Sion (RUP) hebben vooral te maken met verkeer en parkeren. ‘We hebben absoluut geen problemen met de aanleg van de nieuwe wijk’, benadrukt Dominic Van Oosterwyck, de voorzitter van de buurtwerking Het Looks. ‘Integendeel, die zal een meerwaarde betekenen voor de stad. Maar op de nieuwe Sion-site komt een ondergrondse parking voor 290 voertuigen en al dat verkeer moet door de smalle straten van onze wijk. Als je bedenkt dat die pas is heraangelegd als een woonerf, waar voertuigen maar 20 kilometer per uur mogen rijden en ondergeschikt zijn aan voetgangers en fietsen, is het duidelijk dat het woonerfkarakter niet lang zal stand houden. Bovendien liggen langs die ontsluitingsweg een speelplein en de compostsite van de wijk.’

‘Bij de heraanleg van Het Looks verdwenen 20 parkeerplaatsen’, zegt hij. ‘Die zouden gecompenseerd worden bij de heraanleg van de Sionsite en de voetgangers- en fietsbrug ter hoogte van de Hazenstraat, tussen wijk Het Looks en de Zaat. Maar alles samen verdwijnen er liefst 120parkeerplaatsen: buiten de 20 in onze eigen wijk ook nog eens 70 op Sion2 en 30 aan de Kunstacademie. Er zullen wel 70 plaatsen in de nieuwe ondergrondse parkeergarage verkocht worden voor prijzen tussen 10.000 en 20.000euro. Dat is veel te duur en zelfs dan nog onvoldoende.

‘Wij deden zelf een aantal voostellen, waaronder een om ingang en uitgang van de ondergrondse Sionparking te scheiden. Dat zou al de helft minder verkeer opleveren. Maar we wachten nog steeds op de reactie van de stad.’

Schepen van Mobiliteit Jan Hermans (Lier&Ko) legt uit waarom de reactie op zich laat wachten.

‘Hoewel deze problemen duidelijk met verkeer en openbare werken te maken hebben, valt een RUP onder de bevoegdheid van Ruimtelijke Ordening. De stad antwoordt overigens niet op bezwaarschriften. Na het openbaar onderzoek worden die, samen met het door de stad voorlopig vastgesteld RUP, aan de hogere overheid doorgespeeld. Die houden daar dan eventueel rekening mee in de nieuwe plannen.’

..
 

take down
the paywall
steun ons nu!