Ali Al Adeeb, Minister van Hoger Onderwijs
Verslag, Nieuws, Wereld -

Brandende vuren, fictieve diploma’s en geweren met geluidsdempers

Het Bagdad Operations Command (BOC) heeft een verbod ingesteld voor journalisten om foto's te nemen van de explosie in Karrada op 22 december, gericht tegen het kantoor van de Commission of Integrity (CoI), die tientallen burgers gedood en verwond heeft en het gebouw volledig heeft vernietigd. Lees verder om de wonderlijke achtergrond te kennen van deze aanslag.

zaterdag 7 januari 2012 18:04
Spread the love

“Vuur en buskruit mogen niet samen slapen”….behalve in Irak.

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens

Op 6 oktober kondigde Ali Al-Adeeb, de huidige Iraakse minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, een nieuw driejarig hervormingsplan aan voor het hoger onderwijs. In de periode 2011-14 wil hij het vernietigde Iraakse hoger onderwijs weer opbouwen, door aan de universiteiten financiële en administratieve onafhankelijkheid te verlenen. Zo staat het op zijn website. [1]

Iraaks talent in het buitenland aantrekken en het stimuleren van internationale samenwerking moeten de motor worden voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs. Er wordt gefocust op kwaliteitsontwikkeling, versnelde wetenschappelijke ontwikkeling en het afleveren van geschoolde arbeidskrachten.

Op 10 oktober 2011, tijdens een speech ter gelegenheid van een graduaatsplechtigheid aan de Universiteit in Karbala, noemde Al-Adeeb het Iraaks onderwijs “onthutsend slecht” ten gevolge van “jaren van bezetting en nutteloze zaken” (daarmee bedoelt hij de sancties en de bezetting door de VS), terwijl de rest van de wereld erop vooruit ging. [2]

Tijdens een internationale conferentie aan de Universiteit Gent, georganiseerd door het BRussells Tribunal [3] en MENARG [4] van 9 tot 12 maart 2011, weerklonk een echo van de visie van Al-Adeeb via Hans-Christof von Sponeck, voormalig humanitair VN-coördinator voor Irak als volgt: “De vroegere trots van Irak, namelijk zijn onderwijssysteem, is totaal ineengestort.”[5]

Op 30 november besprak Ali al-Adeeb met de Canadese ambassadeur in Bagdad de procedure om Iraakse studenten toe te laten aan Canadese universiteiten.  De minister is van plan 10.000 studenten in het buitenland te laten studeren om tegemoet te komen aan de nood aan specialisten die het land broodnodig heeft. De ambassadeur verklaarde werk te maken van de toelating om Iraakse studenten te laten studeren aan Canadese universiteiten. [6] 

Op 29 november werd gemeld dat vertegenwoordigers van de Oregon State University en het Iraaks Ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek een memorandum ondertekend hadden waardoor honderden docenten en studenten naar de OSU zouden kunnen komen voor opleiding en onderzoek. [7]

Op 23 oktober ontving Ali Al-Adeeb een Russische delegatie. Hij riep toen Rusland op om de wetenschappelijke en culturele samenwerking met Irak te vergroten. Adeeb stelde tevens voor om meer Iraakse studenten toe te laten aan Russische universiteiten, meer in het bijzonder voor de ingenieursopleidingen.

Schitterende plannen en mooie woorden. Maar de situatie op het terrein ziet er helemaal anders uit.

De minister van Hoger Onderwijs: een vos in het kippenhok

Wie is Ali Al Adeeb? Ali al-Adeeb is een hooggeplaatst lid van de islamitische Dawa Partij. Hij keerde terug uit ballingschap uit Iran naar Irak in 2003, in het spoor van de Amerikaanse tanks. In april 2006 werd hij getipt als een kandidaat voor de post van premier. Al-Adeeb werd ook benoemd tot lid van de commissie die de illegale grondwet van Irak heeft opgesteld tijdens de bezetting in 2005. Ali Al-Adeeb (echte naam Ali Akbar Zandi?) zou, volgens Iraakse bronnen, een broer hebben die lid is van de Iraanse Shura Raad.

Ali Al-Adeeb is wel verplicht om zijn studenten naar het buitenland te sturen, want binnenkort zijn er aan de Iraakse universiteiten geen gekwalificeerde docenten meer voorhanden om les te geven.

Hierna volgt het ware verhaal, dat ons een totaal ander beeld schetst over de toestand van het Hoger onderwijs in Irak.

Brandende vuren, fictieve diploma’s

Uitslaande kleine brandjes in de kantoren van de verschillende ministeries en regeringsgebouwen in Bagdad brengen normaal veiligheidstroepen op de been om te zoeken naar een brandstichter, ofwel gaat men kijken of er ergens een kortsluiting is. In deze zaak echter lijkt de brand eerder te maken hebben met de werkzaamheden van de Iraakse Parlementscommissie voor Integriteit (COI), een onafhankelijk orgaan dat verantwoordelijk is voor het onderzoek naar corruptie op alle niveaus van de Iraakse regering.

Op 4 juli 2011 ontstond er een brand in het kantoor van het Ministerie van Hoger Onderwijs, dat certificaten aflevert. In maart 2011 verklaarde de COI dat maar liefst 20.000 benoemde staatsambtenaren hun job hebben gekregen op basis van vervalste diploma’s. Bovendien, zo meldt de COI, lijken de vervalsingen niet beperkt te blijven tot de lagere ambtenaren, maar ook hooggeplaatste regeringsleden maken er gebruik van. [8]

De Iraakse krant Azzaman meldde op 8 oktober 2011, op gezag van diezelfde COI: “Meer dan 30.000 Iraakse ambtenaren, onder hen hoge functionarissen, hebben hun job verkregen op basis van valse certificaten en diploma’s.” [9]

Verschillende bronnen geven aan dat de nepdiploma’s en studiecertificaten verkocht werden voor 1.500 tot 7.000 dollar. Ambtenaren van het Iraakse Ministerie van Hoger Onderwijs worden met de vinger gewezen, want dat Ministerie heeft de afgelopen jaren ook licenties uitgereikt aan een hele reeks schimmige universiteiten. [10]

Hassan Sinead, de voorzitter van het Comité voor Veiligheid en Defensie van het Iraakse Parlement, verklaarde op 21 juni 2011 dat er alleen al in de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Defensie ongeveer 19.000 ambtenaren met nepdiploma’s tewerkgesteld zijn. [11]

Corruptie, gekochte certificaten en frauduleuze diploma’s zijn tegenwoordig schering en inslag in Irak en vormen een ernstige bedreiging voor de verdere ontwikkeling van het land. [12]

Geweren met geluidsdempers

In de vroege ochtend van 31 juli 2011 vermoordde een groep onbekende gewapende mannen de directeur-generaal van het Iraaks Ministerie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek – doctor Dawood Salman Rahim en zijn zoon, Hassanein – toen zij met de wagen door het westen van Bagdad reden in het district Ghazaliya. [13]

Dr. Rahim had voordien aan zijn vrienden gezegd dat hij riskeerde vermoord te worden, omdat hij weigerde een verzoek van Ali Al-Adeeb in te willigen, namelijk de sjiitische Hawza-religieuze-certificaten gelijk te stellen met wetenschappelijke doctoraatsdiploma’s. Dr. Rahim had de minister gevraagd om hem hiervoor een schriftelijke machtiging te verlenen. De minister had ermee gedreigd hem met geweld te dwingen tot inschikkelijkheid in deze kwestie.

Veiligheidsfunctionarissen van het Ministerie deden een inval in zijn huis en namen het kentekenbewijs van zijn auto en zijn rantsoenbons mee. Twee dagen na de overval op zijn huis werd hij vermoord met een geweer met geluidsdemper.

Een vervalst diploma van de minister

Iraakse bronnen beweren dat zelfs het diploma van Ali Al-Adeeb is vervalst. Het certificaat van zijn diploma werd afgeleverd op 30-09-2010, na zijn benoeming tot minister, en vermeldt dat hij is afgestudeerd aan de onderwijsfaculteit van de Universiteit van Bagdad op 30/06/1965. Ali Al-Adeeb was toen 19 jaar oud – hij is geboren in 1946. In Irak kan je als 19-jarige onmogelijk zulk diploma behalen. (zie foto hierboven)

Ali Al-Adeeb’s virulent sectarisme

Honderden mensen zijn onlangs gearresteerd, overal in Irak, tijdens een operatie van de veiligheidstroepen tegen leden van de verboden Baathpartij, maar uiteraard is deze heksenjacht vooral gericht tegen Soennietische elementen. Het hardhandig optreden startte in oktober 2011, toen het Ministerie van Hoger Onderwijs jacht maakte op leden van de Tikrit Universiteit in Salahaddin. Dit optreden werd snel gevolgd door een golf van arrestaties in zeker zes van de achttien Iraakse provincies.

Begin november heeft de regering aangekondigd dat 655 voormalige Baathisten waren opgepakt.[14] 

In zijn departement is Ali al-Adeeb, de tweede man in Maliki’s Dawa partij, begonnen met het toepassen van een virulente (weliswaar selectieve) anti-Baathpolitiek, sinds hij Minister van Hoger Onderwijs werd. [15]

De vernietiging van de restanten van de Iraakse intellectuele klasse

De rector van de Universiteit van Tikrit gaf op 14 oktober 2011 zijn ontslag, nadat Ali Al-Adeeb 300 universitaire docenten had ontslagen, 140 bedienden en professoren, enkel en alleen al aan de Universiteit van Tikrit. De rector van de universiteit verklaarde dat het allemaal zeer goede docenten waren. [17]

Iraakse bronnen beweren dat de Minister van Hoger Onderwijs reeds een 1200-tal docenten ontslagen heeft, sinds hij Minister werd. Ali Al-Adeeb wil ook de islamitische wet opleggen aan de Iraakse universiteiten, door het invoeren van sektarisme, het verplicht maken van de sluier, van de scheiding van mannen en vrouwen. Dit leidt tot grote ontevredenheid in universitaire kringen.

Meer dan 20.000 prominente Iraakse academici en professionals zijn het land ontvlucht. Van de 6700 Iraakse hoogleraren die zijn gevlucht sinds 2003, zo meldde de Los Angeles Times in oktober 2008, zijn er slechts 150 teruggekeerd. Het is immers niet veilig om terug te keren. [18]

Het BRussells Tribunal waarschuwde al op 26 april 2009, dat “weinig academici die terugkeren werk vinden en dat hen een verre van warm onthaal wacht.” [19]

Deze verklaring van het BRussells Tribunal waarschuwde de academici, die uitgenodigd of gedwongen werden om terug te keren, op te letten voor criminele acties, zoals ontvoeringen en moorden. Sinds de door de VS geleide invasie in 2003, is de intellectuele klasse van Irak onderworpen aan een systematische en permanente campagne van intimidatie, ontvoering, afpersing, willekeurige executies en gerichte moordaanslagen. [20]

De meest recente moord dateert van 21 december toen Firas Yawoz Abdul Qadir Awchi, assistent-decaan aan de rechtsfaculteit van de Al Mustansiriya universiteit in Bagdad, door onbekenden werd neergeschoten toen hij de faculteitsgebouwen verliet.

Tot op heden is er geen systematisch onderzoek ingesteld naar de moorden op honderden hoogleraren. Thans elimineert Ali Al-Adeeb wat er nog rest van het intellectueel kapitaal van Irak. Dit kunnen we gelijkstellen met Educide: de vernietiging van het onderwijssysteem. [21]

De huidige Iraakse regering voert een beleid van uitsluiting van ervaren professoren, die de regering vervolgens vervangt door mensen die verbonden zijn aan een politieke partij (bij voorkeur de machtspartijen van Maliki en Moqtada Al Sadr), of door andere ondeskundige professoren met een vervalst universitair diploma.

Toch lijkt het voor Al-Abeeb nog niet voldoende om bekwame professoren uit hun ambt te ontzetten. Veel Iraakse academici worden verplicht om tegen hun wil met pensioen te gaan, omdat de overheid hen dat beveelt, terwijl ze op het hoogtepunt van hun capaciteiten staan.

De situatie van de Iraakse academici in het buitenland is echter niet veel beter. Degenen die in Europa, de VS of Azië verblijven, hebben hun pensioenrechten in Irak verloren. Honderden van hen hebben aldus geen inkomen meer.

Doodseskaders in het ministerie van Hoger Onderwijs

De website www.iraqirabita.org meldde op 17 november dat Ali Al-Adeeb een sektarisch Shia-doodseskader leidt, dat als belangrijkste taak heeft om in Irak de soennitische academici, officieren en politieagenten van de vroegere regering uit te roeien. Het doodseskader wordt Asaaib Ahl Al-Haq genoemd, is actief in Bagdad (in de Al Thawra wijk). Het wordt geleid door Ali Al-Adeeb zelf en staat onder rechtstreeks toezicht van zijn officemanager, Majid Al Gharrawi, die ook al een leidende rol speelde in de recente golf van arrestaties.

Het doodseskader ontvangt van de officemanager van Al Adeeb informatie over studenten en professoren uit de Bab Al Muadam Universiteiten en de Al Mustansiriyah Universiteit. Wie naar verluidt linken heeft met Baathisten of wie soenniet is, riskeert te worden ontvoerd of vermoord. Volgens Iraqirabita hebben veel werknemers van het Ministerie van Hoger Onderwijs valse Irakese namen en werken ze rechtstreeks samen met de Iraanse inlichtingendienst.

Het gevolg is dat nog meer professoren het land ontvluchten. Een Iraakse krant publiceerde het verhaal van een professor die in het hoofd werd geschoten en in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht, maar hij overleefde. Hij schreeuwde: “Alsjeblieft, als ik sterf, laat mijn vrouw en dochters niet alleen achter in de straten”.

Deze noodkreet heeft alles te maken met het feit dat Iraakse academici en leden van het onderwijzend personeel meestal niet over een eigen woning beschikken. Ze huren huizen, of wonen met hun gezinnen in erbarmelijke omstandigheden. Als ze aan de overheid vragen om een stuk bouwgrond om een huis te bouwen, of een lening proberen te verkrijgen hiervoor, worden ze geconfronteerd met een eindeloze administratieve mallemolen van procedures die jaren kunnen aanslepen.

Iraakse academici alsook hun families voelen zich verloren, zowel door de moorden en de voortdurende angst waarin ze leven, als door de verschrikkelijke behandeling door de overheid.

Een Iraakse professor in ballingschap in Amman zegt: “Wij zijn hier met z’n allen in Amman. We kunnen niet terug naar Irak om onze job weer op te nemen. Het lijkt er op dat we niet enkel in ons eigen land gevangenen zijn, maar ook hier, in het land waarnaar we gevlucht zijn, maar waar er geen plaatsen meer vrij zijn om les te geven.”

Een Iraakse student die Irak kon ontvluchten getuigt: “We kunnen onze studie niet afwerken in Jordaanse universiteiten, want hier is er niemand beschikbaar om ons te helpen of financieel te ondersteunen. We zijn teleurgesteld, omdat veel Arabische studenten, vooral de Jordaniërs, indertijd gedurende vele jaren gratis in Irak studeerden, terwijl er nu, in deze moeilijke tijden, niemand is om ons te helpen.”

Een boek met de aanbevelingen van het Internationaal Seminarie in Gent over de situatie van Iraakse academici.

lees meer: http://www.brussellstribunal.org/Newsletters/Newsletter9NE.htm#Een_boek_met_de_aanbevelingen_van_het_International_Seminar_van_Gent_over_de_situatie_van_Irakese_academici 

Dirk Adriaensens is lid van het BRussells Tribunal Executive Committee.
 

Aanvullende informatie en vertaling: Lubna Al Rudaini, Asma Al Haidari en andere Iraakse bronnen van het BRussells Tribunal

Andere artikels van Dirk Adriaensens over de vernietiging van het onderwijs in Irak:

? Dying education in the “blossoming” Iraqi democracy (Dirk Adriaensens, 16 Feb 2011)
http://www.brussellstribunal.org/education160211.htm  
? Destroying educational institutions or using them for military purposes is a war crime. (Dirk Adriaensens, 23 March 2010)
http://www.brussellstribunal.org/Academics230310.htm 
? Iraq: Massive Fraud and Corruption in Higher Education (Dirk Adriaensens, 14 September 2009)  
http://www.brussellstribunal.org/AcademicsFraud140909.htm 
? Iraq’s education system on the verge of collapse (Dirk Adriaensens, 18 April 2007)
http://www.brussellstribunal.org/Academics170407.htm 
? Dr. Issam Al-Rawi: the death of a distinguished academic and patriot (Dirk Adriaensens, 31 Oct 2006)
http://www.brussellstribunal.org/AlRawi.htm#AlRawi2 
? About the assassination of Iraqi academics   (Dirk Adriaensens, 22 April 2006 – Talk given at the International Seminar in Madrid 22-23 April 2006)
http://www.uruknet.info/?s1=1&p=22885&s2=27
? The mysterious murder case of Wissam Al Hashimi ( Dirk Adriaensens, 04 April 2006)
http://www.brussellstribunal.org/academicsArticles.htm#Wissam 
? Iraqi academics in the killing zone (Dirk Adriaensens, 02 Feb 2006)
http://www.brussellstribunal.org/academicsArticles.htm

—————————————————————-

[1] http://www.mohesr.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=988

[2] Wagdy Sawahel: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20111013231806586&mode=print

[3] http://www.brussellstribunal.org/Seminar/
[4] Middle East North Africa Research Group at Ghent University: http://www.menarg.ugent.be/
[5] http://www.brussellstribunal.org/Seminar/texts/en/2.pdf and http://www.newint.org/features/web-exclusive/2011/04/20/iraq-educide/
[6] http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145849&l=1
[7] http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145378&l=1
[8] http://www.iraq-businessnews.com/tag/corruption/
[9]  http://www.azzaman.com/english/index.asp?fname=news%5C2011-10-08%5Ckurd.htm
[10] http://weekly.ahram.org.eg/2011/1039/re8.htm
[11] http://iraqdailytimes.com/19000-fake-functional-degrees-in-security-ministries/
[12] http://www.pri.org/stories/business/global-development/iraq-s-corrupt-school-system2396.html
[13] http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144042&l=1
[14] http://www.aknews.com/en/aknews/8/274009/
[15] http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2804620/posts
[17] http://www.aknews.com/en/aknews/8/274009/
[18] James Petras in http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=128725.0
[19] http://www.brusselstribunal.org/Al-Tikriti.htm
[20] Zie de lijst met vermoorde academici, die wereldwijd ook als referentie geldt: http://www.brussellstribunal.org/academicsList.htm
[21] Educide is een concept geïntroduceerd door Hans-Christoph von Sponeck, voormalig VN-humanitair coördinator voor Irak, in zijn keynote speech op de Conferentie aan de Rijksuniversiteit Gent in maart 2011, die de voortdurende catastrofe van de Irakese academici en de rampzalige situatie van het onderwijs in Irak onderzocht.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!