Internationale Arbeidsorganisatie
Wereld, Economie, Het mondiale uitzendkantoor -

Internationale Arbeidsorganisatie

De IAO dateert uit 1919, is daarmee één van de oudste internationale organisaties en is gevestigd in Genève. Na de Tweede Wereldoorlog groeit zij binnen de Verenigde Naties uit tot de dochterorganisatie die gespecialiseerd is in sociaal beleid.

vrijdag 20 januari 2012 16:55
Spread the love

Reeds in 1948 verklaart de IAO dat arbeid geen koopwaar is, een nog altijd fris idee waarmee ze moeiteloos de band legt met de andersglobaliseringsbeweging. Zij is de aangewezen organisatie om de economische globalisering ook sociaal te maken.

De IAO werkt opvallend democratisch. Helemaal uniek is dat de helft van de zetels voor vakbonden en werkgevers zijn. Het is de enige internationale organisatie waarin de werknemers betrokken zijn bij alle werkzaamheden en bij de besluitvorming.

En daar komt bij dat de IAO bevoegd is om internationale arbeidsconventies goed te keuren. Die arbeidsnormen zijn het resultaat van soms jarenlang overleg tussen regeringen, werknemers en werkgevers. De belangrijkste onderhandelingen zijn de arbeidsconferenties elk jaar in juni in Genève. Sinds 1919 zijn reeds bijna 200 conventies en ruim 200 aanbevelingen goedgekeurd.

Maar, alhoewel de IAO conventies of arbeidsnormen uitvaardigt en controleert, slaagt zij er niet in die echt afdwingbaar te maken. Zelfs de fundamentele arbeidsnormen – vrijheid van vereniging of vakbondsvrijheid, het recht op collectieve onderhandelingen geen dwangarbeid, geen discriminatie op de werkvloer, geen kinderarbeid – die elke lidstaat moet naleven, zijn niet afdwingbaar.

De IAO heeft geen echte tanden zoals de Wereldhandelsorganisatie die bijvoorbeeld wel heeft. Haar enige wapens zijn naming en shaming en stille diplomatie. Landen als de VS of China zijn daar niet echt van onder de indruk. Toch moet de wereld zo snel mogelijk van de IAO normen afdwingbare regels maken – ook ten aanzien van WTO en IMF – zodat er een sociale bodem wordt gelegd onder de wereldeconomie. Makkelijk zal het niet gaan.

take down
the paywall
steun ons nu!