De Griekse Statistische Dienst
Verslag, Nieuws, Wereld, Europa, Griekenland, George Papandreou -

Gerechtelijk onderzoek naar het beleid van Papandreou?

Een onderzoeksrechter die moet kijken of er de voorbije jaren met de Griekse officiële statistieken is geknoeid, heeft een rapport aan het Opperste Gerechtshof voorgelegd waarin hij voorstelt dat er een parlementair onderzoek komt naar de manier waarop ex-premier Georgos Papandreou de economische crisis in Griekenland heeft aangepakt.

zondag 22 januari 2012 23:08
Spread the love

Afgelopen vrijdag diende onderzoeksrechter Grigoris Peponis de resultaten van zijn onderzoek naar vermoedelijk misdadig manipuleren van de Griekse officiële statistieken in bij het Opperste Gerechtshof van Griekenland. Peponis onderzocht klachten dat de PASOK-regering in oktober 2009 opzettelijk het overheidstekort van Griekenland veel hoger inschatte dan het eigenlijk was, wat er toe leidde dat het IMF in Griekenland werd binnengebracht door Georgos Papandreou.

Opvallend detail in deze hele zaak is dat Papandreou al maanden voor hij verkozen werd, met zijn vriend en socialist Dominique Strauss-Kahn had samen gezeten en had besproken dat het IMF Griekenland “te hulp” moest komen. Strauss-Kahn had daarop gezegd dat het IMF dat zo maar niet kon in een land dat tot de eurozone behoort, zonder de toestemming van de Europese Centrale Bank.

Greek statistics

Dat de Griekse officiële statistieken al jarenlang worden aangepast, is algemeen bekend. Er wordt in Europa gezegd dat Griekenland flink met zijn cijfers heeft geknoeid om in de euroclub te worden opgenomen (met technocraat Loukas Papadimos destijds als architect van die toetreding).

Eén en ander wordt begrijpelijk als we zien hoe de officiële Griekse statistische dienst ELSTAT werkt. Het hoofd van de dienst wordt steeds aangesteld door de regering. En Griekenland heeft al decennialang éénpartijregeringen. Telkens er een nieuwe partij aan de macht kwam, werd het hoofd van de statistische dienst vervangen door een marionet van de regerende partij. Daardoor publiceerde de dienst enkel cijfers die door de regering waren opgesteld. Van een onafhankelijke statistische dienst was geen sprake.

In maart 2004 won Nea Dimokratia de verkiezingen na een lange periode van PASOK-regeringen met Kostas Simitis aan het hoofd. Griekenland had officieel een bloeiende economie en was nog een paar maanden verwijderd van het begin van de Olympische Spelen die het land nog een extra boost zouden geven. Het eerste wat toenmalig minister van Financiën, Georgos Alogoskoufis deed, was doodleuk vertellen dat Griekenland de Maastricht-norm niet had gehaald toen het land bij de euro kwam. De cijfers waren gemanipuleerd, volgens deze universiteitsprofessor Economie. Deze bekendmaking kaderde in de partijpolitieke spelletjes die in Griekenland werden en worden gespeeld, zoals hierboven beschreven. Europa kon met de nieuwe cijfers blijkbaar wel leven, men had trouwens al wel vermoedens dat de cijfers van de regering-Simitis gemanipuleerd waren.

Na 5 jaar desastreus beleid van Nea Dimokratia was het weer de beurt aan PASOK in oktober 2009. En wat doet kersvers minister van Financiën Georgos Papakonstantinou? Hij past de cijfers weer aan. Het tekort op de Griekse begroting zou volgens Nea Dimokratia 13,6 procent hebben bedragen. Papakonstantinou maakt daar 15,6 procent van. Het resultaat daarvan kennen we: het IMF wordt binnengehaald en zware besparingen worden aangekondigd.

Omdat er in het verleden zo veel was gegoocheld met de cijfers, besloot Georgos Papandreou om de Griekse statistische dienst onafhankelijk te maken. Dat was een voorwaarde om de steun van het IMF te krijgen. In 2010 wordt Andreas Georgiou aan het hoofd van de dienst gezet. Interessant detail: Georgiou is nog statisticus bij het IMF geweest.

Aanklacht

In september 2011 krijgen we een beschuldiging van een medewerkster van de Griekse statistische dienst, Zoë Georganta, die beweert dat er eind 2009 met de cijfers geknoeid is. Het tekort zou kunstmatig hoger zijn gezet, hoger dan het tekort van Ierland, onder druk van Duitsland, om zo een voorwendsel te vinden om zwaardere besparingsmaatregelen in te voeren in Griekenland. Georganta heeft een aantal geloofsbrieven: ze is professor in de economie en heeft een opleiding als statisticus genoten in Engeland. Ze had geëist dat de cijfers die naar Eurostat zouden worden gestuurd, eerst langs de bestuursleden zouden passeren. Georganta is ondertussen, samen met een aantal van haar medewerkers, door minister van Financiën Venizelos ontslagen. Nochtans werden de beschuldigingen van Georganta bevestigd door voormalig directeur van ELSTAT, Nikos Logothetis, die er op zijn beurt van wordt beschuldigd dat hij geprobeerd heeft om de computer van Georgiou te hacken.

Naast de aanklacht van Georganta heeft de vereniging van Atheense advocaten ook een klacht ingediend tegen Georgiou. De advocaten beschuldigen hem er ook van dat hij de cijfers bewust slechter heeft voorgesteld en dat hij daarmee de nationale soevereiniteit van Griekenland schade heeft toegebracht en de grondwet heeft geschonden.

Andreas Georgiou van zijn kant, heeft gezegd dat hij geviseerd wordt, net omdat hij de cijfers niet manipuleert.

Onderzoek

Omdat Griekenland tot nader order nog steeds een rechtsstaat is, werd er besloten om een onderzoek te starten naar de aanklacht van Georganta en Logothetis. Wie er op de zaak werd gezet, werd aanvankelijk niet bekend gemaakt.

Een paar weken geleden maakten twee financiële onderzoeksrechters in de pers bekend dat hun werk werd gesaboteerd door politici die zich met hun onderzoek wilden bemoeien.De onderzoeksrechters moesten onderzoek voeren naar fraude bij het vervoer van brandstof (waarbij flink wat belasting werd ontdoken). Er zouden journalisten en advocaten op hun kantoor zijn geweest om belangen te verdedigen van “derden”. De namen van beide onderzoeksrechters? Spyros Mouzakitis en … Grigoris Peponis. Beide onderzoeksrechters dreigden ontslag te nemen, maar gingen na 10 dagen dan toch weer aan het werk, nadat minister van Finaciën Evangelos Venizelos bekend had gemaakt dat er niemand hun een strobreed in de weg had gelegd bij hun werk.

Nu heeft deze Grigoris Peponis dus een rapport ingediend waarin wordt gesuggereerd dat er een parlementair onderzoek komt naar de praktijken van Georgos Papandreou en voormalig minister van Financiën Georgos Papakonstantinou. Als er na dat parlementair onderzoek 151 parlementsleden stemmen dat er een gerechtelijk onderzoek komt, dan pas bestaat de kans dat we Papandreou en Papakonstantinou op het beklaagdenbankje zullen zien. Een kans die de Grieken zeer klein achten, gegeven het feit dat politici al decennia lang buiten schot blijven in allerlei politieke en financiële schandalen.

Ondertussen heeft de woordvoerder van Georgos Papandreou al laten weten dat het rapport van de onderzoeksrechter heel wat lacunes vertoont (Peponis heeft bijvoorbeeld geen bekentenissen afgenomen van Andreas Georgious) en dat het een onderdeel vormt van “een goed georganiseerde interventie in het politieke en economische leven van Griekenland, die de nationale belangen in gevaar brengen.” Hij roept het Opperste Gerechtshof ook op om “zijn werk te doen”. Afwachten maar hoe de scheiding de machten in Griekenland werkt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!