Nieuws, Wereld -

Hevige weerstand tegen Canadese oliepijpleidingen

MONTREAL — Inheemse groepen en milieuactivisten voeren hun oppositie op tegen nieuwe pijpleidingen die ruwe olie uit de teerzanden van Alberta in Canada moeten transporteren naar tankers voor de kust van British Columbia. De pijpleidingen brengen het milieu en de traditionele manier van leven van de bevolking in gevaar, zeggen ze.

woensdag 18 januari 2012 11:20
Spread the love

“De consensus is dat de kustbewoners op geen enkele manier baat hebben bij dit project en dat de gevolgen ervan gevolgen desastreus kunnen zijn”, zegt Art Sterritt, directeur van Coastal First Nations in British Columbia, een groep van tien inheemse gemeenschappen.

“We zijn voor ons bestaan afhankelijk van de oceaan. Er is slechts één olielek nodig om de kust te bederven. De mosselen, kokkels en schaaldieren, waar onze cultuur op gebouwd is,  zouden in één  klap vernietigd worden”, zegt Sterritt.

Het project Northern Gateway Pipelines, dat 4,3 miljard euro kost, moet worden uitgevoerd door het grootste Canadese gasdistributiebedrijf, Enbridge. Het is de bedoeling dagelijks meer dan 525.000 vaten ruwe olie uit de teerzanden van Alberta te transporteren naar de kust.

De olie wordt daarna met olietankers vanuit Kitimat in British Columbia getransporteerd naar Azië en andere internationale markten.

Exxon-Valdez

Het project omvat twee pijpleidingen die een afstand van 1170 kilometer moeten overbruggen. De leidingen kruisen honderden rivieren en beken, de Rocky Mountains en het land van ongeveer vijftig gemeenschappen die tot de First Nations behoren.

Enbridge zegt op zijn website dat Northern Gateway Pipelines in de komende dertig jaar 2 miljard euro aan belastingen zal opbrengen voor de lokale, provinciale en federale overheid. Het bruto binnenlands product (bbp) zou stijgen met 212 miljard euro in dezelfde periode. Het project zou belangrijke Aziatische markten openen en duizenden banen voor Canadezen creëren.

Het bedrijf zegt de pijpleidingen op een verantwoorde manier te willen aanleggen en beheren, om zo de milieurisico’s te beperken. Niet iedereen is echter overtuigd van de veiligheid van het project.

“We herinneren ons allemaal nog de beelden van de ramp met de Exxon-Valdez, de BP-ramp en de lekkage van de Enbridge-pijpleiding in Kalamazoo (Michigan). Als je die beelden ziet, weet je hoe realistisch de dreiging van olielekken is en wat de gevolgen ervan zijn”, zegt Jessica Clogg, directeur van West Coast Environmental Law, een organisatie die juridische bijstand verleent op het gebied van milieukwesties.

Keystone XL

Clogg wijst erop dat olielekkage de zalmpopulatie en de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. Dat zou ernstige gevolgen hebben voor de inheemse bevolking. Het opvoeren van de olieproductie uit teerzand is bovendien extreem schadelijk voor het milieu, zegt ze. Canada zou in plaats daarvan de uitstoot van broeikasgassen moeten beperken.

“De regering neemt kennelijk aan dat olieproductie en pijpleidingen in het Canadese nationale belang zijn. Daar moeten we niet te gemakkelijk vanuit gaan”, zegt ze. “Er is geen reden het belang van oliebedrijven boven het belang van onze kustbevolking, en het welzijn van iedereen op deze planeet, te stellen”, zegt Clogg.

Behalve Northern Gateway Pipelines speelt ook nog een ander project, Keystone XL. Deze pijpleiding zou dagelijks 700.000 tot 800.000 vaten olie vanuit Alberta naar raffinaderijen in de Verenigde Staten (VS) moeten transporteren. Ook deze pijpleiding stuit op hevige weerstand, zowel in Canada als de VS. De Amerikaanse president Barack Obama heeft het besluit over de goedkeuring van Keystone XL uitgesteld tot volgend jaar.

take down
the paywall
steun ons nu!