Van verontwaardiging naar verandering – boek en radio-interview
Nieuws, Wereld, Samenleving, Cultuur, België, Boek, Watmet, Verontwaardigden, Van verontwaardiging naar verandering, #occupywallstreet, 'Occupy Wallstreet', #occupy - Viona Westra

Van verontwaardiging naar verandering – boek en radio-interview

We hebben de G1000 gehad… de indignados die door Europa trokken. De verontwaardiging over de neoliberale politiek, die tot meer armoede leidt en nooit geziene chaos in de financiële en maatschappelijke wereld, is groot. Dirk Barrez zou het zonde vinden als deze gegronde verontwaardiging zou verloren gaan. Hij poogt tot een beknopt overzicht te komen en zelfs tot een 40-puntenprogramma.

zaterdag 14 januari 2012 09:52
Spread the love

Hoe is onze wereld eraan toe? Waar moet het naartoe? Hoe geraken we daar? Dat zijn de drie kernvragen. De schrijver-journalist grijpt daarvoor terug naar het boek dat hij 20 jaar geleden schreef: “De Val der engelen” in 1991. Hij citeert zichzelf: “Uiteindelijk kan geen enkele macht de kracht en de wil van een georganiseerde samenleving weerstaan. Wie verandering beoogt, moet dus vooral de samenleving of de mensen “uitdagen”, niet zozeer de machtsstructuren of machthebbers”.

Daarmee wijst hij vooral op onze verantwoordelijkheid, die van bewuste kritische burgers. Wij weten dat veel misloopt. We zetten een grote bek op en klagen het aan. Maar we durven niet verder gaan. We hebben wel de kracht van de analyse, maar nog niet van het aantal. We zijn met velen, maar we vinden elkaar niet. Onze bewegingen lopen naast elkaar in plaats van met elkaar.

Barrez heeft maar 70 pagina’s nodig om een aantal punten op een rijtje te zetten. Het leidt tot een utopische wereld, die niet voor morgen is, maar alvast een aantal basisprincipes herhaalt: burgerparticipatie, ecosociale samenleving, rechtvaardige economie.

Vertrekkend vanuit de mens en zijn hunker naar democratie trekt hij de lijn door naar de planeet, de werelddemocratie. Herverdeling is een sleutelwoord. De welvaart die er is, mag niet overwegend bij de bovenlaag zitten: de afstand tussen rijk en arm is veel te groot. De overheid moet weer terug de leiding nemen van een aantal sectoren en ze niet overlaten aan de willekeur van de privésector. Het is een gekend verhaal. Hij schetst het in snelle stappen. Zo snel zelfs dat ik vermoed dat het boekje een tussenpublicatie is… een voorbode misschien van een dik gestoffeerd en gewogen werk. Het werkmateriaal van de voorbije maanden mag namelijk niet verloren gaan. We moeten de hunker naar een betere maatschappij warm houden.

We kijken uit naar het vervolg.

Van verontwaardiging naar verandering is uitgegeven bij Global Society vzw, in samenwerking met De WereldMorgen.be.Te bestellen via http://shop.dewereldmorgen.be/boeken/van-verontwaardiging-naar-verandering

Voor een interview met de auteur – klik hier

take down
the paywall
steun ons nu!