Foto: drishtikone.com
Nieuws, Wereld -

Indiase kinderen ondervoed, ondanks economische groei

THIRUVANANTHAPURAM — Miljoenen kinderen in India zijn het slachtoffer van slechte gezondheidszorg. Ondervoeding, waar ongeveer 42 procent van de jonge Indiase kinderen aan lijdt, vormt een obstakel voor de menselijke ontwikkeling in een land waar de economie sterk groeit.

zondag 22 januari 2012 12:52
Spread the love

Rani, een driejarig meisjes uit het achtergebleven district Wayanad in het zuiden van de deelstaat Kerala, is al een jaar terug uit het ziekenhuis waar ze werd opgenomen voor buikgriep. Nog steeds heeft ze ondergewicht en ze lijdt geregeld aan diarree.

Rani is een van de miljoenen kinderen in India, een land dat 1,1 miljard inwoners telt, die onvoldoende gezondheidszorg krijgen.

Eerder deze maand noemde de Indiase premier Manmohan Singh ondervoeding een “nationale schande.” Hij deed dat bij de presentatie van een rapport opgesteld door een coalitie van niet-gouvernementele organisaties. In het rapport wordt geconcludeerd dat 42 van de Indiase kinderen jonger dan vijf ondergewicht heeft.

Gezonde voeding

De ngo’s deden onderzoek onder 73.000 huishoudens in negen deelstaten. Singh zei het te betreuren dat “ondanks indrukwekkende economische groei het aantal ondervoede kinderen onacceptabel hoog is.” Hij wees op de invloed die onderwijs, gezondheid, hygiëne, schoon drinkwater en voeding op elkaar hebben.

R. Jayaprakash, universitair docent pediatrie aan het Governent Medical College in Thiruvananthapuram. zegt dat ondervoeding bij kinderen vooral een gevolg is van armoede en het geven van verkeerde voeding.

“Ondervoeding komt zowel voor in stedelijke gebieden als op het platteland, en onder alle sociale lagen van de bevolking. Als we dit probleem niet gecoördineerd aanpakken, zal India het millenniumdoel om de ondervoeding in 2015 te halveren, niet halen”, zegt Jayaprakash.

Uit studies van het Nationaal Voedingsinstituut (NIN) in Hyderabad, blijkt dat 45 procent van de kinderen op het platteland ondergewicht heeft en bij 49,6 procent van die kinderen is sprake van groeiachterstand.

A. Laxmaiah, plaatsvervangend directeur van het NIN, zegt dat naast armoede en verkeerde voeding onwetendheid bijdraagt aan het hoge ondervoedingspercentage. “Zelfs goed opgeleide mensen weten soms weinig van goede voeding.”

Structurele verwaarlozing

In een rapport dat de Wereldbank in de zomer van 2011 heeft gepubliceerd, staat dat naar schatting 60 miljoen kinderen in India ondergewicht hebben. Het rapport meldt ook dat 50 procent van de 1,1 miljard inwoners van het land moet leven van minder dan 1,25 dollar per dag.

Volgens het Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNIC) in New Delhi is het niet moeilijk de ondervoeding tegen te gaan. “India heeft een voedseloverschot en is een graanexporterend land. De ondervoedingsproblemen komen voort uit structurele verwaarlozing en systematisch falen.” De problemen zijn te verhelpen als de overheid zich er actief mee gaat bemoeien, zegt hij.

take down
the paywall
steun ons nu!