De prijs van solidariteit – vierde LinksRechts debat
Nieuws, Economie, Politiek, België, Lokaal, Antwerpen, Sociale zekerheid, Solidariteit -

De prijs van solidariteit – vierde LinksRechts debat

We rekenden al op de inzet van Kathleen Van Brempt (SP.A) en Philippe De Backer (Open VLD) voor het vierde LinksRechts debat. Nu is ook zeker dat Jef Maes van het ABVV deze twee het vuur aan de schenen zal leggen. Het debat behandelt de kost, de prijs en de waarde van solidariteit, in het licht van de eurocrisis. Plaats van afspraak is de Bourlaschouwburg in Antwerpen, en dat op 23 januari 2012.

woensdag 18 januari 2012 17:22
Spread the love

Al langer is er discussie over de betaalbaarheid van pensioenen, over de rechtmatigheid van brugpensioen en over de duur van werkloosheidsuitkeringen.

Meer nog dan anders komt de welvaartstaat in tijden van crisis onder vuur te liggen: ze zou niet meer te betalen zijn, de solidariteit niet meer te verzekeren. Maar is dat wel zo?

En waarom is de Europese Unie zo hard bezig met concurrentiekracht, overheidstekorten en marktwerking en ligt zij niet wakker van groeiende armoede en ongelijkheid?

Tal van vragen werpen zich op voor de deelnemers aan het debat.

Hoe belangrijk is sociale zekerheid? Hoe belangrijk vinden zij solidariteit? En waarom?
Hou verhouden zich volgens hen de aanpak van sociale bijstand versus de keuze voor een algemene sociale zekerheid?
Van wie is de sociale zekerheid trouwens? Van de overheid? Of zijn en blijven de sociale partners de motor?
En wat met de rol van de privésector in onder andere hospitalisatieverzekering en pensioenen? Is dat wel verstandig?

Kunnen zij ook klaarheid scheppen over wat de Europese Unie in petto heeft? Ondermijnt Europa onze sociale zekerheid? Ja, hoe sociaal of asociaal is Europa eigenlijk… of moet het zijn?

Hoe pakken we de onmacht aan van de sociale zekerheid die er maar niet in slaagt de armoede te doen verdwijnen, integendeel zelfs.

Wat denken zij over de term ‘verworven rechten’. En hoe verhouden die zich tot een modernisering van de sociale zekerheid? Wat en hoe moet er worden gemoderniseerd?

PRAKTISCH

Gratis, reserveren aanbevolen – www.toneelhuis.be

Dinsdag 23 januari 2012 – 20.00 uur
Toneelhuis | Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen
Moderator is Dirk Barrez, hoofdredacteur van DeWereldMorgen.be
Welkom door Dorian van der Brempt, directeur van deBuren
Fact checker is Christophe Callewaert.

De LinksRechts debatten over de maakbaarheid van de samenleving
zijn een organisatie van deBurenToneelhuisDeWereldMorgen.be

De LinksRechts debatten inviteren sprekers om hun analyses, inzichten en verhalen te brengen over essentiële maatschappelijke vraagstukken, en om die ook te argumenteren.
Geen boksmatch, wel een verdieping van het inhoudelijke gesprek over democratie, cultuur, solidariteit en arbeid.
Toch een debat. Omdat, hoe beleefd ook sprekers van gedachten wisselen, hun verhalen en hun antwoorden zullen grondig verschillen.

take down
the paywall
steun ons nu!