Foto: Wikipedia
Nieuws, Wereld -

“Repressie leidt uiteindelijk tot revolutie”

PRAAG — De Russische oppositiebeweging, die na de parlementsverkiezingen van 4 december luid van zich liet horen, is nog niet uitgesproken, zegt de 35-jarige Sergei Udaltsov, een van de meest zichtbare oppositieleiders.

zondag 22 januari 2012 19:32
Spread the love

Udaltsov is leider van de linkse alliantie Links Front en de kleine socialistische groep Voorhoede van de Rode Jeugd. Hij werd een opvallende verschijning binnen de oppositie doordat hij vorig jaar herhaaldelijk werd gearresteerd. Udaltsov zat in 2011 in totaal ongeveer vier maanden in de gevangenis.

Vlak na de verkiezingen van 4 december gingen Russen, vooral in Moskou, massaal de straat op om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Volgens de demonstranten had het regerende Verenigd Front door fraude de macht behouden in de Doema, het Lagerhuis van het Russische parlement.

De grootste protestmars, op 24 december, bracht ongeveer 80.000 mensen op de been in Moskou. Daarna werd het rustiger en kwamen nog slechts enkele honderden mensen naar demonstraties. Veel demonstranten uitten hun woede over de manier waarop Udaltsov door de autoriteiten werd geïntimideerd.

“Geen enkele arrestatie was wettelijk gerechtvaardigd”, zegt Udaltsov per telefoon vanuit Moskou, vlak na zijn meest recente vrijlating uit de gevangenis. “Ik ben beschuldigd van belachelijke dingen, zoals het oversteken van de weg op de verkeerde plaats, terwijl ik op dat moment elders in de stad was. Ik ben ook vals beschuldigd van verzet bij arrestatie.”

“De autoriteiten zagen mij als een gevaar omdat ik in staat ben mensen te mobiliseren. Ze wilden mij isoleren in de aanloop naar de verkiezingen”, zegt hij.

IPS: Waar staat het Links Front voor?

Sergei Udaltsov: “Het Links Front is een ideologische beweging die staat voor sociale rechtvaardigheid en eerlijke verdeling van welvaart onder het volk. Rusland wordt momenteel geregeerd door een clan rond president Dmitri Medvedev en premier Vladimir Poetin. De elite van 10 procent van de bevolking heeft 90 procent van de middelen in handen, terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking in armoede leeft. Dat is het belangrijkste probleem van Rusland op dit moment.

Wij willen grotere inbreng van het volk als het gaat om management van de natuurlijke rijkdommen, het transport, de industrie en alle andere strategische sectoren. We willen directe democratie, waarin mensen via eerlijke en transparante referendums hun stem kunnen laten horen en waarin ze via internet met de autoriteiten in debat kunnen gaan. Een democratie waarin het volk inbreng krijgt in sociale hervormingen.

We zijn niet nostalgisch over de Sovjet Unie en we willen geen terugkeer naar een de planeconomie waarin sociaal initiatief belemmerd wordt. We willen alleen het goede uit het Sovjet-systeem behouden en tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingswegen bewandelen.”

Dat klink als een tamelijk gematigde visie. Waarom wordt het Links Front dan gezien als “extreem” of “radicaal links” door de media?

“De massamedia in Rusland drijven vooral op propaganda. Veel tv-zenders, radiostations en websites staan onder controle van de autoriteiten. Deze media proberen de oppositiebeweging in zijn geheel in diskrediet te brengen. Burgers die weinig van politiek weten krijgen zo de indruk dat wij een soort Stalinistisch regime willen. Gelukkig kunnen we via internet duidelijk maken waar we wel voor staan.”

U gebruikt de retoriek van de Occupy-beweging, 99 tegenover 1 procent van de bevolking. Zijn er veel overeenkomsten tussen de Occupy-beweging en de Russische oppositie?

“Er zijn parallellen. De strijd voor sociale gelijkheid, niet alleen in eigen land maar ook daarbuiten, hangt in de lucht. Imperialistische globalisering krijgt wereldwijd kritiek, zowel in rijke als in arme landen. Maar Rusland is een gesloten land en daarom is het moeilijk om samen te werken met bewegingen in het buitenland. De Russische beweging kenmerkt zich door werkelijke politieke competitie en vrije verkiezingen te eisen, en doordat ze dialoog tussen de macht en het volk wil.”

Hoe verwacht u dat de Russische oppositiebeweging zich in de komende maanden zal ontwikkelen?

“Het Russische volk wil hervormingen en als politici daar niets mee doen, moeten ze vertrekken. Als de repressie blijft doorgaan, zal er uiteindelijk een opstand komen.

Veel zal afhangen van de vraag of het regime bereid is een dialoog aan te gaan met de oppositie en maatschappelijke vertegenwoordigers. De oppositie kan moeilijk nog genegeerd worden, gezien de omvang van de protesten. We willen dat de verkiezingen van december ongeldig worden verklaard en dat er aan het einde van dit jaar nieuwe verkiezingen komen.

Als het regime Poetin president maakt, dialoog weigert, onze eisen negeert en als er opnieuw wordt gefraudeerd bij de verkiezingen, dan zullen er nieuwe protesten komen.

U bent meermalen gearresteerd. Heerst er angst bij de autoriteiten? Zijn de arrestaties een teken dat het regime zwakker is geworden?

“In Rusland is altijd repressie geweest. Die is vooral gericht tegen radicale activisten, activisten die kritisch zijn op het regime. Er is wat dat betreft weinig veranderd in de afgelopen tien tot vijftien jaar. De repressie is nu wel zichtbaarder en het publiek is meer politiek bewust geworden. Het wordt dus riskanter voor het regime om zichtbaar fouten te maken.”

Hoe stelt u zich een Rusland na Poetin voor en hoe zal het land zich opstellen tegenover andere voormalige Sovjet-republieken?

“Als een land met vrije verkiezingen, geregeerd door links. Dat is geen onrealistische verwachting als we uitgaan van vrije verkiezingen. Een linkser bewind kan sociale spanningen, de ecologische crisis en de honger verminderen. Met de voormalige Sovjet-republieken willen we nauwere economische en culturele banden, misschien in de vorm van een federatie gemodelleerd naar het voorbeeld van de Europese Unie. Maar dat willen we alleen als het op vreedzame wijze kan en met instemming van alle partijen.”

take down
the paywall
steun ons nu!