Paracetamol is wereldwijd het meest gebruikte geneesmiddel tegen pijn en koorts
Opinie, Nieuws, Economie, België, Opinie, Ziekteverzekering, Geneesmiddelen, Besparingen, KWB, Ziekenfondsen, Kiwimodel, Paracetamol, Farmaceutische industrie - Koen Steel

KWB wil meer kiwi in het geneesmiddelenbeleid

KWB pleit voor meer kiwi in het geneesmiddelenbeleid. Er zijn voorbeelden genoeg dat de prijs van geneesmiddelen dankzij technieken van openbare aanbesteding beperkt kan worden. Dit is dringend nodig. Een derde van de apothekers meldt dat patiënten dikwijls het remgeld op de voorgeschreven geneesmiddelen niet meer kunnen betalen en op krediet kopen.

woensdag 18 januari 2012 10:45
Spread the love

Huisartsen merken dat patiënten wegens financiële redenen te lang wachten vooraleer ze op consultatie komen. Toch ligt blijkbaar niemand in de regering wakker van het feit dat patiënten en sociale zekerheid jaarlijks 1,5 tot 2 miljard euro te veel uitgeven aan overdreven dure geneesmiddelen en medisch materiaal. Dat is namelijk het bedrag dat minimaal bespaard kan worden door er het kiwimodel op toe te passen.

Minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) stelt nu in zijn beleidsnota voor om farmaceutische bedrijven te verplichten prijsdalingen in de buurlanden te melden en die dan ook hier door te voeren. KWB hoopt dat dit voorstel geen (procedure)slag in het water wordt en vreest dat het zal leiden tot het langer uitstellen van structurele kiwimaatregelen.

In de eerste versie van het ontwerp van regeerakkoord was nog een op het kiwimodel geïnspireerd voorstel te vinden om de prijs van geneesmiddelen en medisch materiaal via prijsvolumecontracten tot redelijker niveaus te herleiden. Maar de farmalobby lukte er blijkbaar in om alle kiwimodelachtige ingrepen uit de eindtekst van het regeerakkoord te weren.

Het akkoord verwijst nu naar het meer gebruiken van het referentieterugbetalingssysteem. KWB verzet zich daartegen, want als de arts van een bepaald geneesmiddel een duurder merk voorschrijft, moet de patiënt het verschil met het goedkopere merk uit eigen zak bijbetalen. Dat is helaas meer regel dan uitzondering: in België is amper 10 procent van alle verkochte medicijnen generiek.

De farma-industrie beschikt immers over een gigantisch reclamebudget, 3.000 medische vertegenwoordigers en een door haar volledig gesponsorde Artsenkrant om het voorschrijfgedrag van artsen in de richting van nieuwere en duurdere geneesmiddelen te sturen.

Hoewel sommige kranten beweren sinds 2008 niets meer van het kiwimodel gehoord te hebben, kunnen ze in de krantenarchieven volgende aanwijzingen terugvinden die duidelijk maken dat een op het kiwimodel geïnspireerd geneesmiddelenbeleid in tijden van groeiende armoede en budgettaire krapte mooie perspectieven biedt:

* Op 1 januari 2008 daalde de prijs van de meest voorgeschreven cholesterolverlager Zocor (simvastatine) van 52 euro naar 24 euro. Een half miljoen patiënten gebruiken jaarlijks ruim 2 miljoen doosjes Zocor. De druk van de campagnes voor het kiwimodel, leverde voor dit ene geneesmiddel een besparing op van 56 miljoen euro voor patiënt en ziekteverzekering. Geld dat jarenlang verdween in de zakken van de aandeelhouders van producent MSD. Een Amerikaanse multinational die in België niets aan onderzoek en niets aan werkgelegenheid biedt.

* Nederland heeft sinds 1 juli 2008 voor dertig geneesmiddelen het kiwimodel ingevoerd en dat leverde meteen 650 miljoen euro op. Omgerekend naar Belgische prijzen en verbruik zou een vergelijkbaar systeem bij ons op dezelfde geneesmiddelen 303 miljoen euro aan besparingen opbrengen voor de ziekteverzekering. De patiënten zelf zouden daarenboven nog eens 115 miljoen extra uitsparen. Belangrijk: deze geneesmiddelen worden in Nederland niet met verlies verkocht. De prijsdaling toont wel aan dat de gebruikelijke prijzen voor medicamenten onredelijk hoog boven de werkelijke kosten van onderzoek, loonkost en productie uitstijgen.

* In Nederland is de prijs van Diane en Casodex spectaculair gedaald. Diane is een anticonceptiepil
die vaak gebruikt wordt door meisjes of vrouwen met acne. Een Dianepil kost in Nederland vandaag nog 0,033 euro. In België is dat ruim tien keer meer: 0,38 euro. Casodex is een peperduur prostaatkankergeneesmiddel. In België kost het 2,85 euro per pilletje. In Nederland zakte de prijs tot 0,21 euro. De potentiële besparingen in België voor Diane en Casodex lopen op tot 11,6 miljoen euro.

* Iedere inwoner van een rusthuis krijgt sinds september 2010 een gratis griepprik, dankzij een openbare offerte-aankoop. KWB, Ziekenzorg CM en Geneeskunde voor het Volk hadden dit in februari 2008 bepleit bij de bevoegde ministers. Toenmalig Vlaams minister van Volksgezondheid, Steven Vanackere (CD&V), beloofde die eis in de praktijk toe te passen. Zijn opvolger, minister Jo Vandeurzen (CD&V) heeft dit uitgevoerd.

* Twee bedrijven commercialiseren het HPV-baarmoederhalsvaccin. Ze rekenden er tot 2010 de volle pot voor aan: 339 euro! Met een dergelijk prijs kost dat vaccin voor de patiënt, zelfs na tussenkomst van de sociale zekerheid, nog steeds 33 euro. Dank zij het systeem van openbare aanbesteding is de prijs nu met 80 procent gedaald en is het vaccin dankzij de tussenkomst van de sociale zekerheid gratis ter beschikking.

* Er worden in België jaarlijks 18 miljoen doosjes paracetamol verkocht. Paracetamol is de meest gebruikte en meest nuttige pijnstiller en koortsremmer. Het geneesmiddel is bij ons het best gekend onder de merknaam Dafalgan. Sinds 1 april 2010 betalen chronische pijnpatiënten voor de paracetamol Mylan nog maar één tiende (gewoon verzekerden) tot één twintigste (verzekerden met verhoogde tegemoetkoming) van de vroegere prijs. Voor een chronische pijnpatiënt, die alleen al voor dit geneesmiddel uit eigen zak tot 30 euro per maand moest betalen, is dit een wereld van verschil. De Christelijke Mutualiteit (CM) kon deze forse prijsdaling bedingen in ruil voor het invoeren van de terugbetaling van dit medicijn. En dankzij de druk van de kiwicampagne: paracetamol is in Nederland door de techniek van aanbestedingen zes keer goedkoper dan in ons land.

Koen Steel

Koen Steel is stafmedewerker bij KWB.

take down
the paywall
steun ons nu!